Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus regioninis valstybės archyvasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Pavadinimas
Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Adresas
O. Milašiaus g. 23, LT-10102 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37065889470
Fakso nr.
+37065889470
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti pažymas, dokumentų kopijas, patvirtinančias su darbo santykiais susijusius faktus, asmens šeimos sudėtį ir gyvenamąją vietą, asmens atžvilgiu teisminės institucijos priimtus sprendimus (dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo ir kt.), asmens turėtą turtą, asmens sandorį (pirkimo-pardavimo, privatizavimo, dovanojimo, perleidimo ir kt.), notarine forma patvirtintus ar registruotus veiksmus (sudarytus testamentus, paveldėjimo bylas), kitus juridinius faktus, iš Vilniaus regioniniame valstybės archyve (toliau – Archyvas) saugomų Vilniaus ir Utenos apskričių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų.

Prašymas išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus, pateikiamas raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais vilnius@archyvai.lt, utena@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, per E. pristatymo sistemą. Pateiktas prašymas turi būti pasirašytas. Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, Archyvo direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Parengtas atsakymas (pažyma, raštas, patvirtinta dokumento kopija).

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- nustatytos arba laisvos formos pasirašytas prašymas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir duomenys dėl reikalingų dokumentų paieškos;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;
- atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai asmens prašymą pateikia asmens atstovas, ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu;
- testatoriaus mirties liudijimas arba jo kopija (jei kreipiamasi dėl testamento kopijos išdavimo, testamento galiojimo);
- kiti dokumentai, įrodantys asmens vardo ar pavardės pasikeitimą, nuosavybės teisę.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas
Įmonės kodas: 193171427
Įmokos kodas: -
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“ AB LT857300010002462326
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dokumentų naudojimo skyrius
Pareigos: Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja Daiva Radzevičiūtė
Telefonas: +37052477852
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: d.radzeviciute@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Petrauskienė
Pareigos: Vilniaus regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052477856
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: j.petrauskiene@archyvai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigita Sadaunikienė
Pareigos: Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyresnioji specialistė
Telefonas: +37038961897
Mobilusis telefonas: +37067474975
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: s.sadaunikiene@archyvai.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paslaugos gavėjas raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą (O. Milašiaus g. 23, Vilnius, 102 kabinetas arba J. Basanavičiaus g. 114, Utena, 4 aukštas, 2 kabinetas), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais vilnius@archyvai.lt, utena@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, per E. pristatymo sistemą pateikia nustatytos formos arba laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir duomenys, reikalingi dokumentų paieškai atlikti, kreipiantis dėl: ˗ su darbo santykiais susijusių faktų: darbovietės pavadinimas, darbovietės adresas, eitos pareigos, darbo laikotarpis, kiti prašymo formoje nurodyti reikalingi duomenys; ˗ asmens šeimos sudėties ir gyvenamosios vietos: gyvenamoji vieta, asmenų vardai ir pavardės, kiti prašymo formoje nurodyti reikalingi duomenys; ˗ asmens atžvilgiu teisminės institucijos priimto sprendimo: sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, sprendimo data, ieškovas ir atsakovas, sprendimo objektas; ˗ asmens sandorio: sandorį sudariusių asmenų vardai ir pavardės, pavadinimai, sandorio sudarymo vieta, data, registro numeris, objekto pavadinimas; ˗ testamento: testatoriaus vardas ir pavardė, tėvo vardas, gimimo metai, testamento sudarymo vieta, data, registro numeris ir testatoriaus mirties liudijimas (jei kreipiasi įpėdinis); ˗ paveldėjimo bylos, liudijimo: įpėdinio vardas ir pavardė, mirusiojo vardas ir pavardė, tėvo vardas, mirusiojo paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta, mirties data, paveldėjimo (nuosavybės) liudijimo data, registro numeris, išdavimo vieta; ˗ asmens turėto turto: turto buvimo vieta, savininkų vardai ir pavardės, tėvų vardai, turto pobūdis ir kiti prašymo formoje nurodyti duomenys; ˗ sprendimo: sprendimą priėmusios įstaigos pavadinimas, sprendimo data ir numeris, sprendimo objektas ir subjektas.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/asr
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas Lietuvos Respublikos notariato įstatymas
Pavadinimas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga galutinė.

Jei priėjimą prie dokumentų riboja įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, paslaugos gavėjas apie tai informuojamas nurodant priežastį.
Raktažodžiai
Juridinį faktą patvirtinantys dokumentai
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems