Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių ir kitų įstatymu nustatytų lengvatų teikimo iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį, atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba atidėti jo mokėjimo terminą.
Alytaus rajono savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas:
1. Žemės mokesčių
2. Valstybinės žemės (vandens telkinių) nuomos mokesčių
3. Nekilnojamojo turto mokesčių
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Savivaldybės priimtas sprendimas dėl žemės, žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių lengvatos suteikimo arba nesuteikimo
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Dokumentų, patvirtinančių atitikimą Mokesčių lengvatų taisyklėse nustatytus kriterijus, kopijos.
5. Atitinkamų mokesčių deklaracijų kopijos.
6. Pažyma, apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais.
7. Įmonės praėjusio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaita arba einamųjų metų balansas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintarė Jociunskaitė
Pareigos: Finansų ir investicijų skyriaus vedėja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37037031555
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintare.jociunskaite@arsa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-01 nutarimas Nr. 1081 „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F9C639462DB1
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-01 nutarimas Nr. 1081 „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo“ 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-01 nutarimas Nr. 1081 „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo“
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006-02-27 Nr. X-736
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73988CDF57C1
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006-02-27 Nr. X-736  2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006-02-27 Nr. X-736
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2006-05-25 Nr. X-233
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/aSWFylMJnC
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2006-05-25 Nr. X-233 4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2006-05-25 Nr. X-233
Pavadinimas 5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2005-06-16 Nr. IX-2112
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/rDLYSrNhXL
5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2005-06-16 Nr. IX-2112 5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2005-06-16 Nr. IX-2112
Pastabos
1. Fizinių ar juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų teikimo, nagrinėjimo ir vykdymo procesas apima:
1.1 analizė prašymo esmės ir pateiktų dokumentų;
1.2.papildomos informacijos surinkimas pasinaudojant VĮ Registrų centro, VMI, SODROS, Gyventojų registro ir kt. institucijų duomenis;
1.3. papildomos informacijos surinkimas, kreipiantis į pareiškėją raštu bei kitomis informacijos perdavimo priemonėmis;
1.4. pareiškėjo ir mokesčius administruojančios institucijos informavimas apie savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas mokesčių lengvatas;
1.5. neigiamo atsakymo parengimas bei išsiuntimas kai savivaldybės taryba nepritarė sprendimo projektui dėl mokesčių lengvatų suteikimo.
Raktažodžiai
Lengvata, žemė, nekilnojamasis turtas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku;
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybę arba registruotu laišku.
PAS3918
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-09-09
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems