Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Jurbarko rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 96. 74187 Jurbarkas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 47 70153
Fakso nr.
+370 4 47 70166
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Bažnyčios ( konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą.
Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą,
santuokos liudijimo išdavimą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Santuoka
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Santuokos įrašymas į apskaitą
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
. Prašymas (pildomas skyriuje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos dokumentas.
4. Ištuoktas asmuo pateikia ištuokos liudijimą, našlys (-ė) pateikia buvusio sutuoktinio mirties liudijimą.
5. Užsienio valstybės pilietis pateikia pažymą iš savo valstybės kompetentingos institucijos, kad santuokai kliūčių nėra.
6. Mokėjimo pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52894
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Keraitė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Telefonas: (8 447) 70 186
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: l.keraite@jurbarkas.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
žr.prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Pateikti dokumentus
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992-11-02, Valst.žinios
1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30).
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr.
VIII-1524.
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-
07, Nr. I-533.
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22
įsakymas Nr. 1R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 “Dėl Civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.(Žin.,2008,
Nr.88-3541).
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22
įsakymas Nr. 1R-293 “Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų
dokumentų formų patvirtinimo”(Žin.,2008, Nr.88-3540).
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17
įsakymas Nr. 1R-267 “Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I1374,1996-
06-11, Nr. IX-1296, 2003-01-21 nauja redakcija.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d.
nutarimas Nr. 1458 “Dėl konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo”.
10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26
d. nutarimas Nr. N-2(87) “Dėl moterų pavardžių darymo”.
11. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija V.ž.1995-05-16, Nr. 40-987,1998-11-04 nauja
redakcija.
12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nr. VIII-1234, 1999-06-17, Nr. X-736, 2006-06-27.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992-11-02, Valst.žinios<br/>1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30).<br/>2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,<br/>įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos<br/>civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.<br/>3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir<br/>savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr.<br/>VIII-1524.<br/>4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-<br/>07, Nr. I-533.<br/>5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22<br/>įsakymas Nr. 1R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m.<br/>gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 “Dėl Civilinės<br/>metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.(Žin.,2008,<br/>Nr.88-3541).<br/>6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22<br/>įsakymas Nr. 1R-293 “Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų<br/>dokumentų formų patvirtinimo”(Žin.,2008, Nr.88-3540).<br/>7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17<br/>įsakymas Nr. 1R-267 “Dėl teisingumo ministro 2006 m.<br/>gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos<br/>taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“<br/>8. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I1374,1996-<br/>06-11, Nr. IX-1296, 2003-01-21 nauja redakcija.<br/>9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d.<br/>nutarimas Nr. 1458 “Dėl konkrečių valstybės rinkliavos<br/>dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių<br/>patvirtinimo”.<br/>10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26<br/>d. nutarimas Nr. N-2(87) “Dėl moterų pavardžių darymo”.<br/>11. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos<br/>konvencija V.ž.1995-05-16, Nr. 40-987,1998-11-04 nauja<br/>redakcija.<br/>12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas<br/>Nr. VIII-1234, 1999-06-17, Nr. X-736, 2006-06-27. 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija 1992-11-02, Valst.žinios
1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30).
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr.
VIII-1524.
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-
07, Nr. I-533.
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22
įsakymas Nr. 1R-294 ,Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 “Dėl Civilinės
metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.(Žin.,2008,
Nr.88-3541).
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22
įsakymas Nr. 1R-293 “Dėl civilinės būklės aktų įrašų ir kitų
dokumentų formų patvirtinimo”(Žin.,2008, Nr.88-3540).
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17
įsakymas Nr. 1R-267 “Dėl teisingumo ministro 2006 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,Dėl Civilinės metrikacijos
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
8. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Nr. I1374,1996-
06-11, Nr. IX-1296, 2003-01-21 nauja redakcija.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d.
nutarimas Nr. 1458 “Dėl konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo”.
10. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26
d. nutarimas Nr. N-2(87) “Dėl moterų pavardžių darymo”.
11. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija V.ž.1995-05-16, Nr. 40-987,1998-11-04 nauja
redakcija.
12. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nr. VIII-1234, 1999-06-17, Nr. X-736, 2006-06-27.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios
buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.
Po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją
civilinės metrikacijos įstaigai pranešta per 10 dienų nuo
santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma bažnyčios
pranešime nurodyta santuokos data. Jeigu per šį terminą
pranešimas nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos
dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos
įstaigoje.
Administracinė paslauga galutinė. Santuokos liudijimo originalas atiduodamas asmenims, įregistravusiems bažnytinę santuoką. Santuokos sudarymo akto įrašas lieka įstaigoje.
Raktažodžiai
santuoka, susituokti
PAS2952
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems