Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Finansinės paramos suteikimas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo
Paslauga skirta – skatinti Mažeikių rajono gyventojų bei įmonių verslumą ir konkurencingumą, dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose; sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas; skatinti reemigraciją, remiant grįžusius į Lietuvą asmenis, kurie nori pradėti Mažeikių rajone savo verslą; sudaryti sąlygas smulkiųjų ir vidutinių verslininkų profesiniam tobulėjimui; teikti dalinę finansinę paramą fiziniams asmenims bei juridiniams asmenims.
Prašymai „Dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo“ priimami pagal Savivaldybės interneto tinklapyje ir vietinėje spaudoje nurodytą datą ir laiką.
Prašymas ir reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Informacija apie sprendimą suteikiama tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku, elektroniniu laišku, per E. pristatymas informacinę sistemą
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Paslaugos, susijusios su smulkaus ir vidutinio verslo skatinimu ir plėtra
Gyvenimo atvejis
Pradedant verslą; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikiama parama arba parama nesuteikiama, atsakant motyvuotu raštu pareiškėjui.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Visi SVV subjektai, pageidaujantys gauti dalinę finansinę paramą iš Fondo, Komisijai pateikia:

1.1. nustatytos formos prašymą;
1.2. Valstybinio socialinio draudimo Mažeikių skyriaus išduotą pažymą, kad SVV subjektas nėra skolingas socialinio draudimo fondui arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetenting institucijų tvarkomus duomenis.
1.3. SVV rėmimo fondo nuostatuose numatytų finansinės paramos formų išlaidas per paskutinius 9 mėn. patvirtinančius dokumentus.
2. SVV subjektai, norintys gauti dalinę Fondo finansinę paramą, papildomai Komisijai pateikia šių teisės aktų nustatyta tvarka dokumentų kopijas:
2.1. turintys verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą:
2.1.1.asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2.1.2.galiojančio verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymą. Jie privalo galioti ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui, išskyrus veiklas, vykdomas sezonais.
2.2. mažosios bendrijos, individualios įmonės (ūkiai):
2.2.1. įmonės savininkas arba įgaliotas asmuo – asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2.2.2. išrašą iš juridinių asmenų registro arba įmonės įregistravimo pažymėjimą (ūkininkai – ūkio įregistravimo pažymėjimą);
2.2.3. bendrijos ar įmonės nuostatus (jeigu juos turi);
2.2.4. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą (originalą), kad įmonė nėra skolinga Mažeikių rajono savivaldybės biudžetui arba Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
2.3. tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos:
2.3.1. jungtinės veiklos sutartį;
2.3.2. bendrijos įgaliotas asmuo – asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2.3.3. išrašą iš juridinių asmenų registro arba įmonės įregistravimo pažymėjimą;
2.3.4. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą (originalą), kad įmonė nėra skolinga Mažeikių rajono savivaldybės biudžetui arba Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
2.4. akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės:
2.4.1. įstatus;
2.4.2. bendrovės įgaliotas asmuo – asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
2.4.3. išrašą iš juridinių asmenų registro arba įmonės įregistravimo pažymėjimą;
2.4.4. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą (originalą), kad įmonė nėra skolinga Mažeikių rajono savivaldybės biudžetui arba Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
2.5. norintys gauti palūkanų dalinį dengimą – pateikia kreditavimo sutartį.
2.6. norintys gauti vienkartinę išmoką subsidiją (dotaciją) – pateikia laisvos formos trumpą verslo aprašymą.
2.7. steigiantys ar paraiškos teikimo metu per paskutinius 6 mėnesius įsteigę naujas darbo vietas, pateikia pasirašytą su darbuotoju neterminuotą sutartį, patvirtintą įmonės vadovo arba įgalioto asmens.
2.8. bedarbiai – pateikia pažymą apie registraciją Lietuvos darbo biržoje (originalą);
2.9. reemigrantai – pateikia įrodančius dokumentus, kad ne trumpiau kaip 12 mėn. dirbo ir buvo deklaravęs gyvenamą vietą užsienyje. Grįžimas iš užsienio turi būti ne anksčiau kaip 18 mėn. nuo paraiškos pateikimo datos.
3. Komisija gali pareikalauti iš SVV subjekto papildomų dokumentų arba nusprendžia taikyti kitokias priemones.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sigutė Jucytė
Pareigos: Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: +37044398248
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigute.jucyte@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymai „Dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo“ priimami pagal Savivaldybės interneto tinklapyje ir vietinėje spaudoje nurodytą datą ir laiką.
Prašymas ir reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Paslaugos gavėjui parama suteikiama, kai komisijos nariai nusprendžia ir kviečia pasirašyti sutartį tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją Laisvės g. 8, Mažeikiai 206 kab. pas Ekonomikos skyriaus vyr. specialistę Sigutę Jucytę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, registruotu arba per E. pristatymo sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.640D50DB8877
 Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
Pavadinimas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32013R1407
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai
Pavadinimas 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje.
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1408
2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje.
Pavadinimas 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0717
2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje. 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje.
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-117.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/374eda502fff11e78397ae072f58c508
Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-117. Mažeikių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-117.
Pavadinimas Prašymo dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo forma, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1- 889
Nuoroda http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oCARHIu1wEoJ:www.mazeikiai.lt/media/6803/%25C4%25AFsakymas-nr-a1-889-d%25C4%2597l-svv-pra%25C5%25A1ymo-formos.docx+&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt
Prašymo dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo forma, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės    11 d. įsakymu Nr. A1- 889         Prašymo dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo forma, patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1- 889
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
smulkusis verslas, SVV, parama, verslas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sekos-schema-svv-parama.docx sekos-schema-svv-parama.docx
Prašymai „Dėl finansinės paramos suteikimo iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo“ priimami pagal Savivaldybės interneto tinklapyje ir vietinėje spaudoje nurodytą datą ir laiką.
Prašymas ir reikalingi dokumentai iki kvietime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Paslaugos gavėjui parama suteikiama, kai komisijos nariai nusprendžia ir kviečia pasirašyti sutartį tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją Laisvės g. 8, Mažeikiai 206 kab. pas Ekonomikos skyriaus vyr. specialistę Sigutę Jucytę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, registruotu arba per E. pristatymo sistemą.
PAS33006
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems