Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Pavadinimas
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Adresas
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052163385
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Derinimas dėl Mėgėjų žūklės vidaus vandenyse taisyklių 6 punkte nustatytų draudimų nesilaikymo mėgėjų žvejybos varžybų metu

Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 6 punkte nurodytų apribojimų (jei po varžybų kiekvienas žvejys atgal į tą patį vandens telkinį paleidžia žuvis, viršijančias vienos žvejybos metu leidžiamą sugauti žuvų kiekį) gavus suderinimą raštu iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) – valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą. Mėgėjų žvejybos varžybų organizatoriai AAD valdybai, pagal teritoriją, kur numatoma rengti mėgėjų žvejybos varžybas, teikia rašytinį prašymą dėl leidimo nesilaikyti Mėgėjų žūklės vidaus vandenyse taisyklių 6 punkte nurodytų apribojimų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Žuvininkystė; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas suderinimas nesilaikyti Mėgėjų žvejybos vandens taisyklių 6 punkte nurodytų apribojimų, arba motyvuotai atsisakoma leisti nesilaikyti minėtų apribojimų.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašyme turi būti pateikta tokia informacija:
1. asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą;
2. nurodyta varžybų data ir laikas;
3. vandens telkinio pavadinimas, vietovė, kurioje yra vandens telkinys, ar išduotas leidimas naudoti vandens telkinį;
4. nurodytas atsakingas asmuo už varžybų organizavimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37067757090
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: alytaus.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Kauno valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37037320704
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kauno.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37061466204
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: klaipedos.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Marijampolės valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37034397800
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marijampoles.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37061991771
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: panevezio.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37041524143
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: siauliu.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Utenos valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37038969662
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: utenos.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37061481474
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilniaus.valdyba@aad.am.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos raštiškas prašymas, kuris turi būti:
1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
2. parašytas įskaitomai;
3. asmens pasirašytas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.441228/asr
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303479/asr
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Su šios paslaugos teikimu susiję Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimai ar veiksmai (neveikimas) ar administraciniai sprendimai, dėl kurių buvo galimai pažeistos prašymą padavusio asmens teisės ir teisėti interesai, gali būti apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atsakymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė, jeigu vandens telkinys nepatenka į valstybinio parko teritoriją ir valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą.

Administracinė paslauga negalutinė, jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje, tokiu atveju papildomai reikia gauti valstybinio parko direkcijos suderinimą raštu.
Raktažodžiai
žūklės varžybos
PAS21120
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-04-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems