Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Utenos apskrities archyvasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Utenos apskrities archyvas
Pavadinimas
Utenos apskrities archyvas
Adresas
J. Basanavičiaus g. 114, Utena, LT-28214
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 89 61896
Fakso nr.
+370 3 89 61896
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas
Dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti pažymas, dokumentų kopijas, patvirtinančias apie atliktus sandorius, sudarytus testamentus, užvestas paveldėjimo bylas, asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, asmenų įvaikinimą, gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, teistumą, santuokos nutraukimą ir kitus dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus.
Asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu archyvo elektroninio pašto adresu.
Atsakymai siunčiami paštu arba atsiimami atvykus į archyvą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Parengtas atsakymas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Paslaugos gavėjas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.
Kai prašymą paduoda paslaugos gavėjo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas, jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.
Jeigu kreipiamasi dėl testamento kopijos arba testamento galiojimo paslaugos gavėjas turi pateikti testatoriaus mirties liudijimą arba jo kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Utenos apskrities archyvas
Įmonės kodas: 188700487
Įmokos kodas: -
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT727300010125033506
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigita Sadaunikienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 3 89 61897
Mobilusis telefonas: -
Faksas: +370 3 89 61896
El. paštas: s.sadaunikiene@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paslaugos gavėjas pateikia nustatytos formos prašymą.
Prašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą, kontaktinius duomenis (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenis juridinio fakto nustatymui.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779),
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430792;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779),
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982),
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435538;
Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982),
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008),
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423690;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008),
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr.15-597),
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103;
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr.15-597), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr.15-597),
Pavadinimas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr.28-810),
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429248.
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr.28-810), Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr.28-810),
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
-
Raktažodžiai
-
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems