Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie SAMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie SAM
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052322222
Fakso nr.
+37052364111
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registravimas ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Registras) objektai yra privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami fiziniai asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse (toliau – draudžiamieji).

Draudžiamuosius registruoja ir jų įregistravimo duomenis tvarko Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK).

VLK draudžiamuosius registruoja pagal Registrui teikiamus sąveikos būdu Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir Užsieniečių registro duomenis.

Pagal gautus duomenis VLK registruoja:

1.     Lietuvos Respublikos piliečius – nuo Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytos gimimo datos arba nuo Lietuvos pilietybės suteikimo (galiojimo pradžios) datos (jei pilietybė buvo suteikta ne nuo gimimo); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei Lietuvos Respublikos pilietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

2.     nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, – nuo sprendimo išduoti pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti priėmimo datos arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis teisę nuolat gyventi Lietuvoje užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

3.     nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, – nuo Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba draudžiamajam išduotos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės (toliau – ES kortelė) galiojimo pradžios datos; arba nuo teisės aktų nustatyta tvarka gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje datos (kai turintis leidimą nuolat gyventi arba turintis ES kortelę užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

4.     laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai (tik draudžiamus privalomuoju sveikatos draudimu ir turinčius galiojančias pažymas Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo sprendimo išduoti ES pažymą priėmimo datos (jei ES pažyma buvo išduota vėliau, nei užsieniečiui buvo suteiktas atitinkamas teisinis statusas); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje ir turintis teisę į privalomąjį sveikatos draudimą užsienietis buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

5.     laikinai gyvenančius Lietuvos Respublikoje užsieniečius, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai (tik teisėtai dirbančius asmenis, turinčius darbo arba jų esmę atitinkančius santykius, arba asmenis, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius, yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai ir turi galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi Lietuvoje) arba ES korteles), – nuo Registro duomenų teikėjų suteikto atitinkamo teisinio statuso įsigaliojimo datos arba nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, arba nuo ES kortelės galiojimo pradžios datos (jei leidimas laikinai gyventi Lietuvoje arba ES kortelė buvo išduoti vėliau, nei užsieniečiui buvo suteiktas atitinkamas teisinis statusas);arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje arba ES kortelę ir teisę į privalomąjį sveikatos draudimą, buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos);

6.     nelydimus nepilnamečius užsieniečius – nuo teisinio statuso suteikimo datos;

7.     užsieniečius, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, – nuo papildomos apsaugos suteikimo datos.

 

Laikinai gyvenančių Lietuvoje draudžiamųjų užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai, turintys galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje arba ES korteles, Registre registruojami kartu su draudžiamaisiais šeimos nariais – nuo vieno draudžiamojo šeimos nario įregistravimo Registre datos arba nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, arba nuo ES kortelės galiojimo pradžios datos(jei leidimas laikinai gyventi Lietuvoje ar ES kortelė buvo išduoti vėliau); arba nuo gyvenamosios vietos deklaravimo teisės aktų nustatyta tvarka datos (jei turintis teisę laikinai gyventi Lietuvoje draudžiamojo užsieniečio nepilnametis šeimos narys buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos).


 Teritoriniai Registro tvarkytojai registruoja draudžiamuosius, kurie nebuvo įregistruoti į Registrą automatiniu būdu ir kuriems Sveikatos draudimo įstatymas taikomas vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais.


 Pagal pateiktas E formos pažymas, S1 arba SED dokumentus draudžiamieji įregistruojami į Registrą (tiesiogiai į jį įrašant registravimo duomenis) nuo pateiktuose dokumentuose nurodytos datos, kai asmuo pirmą kartą pradedamas drausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių mokėtojų registravimas; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Draudžiamojo statuso ir draudžiamojo identifikavimo kodo suteikimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
• Žodinis prašymas (tik besikreipiantiems į TLK). • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. • E formos pažyma, S1 arba SED dokumentas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Žodinis prašymas (tik besikreipiantiems į TLK)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
VLK draudžiamuosius registruoja automatiniu būdu pagal sąveikos būdu gautus susijusių registrų duomenis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8/QTUUjuXHqm
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.384CAD7799BE/IuhJEYDirf
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb6fc510427511e6a8ae9e1795984391
VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ VLK direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Draudžiamojo identifikavimo kodas yra unikalus ir nekeičiamas visą draudžiamojo duomenų tvarkymo Registre laiką. Išregistravus draudžiamąjį, identifikavimo kodas nenaudojamas kitam draudžiamajam identifikuoti.
Tik įregistruotų draudžiamųjų duomenys papildomi Registro duomenimis apie jų privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpius. Šie laikotarpiai nustatomi automatiniu būdu pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis
Raktažodžiai
Privalomasis sveikatos draudimas, draudžiamojo identifikavimo kodas, draudžiamųjų registravimas
PAS2611
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-01-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems