Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Civilinės aviacijos administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Civilinės aviacijos administracija
Pavadinimas
Civilinės aviacijos administracija
Adresas
Vilnius Rodūnios kelias 2, LT-02188
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 27 39038
Fakso nr.
+370 5 27 39248
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:15, V 7:30 – 15:00
Paslaugos aprašas
Civilinio aerodromo arba karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama visiems aerodromams, išskyrus valstybės įmonei ,,Lietuvos oro uostai", Vilniaus, Kauno ir Palangos aerodromams. Civilinio aerodromo arba karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, tinkamumo naudoti pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) – dokumentas, pažymintis, kad aerodromas atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti naudojamas civilinių orlaivių skrydžiams. Pažymėjimas išduodamas penkerių metų laikotarpiui. Asmens prašymas su atitinkamais dokumentais gali būti pateiktas atvykus į Civilinės aviacijos administraciją (toliau -CAA), atsiuntus paštu arba per pasiuntinį. Atsakymas įteikiamas atvykus į CAA arba išsiunčiama paštu. Pasikeitus savininkui arba naudotojui išduodamas naujas pažymėjimas. Pametus, sugadinus arba kitaip praradus pažymėjimą išduodamas jo dublikatas. Ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki pažymėjimo galiojimo termino pasibaigimo aerodromo savininkas arba naudotojas teikia prašymą su atitinkamais dokumentais atvykus į Civilinės aviacijos administraciją, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį. Atsakymas įteikiamas atvykus į Civilinės aviacijos administraciją arba išsiunčiama paštu. Pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jei aerodromo savininkas arba naudotojas nustatytų trūkumų nepašalina per nustatytą laikotarpį. Jeigu nustatyti trūkumai kelia pavojų skrydžių saugai, Civilinės aviacijos administracija turi teisę nedelsdama sustabdyti pažymėjimo galiojimą. Pažymėjimo galiojimas atnaujinamas kai nustatyti trūkumai ištaisomi. Pažymėjimo galiojimas gali būti nutraukiamas, jeigu: 1. to prašo aerodromo savininkas arba valdytojas; 2. pažeidžiami aerodromo naudojimo specialieji reikalavimai ir dėl jų neužtikrinama skrydžių sauga; 3. pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir jo savininkas (naudotojas) per nustatytą laiką neištaisė trūkumų; 4. aerodromo savininkas ar naudotojas netenka teisės valdyti ir / ar naudoti aerodromo žemę. Apie pažymėjimo galiojimo sustabdymą, galiojimo atnaujinimą, panaikinimą Civilinės aviacijos administracija nedelsiant raštu praneša aerodromo savininkui arba valdytojui.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Susisiekimo ir ryšių paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Civilinio aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas. Karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, tinkamumo naudoti pažymėjimas

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dokumentų, kurių reikia išduoti (pratęsti) tarptautinių aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimą, sąrašas (taisyklių 4 priedas):
1. Prašymas (išduoti pažymėjimą - taisyklių 3 priedas; pratęsti - taisyklių 8 priedas);
2. Aerodromo vadovas;
3. Specialiųjų reikalavimų atitikties išvados ir lentelės, susijusios su:
3.1. aerodromo kategorija;
3.2. dangų keliamąja galia;
3.3. nuolydžiu;
3.4. dangos būkle;
3.5. dangos ženklinimu ir informaciniais ženklais;
3.6. turimaisiais nuotoliais;
3.7. elektros tiekimu ir elektros įrenginiais;
3.8. signalinių žiburių įrenginiais;
3.9. kliūtimis aerodromo apsaugos zonoje ir jų ženklinimu;
3.10. meteorologiniais įrenginiais;
3.11. skrydžių valdymo punktais;
3.12. radionavigaciniais ir stebėjimo įrenginiais;
3.13. radijo ryšio įrenginiais;
3.14. gelbėjimo darbais ir priešgaisrinėmis priemonėmis.
4. Aerodromo savininko arba naudotojo patvirtintas aerodromo specialiųjų reikalavimų atitikties aktas (4 priedo A forma).
5. Avarinių gelbėjimo darbų planas.
6. Valstybinės žemės panaudos sutarties, žemės nuomos sutarties arba žemės nuosavybės dokumentų kopijos.
7. Aerodromo ir jo statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai (Pastatytų naujų arba rekonstruotų).

Dokumentų, kurių reikia išduoti (pratęsti) aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamumo naudoti pažymėjimą, sąrašas (taisyklių 5 priedas):
1. Prašymas (išduoti pažymėjimą - taisyklių 3 priedas; pratęsti - taisyklių 8 priedas);2. Aerodromo būklės tyrimo aktas (5 priedo A forma).
3. Aerodromo skrydžių instrukcija (turi būti suderinta su Civilinės aviacijos administracija);
4. Avarinių gelbėjimo darbų planas (turi būti suderintas su teritorine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba);
5. Aerodromo planas M1:10000 (1:5000);
6. Radijo siųstuvų – imtuvų Įrenginio tinkamumo naudoti pažymėjimo kopija;
7. Valstybinės žemės panaudos sutarties, žemės nuomos sutarties arba žemės nuosavybės dokumentų kopijos;
8. Jei aerodrome numatoma naudoti aerodromo navigacinius įrenginius, papildomai turi būti pateikti šių įrenginių specialiųjų reikalavimų atitikimo dokumentai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5768
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Swedbank LT247300010112394300
AB Citadele bankas LT787290000000130151
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Paulauskas
Pareigos: Aerodromų skyriaus vedėjas
Telefonas: +370 5 2739249
Mobilusis telefonas: +370686 78 440
Faksas: +370 5 27 39248
El. paštas: saulius.paulauskas@caa.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aleksandr Kosatyj
Pareigos: Aerodromų skyriaus skrydžių saugos technikas
Telefonas: +37052739241
Mobilusis telefonas: +37065913032
Faksas: +37052739248
El. paštas: aleksandr.kosatyj@caa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo ir dokumentų priėmimas, registravimas.
Prašymo vertinimą atlieka CAA direktoriaus sudaryta komisija. Pateiktų dokumentų pirminis tikrinimas ir vertinimas. Jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai, prašymo teikėjas informuojamas nurodant trūkstamus dokumentus ar būtiną duomenų tikslinimą.
Detalus pateiktų dokumentų vertinimas. Patikra vietoje.
Tinkamai įvertinus pateiktų dokumentų tinkamumą ir atitiktį reikalavimams, tvarkomi dokumentai, duomenys suvedami į duomenų bazę.
Informuojamas prašymo teikėjas apie pažymėjimo išdavimą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas dėl aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimo (taisyklių 3 priedas).

Prašymas dėl aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimo (taisyklių 8 priedas).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2000-10-17 Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066, 42 str.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D2F66B96EBC/UvrbIFowJp
2000-10-17 Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066, 42 str. 2000-10-17 Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066, 42 str.
Pavadinimas 2004-11-11 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-206 ,,Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo,, (toliau - taisyklės)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.416EFEB201BC/xxsyUhfzjK
2004-11-11 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-206 ,,Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo,, (toliau - taisyklės) 2004-11-11 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-206 ,,Dėl aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo,, (toliau - taisyklės)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Aviacija, aerodromas, orlaivis, skrydis
PAS32840
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-09
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems