Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Adresas
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052751961
Fakso nr.
+37052751990
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimas savivaldybės svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse
smens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatai.

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatais visuomenės ir žiniasklaidai teikiama informacija apie Savivaldybės vadovų, tarybos narių arba padalinių darbuotojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausius sprendimus, pasirašytus dokumentus bei kitus su Savivaldybės veikla susijusius klausimus, Rengiami pranešimai spaudai aktualiais klausimais.

Kiekviename struktūriniame administracijos padalinyje administracijos direktoriaus įsakymu yra paskirtas asmuo, atsakingas už šio padalinio vykdomos, aktualios veiklos informacijos pateikimą. Kiekviena savaitę padaliniai siunčia elektroniniu būdu Užsienio ryšių ir informacijos skyriui informaciją ir aktualijas iš savo veiklos. Už informacijos turinį ir teisingumą yra atsakingas rengėjas. Tokia informacija yra apdorojama Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus specialistų ir jų įkeliama į Vilniaus rajono savivaldybės svetainę (www.vilniaus-r.lt ) skyriuose: „Naujienos“, „Aktualijos“, „Renginiai“, „Švietimas“, „Kultūra“, „Turizmas“ ir t.t., svetainę www.savivaldybes.lt, siunčiama vietinės ir respublikinės reikšmės laikraščiams, radijui, televizijai.

Už viešos informacijos skelbimą seniūnijose (skelbimų lentose ir t.t.) yra atsakingi seniūnai, tačiau, kai ši informacija turi didesnę nei vietinę (seniūnijos teritorija) reikšmę, ji yra siunčiama savivaldybės administracijos vadovams, kurie priima sprendimą dėl jos skelbimo Savivaldybės svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Interesantų prašymus patalpinti informaciją Savivaldybės tinklapyje nagrinėja administracijos direktoriui arba jos pavaduotojai ir priima sprendimą dėl jų skelbimo. Skyriaus specialistas atsakingas už informacijos talpinimą įdeda ją į atitinkamą rubriką.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 balandžio 15 d. nutarimo Nr. 312 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" Savivaldybės teisės aktai (Tarybos sprendimai, Tarybos sprendimų projektai, Tarybos kolegijos sprendimai, administracijos direktoriaus įsakymai) skelbiami skyriuje „Teisinė informacija“, kurį sudar „Teisės aktai“, „Teisės aktų projektai“.

Kiekvieną dieną skyriaus specialistas daro spaudos apžvalgą, ką žiniasklaida pateikė visuomenei apie Vilniaus rajoną ir teikia šią informaciją Savivaldybės valdžiai. Skyrius operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodančias žinias apie tikrovės neatitinkančius faktus ir, suderinęs su meru ar direktoriumi pagal kuruojamą veiklos sritį, pateikia žiniasklaidai oficialią Savivaldybės poziciją probleminiais klausimais.
Už viešos informacijos skelbimą seniūnijose (skelbimų lentose ir t.t.) yra atsakingi seniūnai, tačiau, kai ši informacija turi didesnę nei vietinę (seniūnijos teritorija) reikšmę, ji yra siunčiama savivaldybės administracijos vadovams, kurie priima sprendimą dėl jos skelbimo Savivaldybės svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Interesantų prašymus patalpinti informaciją Savivaldybės tinklapyje nagrinėja administracijos direktoriui arba jos pavaduotojai ir priima sprendimą dėl jų skelbimo. Skyriaus specialistas atsakingas už informacijos talpinimą įdeda ją į atitinkamą rubriką. Prašymas siunčiamas elektroninių paštu adresu: vrsa@vilniaus-r.lt su prisegtu skelbimu (Word‘o formatu) arba teikiamas Vieno langelio principu, adresu: Rinktinės g. 50, Vilniaus, pridedant skelbimo tekstą elektroninėje laikmenoje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Informacijos teikimas savivaldybės svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
-
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Užsienio ryšių ir informacijos skyrius D.Spiridenkov, Seniūnai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
-
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290)
LR Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706),
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479),
LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976 )
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-07 sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, (#)
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T3-77 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“. (#)
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus veiklos nuostatai (/go.php/lit//l.phptmpl_intomiddletmpl_id631/631)
Nuoroda #
LR vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290)<br/>LR Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706), <br/>LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479), <br/>LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976 )<br/>Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-07 sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, (#) <br/>Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T3-77 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“. (#) <br/>Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus veiklos nuostatai (/go.php/lit//l.phptmpl_intomiddletmpl_id631/631) LR vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290)
LR Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706),
LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479),
LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6976 )
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-07 sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, (#)
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T3-77 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“. (#)
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Užsienio ryšių ir informacijos skyriaus veiklos nuostatai (/go.php/lit//l.phptmpl_intomiddletmpl_id631/631)

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
-
PAS2590
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems