Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VĮ Registrų centrasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VĮ Registrų centras
Pavadinimas
VĮ Registrų centras
Adresas
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052688262
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Duomenų teikimas iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro
Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenys apie registre įregistruotas sutartines ir priverstines hipotekas (įkeitimus) teikiami:
1. išduodant Lietuvos Respublikos hipotekos registro išrašus;
2. teikiant užsakomuosius Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenų rinkinius (suvestines);
3. teikiant Lietuvos Respublikos hipotekos registro tvarkytojui pateiktų dokumentų kopijas.
Lietuvos Respublikos hipotekos registro išrašai, registro tvarkytojui pateiktų dokumentų kopijos ir užsakomieji registro duomenų rinkiniai (suvestinės) gali būti teikiami raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Teisėsaugos institucijų ir įstaigų paslaugos; Kitų teisėsaugos institucijų bei įstaigų teikiamos paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą; Įsiskolinus; Kita; Įsigyjant / parduodant nekilnojamą turtą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenų suteikimas.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenys teikiami pagal valstybės įmonės Registrų centro ir duomenų gavėjo sudarytas duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).
Duomenų gavėjai, pasirašę duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro sutartis (daugkartinio teikimo atveju), naudodamiesi Registrų duomenų platinimo sistema Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenis gauna elektroniniu būdu.
Duomenų gavėjams, pateikusiems prašymą (vienkartinio teikimo atveju), parengti išrašai gali būti pateikti elektroniniu būdu Registrų duomenų platinimo sistemoje, išsiųsti paštu, išduoti asmeniškai valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Asmuo, pageidaujantis gauti Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenis, turi pateikti:
1. prašymą, kuriame nurodytas asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, kiti kontaktiniai duomenys; teisėtas ir apibrėžtas registro duomenų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas; prašomų pateikti duomenų apimtis;
2. mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas.
3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis asmeniškai).
Prašymas gali būti pateiktas: asmeniškai, per įgaliotą asmenį, paštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis (jei prašymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).
Prašymą taip pat galima pateikti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt pasirinkus nuorodą Turtas ir apribojimai / Hipotekos registras / Išrašai ir dokumentai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas: 124110246
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT677300010095519600
AB SEB bankas LT477044060005572969
Luminor Bank AB LT944010042400050387
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valstybės įmonės Registrų centro Sandorių registrų departamento Klientų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: tr@registrucentras.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas suteikti Lietuvos Respublikos Hipotekos registro duomenis gali būti pateikiamas laisva forma arba užpildžius prašymo formą skelbiamą valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt. Prašyme turi būti nurodytas asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, kiti kontaktiniai duomenys, teisėtas ir apibrėžtas registrų duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo teisinis pagrindas, prašomų pateikti duomenų apimtis, duomenų gavimo būdas.
Prašymą taip pat galima pateikti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje adresu www.registrucentras.lt.
Prašymas dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenų rinkinių (suvestinės) gavimo pateikiamas laisva forma. Prašyme turi būti nurodytas asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, kiti kontaktiniai duomenys, teisėtas ir apibrėžtas registrų duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo teisinis pagrindas, duomenų gavimo būdas.
Prašymas gauti Lietuvos Respublikos hipotekos registrui pateiktų dokumentų kopijas pateikiamas laisva forma arba užpildžius prašymo formą skelbiamą valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt. Prašyme turi būti nurodytas asmens, pateikiančio prašymą, vardas, pavardė (juridinio asmens kodas, teisinė forma ir pavadinimas), adresas, kiti kontaktiniai duomenys, teisėtas ir apibrėžtas registrų duomenų naudojimo tikslas, duomenų gavimo teisinis pagrindas.

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenys teikiami pagal valstybės įmonės Registrų centro ir duomenų gavėjo sudarytas duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).
Duomenų gavėjai, pasirašę duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos registro sutartis (daugkartinio teikimo atveju), naudodamiesi Registrų duomenų platinimo sistema Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenis gauna elektroniniu būdu.
Duomenų gavėjams, pateikusiems prašymą (vienkartinio teikimo atveju), parengti išrašai gali būti pateikti elektroniniu būdu Registrų duomenų platinimo sistemoje, išsiųsti paštu, išduoti asmeniškai valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Prašymą galima pateikti valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt pasirinkus nuorodą Turtas ir apribojimai / Hipotekos registras / Išrašai ir dokumentai ir prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų Registrų platinimo sistemos per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Ši sistema leidžia duomenų naudotojui elektroniniu būdu gauti atlygintinai teikiamus duomenis ir sumokėti už Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenis per elektroninės bankininkystės sistemas.
Fizinis asmuo, kurio duomenys įrašyti Lietuvos Respublikos hipotekos registre, turi teisę susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. Fiziniai asmenys, esantys elektroninių banko paslaugų vartotojais arba turintys elektroniniu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą, Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenis apie save gali gauti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ http://www.epaslaugos.lt/ Paslaugos gyventojams / paslauga „Susipažinimas su asmens duomenimis, tvarkomais Hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Testamentų ir Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registruose“. Ši paslauga fiziniam asmeniui, kurio duomenys įrašyti Lietuvos Respublikos hipotekos registre, teikiama vieną kartą per kalendorinius metus neatlygintinai.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/GRELemJBJn
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.922B478BE94C/rCTRmXCRHg
Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymas Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/vHQgxeujLp
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE07FF608C78/DNLmSeTHfu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4779183B5F59/GiojkmkfGM
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas  Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22410150EEF9/mRvoQbIlLA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72baa530558711e7846ef01bfffb9b64
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Hipoteka, įkeitimas, skolininkas, kreditorius, įkaito davėjas.
PAS567
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems