Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VšĮ EkoagrosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VšĮ Ekoagros
Pavadinimas
VšĮ Ekoagros
Adresas
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37037203181
Fakso nr.
+37037203182
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Ekologinės gamybos augalininkystės / gyvulininkystės ūkio subjekto sertifikavimas (patvirtinamųjų dokumentų ir/ar nutarimo išrašų išdavimas, sustabdymas, anuliavimas)

Paslauga teikiama ūkio subjektams, kurie pageidauja teikti į rinką žemės ūkio kilmės produktus kaip ekologiškus. Detalus aprašymas pasiekiamas adresu: https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Augalininkystė; Gyvulininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Būnant ūkininku
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas patvirtinamasis dokumentas ir/ar nutarimo išrašas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketa
Ekologinės gamybos ūkio anketa pageidaujant pirmą kartą sertifikuoti gyvulininkystę (gyvulių grupę)
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-003-2__2014-04-10_.doc
 Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete  Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete Nėra duomenų
Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Viešoji įstaiga Ekoagros
Įmonės kodas: 259925770
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT957300010002226533
AB SEB bankas LT767044060006622957
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: I sertifikavimo skyrius
Pareigos: I sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37069801462
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: II sertifikavimo skyrius
Pareigos: II sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37069826358
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Telšių filialas
Pareigos: Telšių filialo direktorius
Telefonas: +37044469165
Mobilusis telefonas: +37069870681
Faksas: +37044469164
El. paštas: telsiai@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Utenos filialas
Pareigos: Utenos filialo direktorius
Telefonas: +37038950740
Mobilusis telefonas: +37061575818
Faksas: +37038961925
El. paštas: utena@ekoagros.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas sertifikuoti ekologinę gamybą (forma F-002) https://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-002__2014-04-10_.doc
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1526463762576&from=LT
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
Pavadinimas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&qid=1526464198307&from=LT
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės
Pavadinimas 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/oIZXtTljdM
2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo
Pavadinimas 2018 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-176 Dėl ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/438e48e02e5b11e88ea9fc46d2024961
2018 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-176 Dėl ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2018 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-176 Dėl ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pavadinimas 2009 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-2 Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2BEA9BBB76A/TAIS_382456
2009 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-2 Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  2009 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-2 Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Sertifikavimas, Ekologinė gamyba, Ekologinės gamybos ūkis, Ekologiški žemės ūkio produktai, Žemės ūkis
.
PAS30400
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-05-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems