Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos: http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
1882
Fakso nr.
+370 5 21 25604
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45.
Paslaugos aprašas
Fizinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre
Fiziniai asmenys, kurie pradeda vykdyti individualią veiklą arba kai jiems atsiranda prievolė mokėti ir/ar išskaičiuoti mokestį jį reglamentuojančio įstatymo pagrindu, yra registruojami į Registrą.
Advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, pateikę mokesčių administratoriui prašymą ir Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo.
Kitų fizinių asmenų vykdomos veiklos sustabdymas Registre gali būti registruojamas motinystės, tėvystės atostogų ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiui pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateiktą informaciją.
Advokatų, jų padėjėjų, notarų, antstolių veiklos nutraukimas Registre gali būti registruojamas pagal gautus pranešimus apie jų veiklos nutraukimą iš Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų, Lietuvos antstolių rūmų ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jeigu tokie pranešimai yra gauti.
Kiti mokesčių mokėtojai, pageidaujantys nutraukti veiklą, turi apie tai pranešti mokesčių administratoriui.
Iš Registro Fiziniai asmenys išregistruojami mirties atveju.
Jei pasikeičia ir/ar papildomi Registre įregistruoti duomenys, Fiziniai asmenys duomenis turi patikslinti. Duomenys gali būti tikslinami ir mokesčių administratoriaus iniciatyva.
Individualios veiklos vykdymo pažyma suformuojama Mano VMI įregistravus fizinio asmens individualią veiklą.
Pažymą taip pat galima atsiimti VMI.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos; Mokesčių mokėtojų registravimas
Gyvenimo atvejis
Pradedant verslą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Įregistruota, išregistruota fizinio asmens veikla, pakeisti duomenys apie fizinio asmens veiklą mokesčių mokėtojų registre.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- Fizinio asmens prašymas įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (REG812);
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, jeigu turi – leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje), jeigu Prašymas teikiamas tiesiogiai, arba jų kopijos, jeigu Prašymas siunčiamas paštu);
- įgaliojimas, jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra advokatas, jeigu Prašymą teikia advokatas;
- dokumentai, kurie patvirtina, kad asmuo yra įtrauktas į advokatų padėjėjų sąrašą, jeigu Prašymą teikia advokato padėjėjas;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras, jei Prašymą teikia notaras;
- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis, jei Prašymą teikia antstolis.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mokesčių informacijos centras
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1882
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dokumentai atnešami į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 forma
http://www.vmi.lt/cms/formos?p_p_id=stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_code=REG812
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisiregistruokite Mano VMI, pasirinkite meniu kairėje pusėje punktą „Paslaugos“, spauskite mygtuką „Užsakyti paslaugą“, išskleiskite temą „Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas / individualios veiklos registravimas“, pasirinkite reikiamą formą, toliau sekite vedlio nurodymus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“.
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;<br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;<br/>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“;<br/>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“;<br/>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“.<br/>Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl gyventojų registravimo Mokesčių mokėtojų registre tvarkos aprašo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. VA-36 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių patvirtinimo“.
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
REG812 prašymo formą turi pateikti:
- notarai, advokatai, advokatų padėjėjai ir antstoliai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų veiklos pradžios dienos;
- kiti individualią ar kitą veiklą vykdantys Fiziniai asmenys ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną;
- visi Fiziniai asmenys, vykdantys individualią ar kitą veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų apie juos pasikeitimo dienos;
- visi Fiziniai asmenys, vykdantys individualią ar kitą veiklą ir pageidaujantys ją nutraukti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.
Raktažodžiai

PAS1123
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems