Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šiaulių miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 15 00510
Fakso nr.
+370 4 15 24115
Darbo laikas
I, II, III, IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45, pietų pertrauka 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.
Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą Savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu, asmeniui atvykus į instituciją, arba paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtas sprendimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas).
3. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
4. Įgaliotam asmeniui – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
5. Dokumentai, patvirtinantys asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą (bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas-pažyma, kad asmuo pakeitė gyvenamąją vietą ir nurodytu adresu negyvena arba kaimynų patvirtinimas).
6. Gyvenamosios patalpos pirkimo – pardavimo sutartis (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų ar jų šeimos narių gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis).
7. Ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas, kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Maksimovienė
Pareigos: Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyrio vyresn. specialistė
Telefonas: +370 41 383 438
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rita.maksimoviene@siauliai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roma Sabeckienė
Pareigos: Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyrio vyresn. specialistė
Telefonas: +370 41 383 439
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: roma.sabeckiene@siauliai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Diana Grigienė
Pareigos: Kanceliarijos Asmenų aptarnavimo poskyrio vedėja
Telefonas: +37041 500 522
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: diana.grigiene@siauliai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Kazulionienė
Pareigos: Medelyno seniūnijos vyresn. specialistė
Telefonas: +370 41 425 297
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: medelynas@siauliai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Munčelevičiūtė
Pareigos: Rėkyvos seniūnijos vyresn. specialistė
Telefonas: +370 41 392 260
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rekyva@siauliai.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2009, Nr. 141-6192).
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005, Nr. 139-5008).
7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-22 įsakymas "Dėl gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) prašymo dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2009, Nr. 141-6192).<br/>2. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).<br/>3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).<br/>4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).<br/>5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).<br/>6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005,  Nr. 139-5008).<br/>7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-22  įsakymas  1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1910; 2009, Nr. 141-6192).
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 (Žin., 2008, Nr. 44-1673).
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 22-804).
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290).
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2011, Nr. 4-125).
6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236, 2005, Nr. 139-5008).
7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-22 įsakymas "Dėl gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) prašymo dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais 8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau
Raktažodžiai
Deklaravimas, taisymas, keitimas, naikinimas
PAS3482
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems