Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie SAMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052322222
Fakso nr.
+37052364111
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumento S1 išdavimas

Dokumentas S1 patvirtina asmens teisę gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys).

Teisę gauti dokumentą S1 turi kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – LR apdraustieji), Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę išvykimą iš Lietuvos Respublikos, taip pat kitoje ES šalyje gyvenantys LR apdraustieji, kurie, vadovaujantis minėtu įstatymu, nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą:

1. asmenys, dirbantys Lietuvos Respublikoje, už kuriuos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba kurie patys jas moka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka;

2. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą valstybinio socialinio draudimo pensiją arba kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei Lietuvoje jų įgytas darbo stažas yra didžiausias ir jei jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus;

3. LR apdraustųjų, nurodytų 1 ir 2 punktuose, šeimos nariai, jei jiems taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas ir jie neturi teisės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus.

Prašymą išduoti dokumentą S1 kartu su reikalingais dokumentais LR apdraustasis gali pateikti teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) gyventojų aptarnavimo skyriui vienu iš šių būdų:

a) asmeniškai;

b) per įgaliotąjį asmenį;

c) paštu;

d) elektroniniais ryšiais. Šiuo būdu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Dokumentas S1 gali būti įteiktas asmeniškai arba išsiunčiamas registruotu laišku prašyme nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kita
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Dokumento S1 išdavimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Norėdamas gauti dokumentą S1, asmuo turi pateikti:
1. užpildytą prašymą išduoti šį dokumentą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba jo kopiją);
3. jeigu kreipiasi asmens atstovas – atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
4. dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;
5. dokumentų, įrodančių, kad asmuo gyveno kitoje (-ose) ES šalyje (-yse) iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka kopijas (jei prašoma išduoti dokumentą S1 atgaline data);
6. dokumentus, patvirtinančius įgytą stažą kitoje (-ose) ES šalyje (-yse), jei LR apdraustasis gauna Lietuvos Respublikos ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) įstatymų nustatytas pensijas.
Atsiimdamas dokumentą S1, asmuo turi pateikti:
a) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
b) atstovavimą, globą ar rūpybą patvirtinantį dokumentą arba oficialią jo kopiją, jei dokumentą S1 atsiima nepilnamečio asmens atstovas ar asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas);
c) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti dokumentą S1, jei dokumentą atsiima apdraustojo įgaliotas asmuo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas išduoti dokumentą S1 (patvirtinta forma)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
LR apdraustasis elektroniniais ryšiais pateikia TLK gyventojų aptarnavimo skyriui užpildytą prašymą išduoti dokumentą S1 kartu su reikalingais dokumentais. Šiuo būdu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=LT
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
Pavadinimas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=LT
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8/QTUUjuXHqm
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Pavadinimas Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a957b40763111e5b7eba10a9b5a9c5f/sWlXYrGVQH
Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“ Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb6fc510427511e6a8ae9e1795984391
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Dokumento S1 įsigaliojimo data laikoma gyvenamosios vietos deklaravimo data arba pageidaujama dokumento S1 įsigaliojimo data, nurodyta prašymo išduoti dokumentą S1 1 punkte (jei ši data yra vėlesnė nei gyvenamosios vietos deklaravimo data).
Dokumentas S1 atgaline data išduodamas tik tam laikotarpiui, kuriuo asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
Dokumento S1 galiojimo terminą nustato jį išduodantis TLK darbuotojas:
1. Asmenims, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, už kuriuos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos arba kurie patys jas moka Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio nustatyta tvarka – ne ilgiau kaip 1 metams;
2. Lietuvos Respublikos pensininkams, gyvenantiems kitoje ES šalyje – iki pensininko statuso galiojimo pabaigos datos arba neribotam laikui;
3. LR apdraustųjų, nurodytų 1 ir 2 punktuose, šeimos nariams – ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui.

Dokumento S1 galiojimą gali nutraukti:
a) TLK, išsiaiškinusi, kad asmuo prarado apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą Lietuvoje arba dėl kitų priežasčių nebeturi teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų toje ES šalyje, kurioje yra užregistravęs dokumentą S1;
b) ES šalies gyvenamosios vietos įstaiga, išsiaiškinusi, kad asmuo tapo apdraustuoju pagal gyvenamosios šalies teisės aktus (pvz., pradėjo ten dirbti ar kt.).

Dokumento S1 galiojimą gali pratęsti TLK, gavusi LR apdraustojo prašymą ir išsiaiškinusi, ar asmuo neprarado teisės gauti PSDF biudžeto lėšomis mokamas išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje.
Raktažodžiai
dokumentas S1, dokumento S1 išdavimas
PAS1951
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-01-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems