Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kaišiadorių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Adresas
Katedros g. 4, Kaišiadorys, LT-56121
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37034620450
Fakso nr.
+37034620450
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį;

Renginių organizatoriai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos;

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt);

Leidimas, suteikiantis teisę organizuoti renginį Savivaldybei priklausančioje viešojo naudojimo teritorijoje, išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt);

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita; Leidimas rengti masinius viešuosius renginius; Kultūros ir sporto paslaugos; Kultūros ir sporto renginiai bei infrastruktūra, skirta gyventojų kultūriniams ir sporto poreikiams tenkinti; Viešoji tvarka ir renginiai
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas rengti masinius viešuosius renginius; Norint gauti leidimą / licenciją > Turizmas ir kita poilsio organizavimo veikla > Vienkartinis leidimas organizuoti gyvūnų sporto varžybas, aukcioną, parodą ar kitą renginį
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Leidimas organizuoti renginį išdavimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą registruotu laišku reikia pateikti:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją):
3. Įstaigos, įmonės, organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją, o fiziniai asmenys – verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo kopiją ar kito dokumento, suteikiančio teisę organizuoti renginį (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – visų šių dokumentų kopijas);
4. Jeigu renginio teritorija nepriklauso savivaldybei - teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (toks sutikimas nereikalingas);
5. Jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės - licencijos vykdyti atitinkamą veiklą kopiją;
6. Jeigu planuojamos sporto šakų varžybos, atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą organizuoti numatomas varžybas konkrečioje vietoje;
7. Planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir pan. akcijas) – Civilinės aviacijos administracijos leidimo kopiją.
8. Sutarties su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmone kopiją, jei tokia sutartis sudaryta;
9. Sutarties su saugos tarnyba dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopija, jei tokia sutartis sudaryta.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), reikia pateikti:
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);
2. Jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės, licencijos vykdyti atitinkamą veiklą kopiją;
3. Jeigu planuojamos sporto šakų varžybos, atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą organizuoti numatomas varžybas konkrečioje vietoje;
4. Jeigu renginio teritorija nepriklauso savivaldybei - teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (toks sutikimas nereikalingas);
5. Planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir pan. akcijas) – Civilinės aviacijos administracijos leidimo kopiją.
6. Sutarties su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmone kopiją, jei tokia sutartis sudaryta;
7. Sutarties su saugos tarnyba dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopija, jei tokia sutartis sudaryta.
8. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53649
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kaišiadorių savivaldybė
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykę į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą,arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. v17-431 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kaišiadorių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0394c27186b911e481c9c95e73113964
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. v17-431 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kaišiadorių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. v17-431 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kaišiadorių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Leidas, Organizuoti renginius
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykę į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
PAS3105
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-06-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems