Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šiaulių regioninis valstybės archyvasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Pavadinimas
Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Adresas
Vilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37041524505
Fakso nr.
+37041504340
Darbo laikas
I-II, IV 8:00 – 12:00, 12:45 – 17:00, III 8:00 – 12:00, 12:45 – 19:00, V 8:00 – 12:00, 12:45 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas
Išduodami šiuos juridinius faktus patvirtinantys dokumentai:
1. Apie asmenų išsilavinimą, įvaikinimą, darbo stažą, gautą darbo užmokestį, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę, ištrėmimą, įtraukimą į tremiamų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams, teistumą, kalinimą ir kt.
2. Apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
3. Apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus (nuo 1944 m.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Parengtas atsakymas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

Informacija, kurią asmuo turi išdėstyti prašyme:
a) dėl darbo stažo, gauto darbo užmokesčio: darbovietės pavadinimas, kurioje asmuo dirbo, eitos pareigos, darbo metai ir kiti duomenys, reikalingi duomenų iš archyvo gavimui;
b) apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą: turto savininko vardas, pavardė, tėvo vardas, turto vieta ir kita prašymo formoje reikalaujama pateikti informacija;
c) apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus (nuo 1944 m.): testatoriaus vardas, pavardė, gimimo metai, testamento ar paveldėjimo bylos sudarymo vieta, data, registro Nr. (kai kreipiasi pats testatorius) ir testatoriaus mirties data (kai kreipiasi įpėdinis), įpėdinio (-ių) vardas, pavardė (jei kreipiamasi dėl paveldėjimo bylos kopijos), asmenų, sudariusių sutartį: vardai, pavardės, sutarties sudarymo vieta, data, registro Nr., objektas (-ai) (jei kreipiamasi dėl pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kt. sutarčių), asmens pavardės pasikeitimą patvirtinančius dokumentus arba jų kopijas (jeigu buvo pakeista asmens pavardė), testatoriaus mirties liudijimas arba jo kopija (dėl testamento kopijos, pažymos, kad testamentas nebuvo panaikintas);
d) apie asmenų įvaikinimą, gyvenamąją vietą, teistumą ir kt.: Įstaigos (prašomo gauti dokumento sudarytojo) pavadinimas, dokumento sudarymo vieta, metai, Nr., asmenų pavardės kuriems sudarytas dokumentas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis;
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Įmonės kodas: 290765660
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT507300010002409606
Swedbank, AB (Panevėžio filialo sąskaitos numeris) LT817300010002387029
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Jarockienė
Pareigos: Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji fondų saugotoja
Telefonas: +37041524505
Mobilusis telefonas: +37068382055
Faksas: +37041504340
El. paštas: r.jarockiene@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Šliauterytė
Pareigos: Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė
Telefonas: +37041524505
Mobilusis telefonas: +37068382055
Faksas: +37041504340
El. paštas: i.sliauteryte@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stasė Barančiukaitė
Pareigos: Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė
Telefonas: +37041524505
Mobilusis telefonas: +37068382055
Faksas: +37041504340
El. paštas: s.baranciukaite@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Žaleduonienė
Pareigos: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė
Telefonas: +37045583158
Mobilusis telefonas: +37061843104
Faksas: +37045461537
El. paštas: d.zaleduoniene@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.archyvai.lt/lt/srva_prasymu_formos.html
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/txfQzZPLbu
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/TAIS_471234
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/ckHmqEYOdl
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems