Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Rietavo savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Rietavo savivaldybės administracija
Pavadinimas
Rietavo savivaldybės administracija
Adresas
Rietavo savivaldybės administracija Laisvės a. 3, Rietavas, Lt- 90316
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
844873200
Fakso nr.
+37044873222
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00; V 8:00 - 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala pasėliams – žala, kurią medžiojamieji gyvūnai padaro javų, kukurūzų, bulvių, runkelių ir kitų žemės ūkio kultūrų pasėliams, daugiametėms žolėms, vaistiniams augalams, pievoms ir ganykloms juos ištrypdami, išknisdami, išrausdami, nuskabydami, išraudami ar užtvindydami.

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala miškui– žala, kurią medžiojamieji gyvūnai per metus padaro pakenkdami miško želdiniams ir žėliniams, jaunuolynams ar medynuose augantiems medžiams, nuskabydami jų ūglius, nulaupydami ar nutrindami žievę, nugrauždami kamienus, užtvindydami mišką vegetacijos laikotarpiu, jeigu medžiai dėl to nudžiūsta.

Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala ūkiniams gyvūnams – medžiojamųjų gyvūnų daromas poveikis ūkiniams gyvūnams, dėl kurio pastarieji sužalojami arba nugaišta.

Žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta medžiojamų gyvūnų žala, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, kurios numatytos Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintoje Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms. Padarytą žalą apskaičiuoja Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai Rietavo savivaldybėje apskaičiuoti komisija.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Augalininkystė; Miškininkystė; Gyvulininkystė; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikiami būtini dokumentai atlyginti žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Žemės sklypo planas (kopija).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Petras Lengvenis
Pareigos: Rietavo miesto seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37044873221
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: m.seniunija@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tomas Daukšas
Pareigos: Rietavo seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37044868256
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: k.seniunija@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Salomėja Čiesnienė
Pareigos: Medingėnų seniūnijos seniūnė
Telefonas: +37044841711
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: medingenai@rietavas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Antanas Zalepūgas
Pareigos: Tverų seniūnijos seniūnas
Telefonas: +37044841174
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: antanas.zalepugas@tverai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Globienė
Pareigos: Daugėdų seniūnijos seniūnė
Telefonas: +37044845887
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daugedai@rietavas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo atitinkamos seniūnijos seniūnui pateikia prašymą „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo“ raštu.
2. Gautas prašymas pateikiamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui.
3. Prašymas perduodamas Mero potvarkiu sudarytai Nuolatinei medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijai.
4. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina ir apskaičiuoja žalos dydį, nustato medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, užpildo apžiūros aktą, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
5. Surašomas Mero potvarkiu sudarytos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, medžiojamų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams apskaičiavimo aktas, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
6. Surašomas Mero potvarkiu sudarytos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti sprendimas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
7. Pareiškėjas raštu informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą.
8. Parengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žalos atlyginimo“.
9. Direktoriaus įsakymas perduodamas Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui pervesti lėšas pagal Pareiškėjo patektus dokumentus.
10. Duomenys suvedami į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Pareiškėjas per internetinę bankininkystę prisijungęs prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos VIISP, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo atitinkamos seniūnijos seniūnui pateikia prašymą „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo“.
2. Gautas prašymas per sistemą pateikiamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui.
3. Prašymas perduodamas Mero potvarkiu sudarytai Nuolatinei medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisijai.
4. Komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina ir apskaičiuoja žalos dydį, nustato medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, užpildo apžiūros aktą, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
5. Surašomas Mero potvarkiu sudarytos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti, medžiojamų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams apskaičiavimo aktas, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
6. Surašomas Mero potvarkiu sudarytos Nuolatinės komisijos, sudarytos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti sprendimas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, kurį pasirašo komisijos nariai, kviestieji asmenys ir Pareiškėjas.
7. Pareiškėjas raštu per (www.epaslaugos.lt) informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą.
8. Parengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žalos atlyginimo“.
9. Direktoriaus įsakymas perduodamas Savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui pervesti lėšas pagal Pareiškėjo patektus dokumentus.
10. Duomenys suvedami į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13/bGRJHsiIAb
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas  Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas
Pavadinimas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/395
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78DDD9AF9502/GYVQtQTgDv
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/395  Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/395
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Rietavo savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AV-69
Nuoroda http://www.rietavas.lt/index.php?360125965
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Rietavo savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AV-69 Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Rietavo savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AV-69
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
medžiojamieji gyvūnai, žala
PAS2551
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-04-21
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems