Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilkaviškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Vilkaviškio rajono savivaldybė
Adresas
S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 42 60062
Fakso nr.
+370 3 42 60066
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų komisijai Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti priėmimas ir medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto parengimas.


Komisija parengia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą.


Komisija priima ir nagrinėja pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, priima pateikiamą bei savo iniciatyva renka teisinę, grafinę, ekologinę ir kitą informaciją apie medžioklės plotus, kuriuose siūloma sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas, bei analizuoja šią informaciją, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintais medžioklės plotų vientisumo kriterijais ir reikalavimais medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti, priima sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto ribų nustatymo, pažymėdama jas preliminariame medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekte (medžioklės plotų vieneto plane), suteikia medžioklės plotų vienetui pavadinimą, atsižvelgdama į pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą teikėjo siūlymą arba medžioklės plotų vieneto teritorijoje naudojamus vietovardžius, nustato teritorijas, kuriose, Komisijos nuomone, negali būti medžiojama, atsižvelgiant į vietos sąlygas (medžioklės saugos požiūriu nepatogios formos medžioklės plotų intarpai urbanizuotose teritorijose bei kiti atvejai), pažymėdama tokias teritorijas preliminariame medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projekte (medžioklės plotų vieneto plane). Komisija taip pat pažymi kitas teritorijas, kuriose medžioti uždrausta įstatymais ar kitais teisės aktais arba kuriose medžioti uždraudė žemės sklypų savininkai, apskaičiuoja medžioklės plotų vieneto teritorijos, kurioje medžioklė nėra uždrausta, dydį bei jos pasiskirstymą pagal kategorijas, užpildydama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintos medžioklė tvarkos projekto rengimo tvarkos priedą „Medžioklės plotų dydis ir tinkamumas medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis“, per vieną mėnesį nuo pasiūlymo medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti gavimo parengia ir teikia skelbti šalies ir vietinėje spaudoje informaciją apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą, vieną mėnesį po paskelbimo spaudoje apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą teikia suinteresuotiems asmenims rengiamų dokumentų paaiškinimus ir priima privačios žemės sklypų savininkų, kurių žemė numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, raštiškus reikalavimus dėl medžioklės uždraudimo jų žemėje bei kitų suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų siūlymus dėl parengto projekto, per vieną mėnesį po paskelbimo spaudoje apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą numato ne mažiau kaip vieną dieną, kada suinteresuoti asmenys galės asmeniškai susitikti su Komisija aptarti parengtą projektą, analizuoja parengto preliminaraus medžioklės plotų vieneto sudarymo ir jo ribų pakeitimo projekto svarstymo metu gautus reikalavimus ir pasiūlymus dėl jų atitikimo galiojančių įstatymų nuostatoms, priima dėl jų sprendimą ir prireikus koreguoja parengtą projektą, teikia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui, pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Kita; Miškininkystė
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratoriuspateikia savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Medžioklės ploto vieneto planas M 1:10 000 didesnio kaip 7 000 ha ploto medžioklės plotų vieneto atveju – 1:50 000) su pažymėtomis medžioklės plotų vieneto ribomis bei teritorijomis, kuriose leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė uždrausta.
3. Žodinis medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas.
4. Priedas apie medžioklės plotų dydį bei jų pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Bindokaitė
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034260006
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurate.bindokaite@vilkaviskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius Priima ir registruoja prašymą suteikti paslaugą
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Nukreipia prašymą paslaugos teikėjui
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti komisija – paslaugos teikėjas Išnagrinėja prašymus ir parengia medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą
Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Tvirtina medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Pasirašo siunčiamą dokumentą
Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas – dokumentų registratorius Registruoja siunčiamą dokumentą ir pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą savivaldybės administracijai, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo iniciatoriui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pildomas laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymas Nr. 487/361 „Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.963CA83C7045
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymas Nr. 487/361 „Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymas Nr. 487/361 „Dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Medžiojamieji gyvūnai, padaryta žala, žalos apskaičiavimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS20847
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-09-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems