Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Civilinės aviacijos administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Civilinės aviacijos administracija
Pavadinimas
Civilinės aviacijos administracija
Adresas
Vilnius Rodūnios kelias 2, LT-02188
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 27 39038
Fakso nr.
+370 5 27 39248
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:15, V 7:30 – 15:00
Paslaugos aprašas
ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimas, pratęsimas, galiojimo panaikinimas

Asmuo, turintis ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimą, gali atlikti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, numatytą ES aviacijos saugumo tvirtinimą. ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimas išduodamas fiziniams asmenims, kurie atitinka ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Juridiniams asmenims pažymėjimas išduodamas, jei juose yra įdarbintas fizinis asmuo, atitinkantis ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Pažymėjimas išduodamas 5 metams. Asmuo, likus mažiau nei 10 darbo dienų iki sueis 5 metų terminas, gali pateikti naujus jo nepriekaištingą reputaciją patvirtinančius dokumentus. Pažymėjimas pratęsiamas išduodant naują pažymėjimą. Pažymėjimo galiojimas panaikinimas: 1. jei asmuo, likus mažiau nei 10 darbo dienų iki sueis 5 metų terminas, kai turi būti pateikiami nauji jo nepriekaištingą reputaciją patvirtinantys dokumentai, tokių dokumentų nepateikia; 2. jei ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo tvarkos aprašo 5.7 punkte numatytų mokymų neišklauso bent kas 3 metus ir tai patvirtinančių dokumentų nepateikia Civilinės aviacijos administracijai; 3. nebeatitinka kriterijų, nustatytų tvarkos aprašo 5 punkte; 4. vykdydamas savo funkcijas pažeidžia Reglamento (ES) Nr. 1998/2015 priedo 11.6.3.5 b punkto nuostatas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Susisiekimo ir ryšių paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimas

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. pasirašytą prašymą paskirti ES aviacijos saugumo tvirtintoju;
2. užpildytą anketą (ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas);
3. įgyto aukštojo mokslo ar jam prilyginamo išsilavinimo diplomo arba atitinkamo dokumento kopiją;
4. fizinio asmens ar mokymo įstaigos, kurie būtų Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ar fizinių asmenų sąrašą ir kurių mokymo programoje būtų numatytas anglų kalbos mokymas, išduotą patvirtinimą, kad asmuo moka anglų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu. Dokumento išdavimo data turi būti ne ankstesnė kaip 5 metai iki dokumentų pateikimo Civilinei aviacijos administracijai;
5. asmens nepriekaištingą reputaciją patvirtinančius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo 66 str. 6 dalyje;
6. dokumentus (darbo sutarčių kopijas, pareigybės aprašymą ar kt.), įrodančius, kad asmuo turi bent 3 metus vadovaujamo darbo aviacijos saugumo srityje patirties arba bent 3 metus aviacijos saugumo kokybės kontrolės vykdymo patirties;
7. pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento, įrodančio, kad asmuo yra baigęs ES pripažįstamus aviacijos saugumo mokymus, skirtus ES aviacijos saugumo tvirtintojams, arba NCASMP 2 priedo III ir IV dalyse numatytus mokymus ir kokybės kontrolės auditoriaus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
8. fizinio asmens ar mokymo įstaigos, kurie būtų Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ar fizinių asmenų sąrašą ir kurių mokymo programoje būtų numatytas mokymas apie viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išduotą patvirtinimą, kad asmuo yra išklausęs tokius mokymus;
9. pasirašytą ES aviacijos saugumo tvirtintojo nepriklausomumo deklaraciją, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 185/2010 priedo 11–A priedėlyje.
Jeigu asmuo per pastaruosius penkerius metus gyveno šešis mėnesius arba ilgiau užsienio valstybėje, jis turi pateikti duomenis ir iš šios valstybės atitinkamos institucijos apie savo pastarųjų penkerių metų teistumą (neteistumą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5768
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Monika Kliokienė
Pareigos: Aviacijos saugumo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052739183
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: monika.kliokiene@caa.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Donatas Dačkevičius
Pareigos: Aviacijos saugumo skyriaus patarėjas
Telefonas: +37052739183
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: donatas.dackevicius@caa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymo ir dokumentų priėmimas, registravimas.
Pateiktų dokumentų pirminis tikrinimas ir vertinimas. Jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai, prašymo teikėjas informuojamas nurodant trūkstamus dokumentus ar būtiną duomenų tikslinimą.
Detalus pateiktų dokumentų vertinimas.
Teigiamai įvertinus pateiktų dokumentų atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams paskiriama teorijos egzamino datą bei apie tai informuoja kandidatą. Teorijos egzamino metu tikrinama, ar kandidatas išmano ES teisės aktų, reglamentuojančių ES aviacijos saugumo tvirtinimą, reikalavimus. Teigiamai įvertinus egzamino rezultatus, tvarkomi dokumentai, informuojamas prašymo teikėjas apie pažymėjimo išdavimą.

Informaciją apie ES aviacijos saugumo tvirtintoją paskelbiama CAA internetiniame puslapyje bei Europos Sąjungos reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų duomenų bazėje.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2013-03-22 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-80 ,,Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo,, (toliau - tvarkos aprašas)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E4E98DAA238/NWJbwXbFAa
2013-03-22 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-80 ,,Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo,, (toliau - tvarkos aprašas) 2013-03-22 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 4R-80 ,,Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo,, (toliau - tvarkos aprašas)
Pavadinimas 2000-10-17 LR aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9D2F66B96EBC/UvrbIFowJp
2000-10-17 LR aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066 2000-10-17 LR aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Civilinė aviacija, aviacijos saugumas, aviacijos saugumo tvirtintojas
PAS6249
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-10-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems