Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Pavadinimas
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Adresas
A.Goštauto g. 12 LT-01108 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 26 24141
Fakso nr.
+370 5 26 14487
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Atestavimo pažymėjimo išdavimas fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos

Paslaugos – atestavimo pažymėjimo išdavimo fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, suteikimo sąlygos ir reikalavimai yra nustatyti Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas), patvirtintuose Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73. Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, turi pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją (toliau – VATESI): • Aprašo 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo, • aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją. Jeigu išsilavinimas yra įgytas ne Lietuvos Respublikoje, tokiu atveju kartu su juo būtina pateikti ir užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo patvirtintą kopiją, • dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, patvirtintą kopiją. Atestavimo komisija organizuoja posėdį per 20 kalendorinių dienų nuo dienos, kai VATESI yra pateikti visi tinkamai įforminti aukščiau (Aprašo 34 p.) nurodyti dokumentai. Atestavimo komisija asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestuoja žodžiu pagal radiacinės saugos mokymo temas, nurodytas Aprašo 8 priede, dėl kurių šie asmenys yra pateikę prašymą atestuotis, nurodytą Aprašo 7 priede. Atestavimo komisija priima sprendimą dėl atestavimo kiekviena radiacinės saugos mokymo tema atskirai ir posėdžio dieną egzamine dalyvavusį asmenį informuoja apie atestavimo rezultatus ir prievolę sumokėti valstybės rinkliavą, jei jis išlaikė egzaminą. Per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie sumokėtą valstybės rinkliavą, asmeniui, siekiančiam įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, neterminuotam laikui išduodamas atestavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę mokyti radiacinės saugos, kurio forma nustatyta Aprašo 6 priede.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Mokymų paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Veiklos dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą; Pradedant verslą; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Atestavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę mokyti radiacinės saugos

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmenys, siekiantys įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, turi pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją (toliau – VATESI): • Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo, • aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos, fizinių ar biomedicinos mokslų srities išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją. Jeigu išsilavinimas yra įgytas ne Lietuvos Respublikoje, tokiu atveju kartu su juo būtina pateikti ir užsienio kvalifikacijos akademinį pripažinimą vykdančios institucijos sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo patvirtintą kopiją, • dokumento, patvirtinančio ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje, patvirtintą kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5780
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB „Citadele" bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052661584
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052614487
El. paštas: atom@vatesi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas, norintis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į VATESI Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintų VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73, 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo ir šių reikalavimų 34 punkte nurodytus dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pareiškėjas, norintis įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamasis į VATESI 5.2. Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ 7 priede nurodytos formos prašymą dėl atestavimo ir Aprašo 34 punkte nurodytus dokumentus.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8675a1e00dfa11e6bae4eb98746971fa
Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73 Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Atestavimo pažymėjimas, privalomasis radiacinės saugos mokymas
PAS32484
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-05-15
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems