Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Ryšių reguliavimo tarnybaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Ryšių reguliavimo tarnyba
Pavadinimas
Ryšių reguliavimo tarnyba
Adresas
Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052105633
Fakso nr.
+37052161564
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Išrašo apie prašymo pateikimo momentu išduotus leidimus vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose, išdavimas
Išrašo apie prašymo pateikimo momentu išduotus leidimus vartoti Lietuvos vardą interneto domenų varduose, išdavimas
Asmuo – fizinis arba juridinis asmuo ar užsienio valstybėse įsisteigusi įmonė, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigtas tokios įmonės filialas ar atstovybė.
Interneto domeno vardas – unikalus simbolinis pavadinimas, identifikuojantis interneto hierarchinės vardų erdvės sritį.
Lietuvos vardas – oficialusis ilgasis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas – „Lietuvos Respublika“ ar „Lietuva“ – visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis ir visomis šių kalbų gramatinėmis formomis.
Leidimas – įrašas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) administruojamoje duomenų bazėje (Tarnybos informacinėje sistemoje), skelbiamas interneto svetainėje adresu www.rrt.lt ir suteikiantis įraše nurodytam asmeniui teisę vartoti Lietuvos vardą antrojo lygio domeno varde prieš aukščiausiojo lygio domeną ,,.lt“.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Susisiekimo ir ryšių paslaugos; Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas išrašas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilija Aleksandravičienė
Pareigos: Elektroninių ryšių departamento Tinklų ir priegų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +370 (85) 2105666
Mobilusis telefonas: +37068779704
Faksas: +370(85)2105633
El. paštas: vilija.aleksandraviciene@rrt.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Elektroniniu būdu:
per Tarnybos Elektroninių dokumentų sistemą http://rrt.lt/rrt/lt/elektroniniu-dokumentu-sistema/apie-sistema.html;
faksimilinio ryšio ir (ar) kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
1
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69-2382);
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460481
1.	Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69-2382); 1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69-2382);
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453824
2.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412);
Nuoroda http://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=8032
3.	Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412); 3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412);
Pavadinimas 4. Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 (Žin., 2009, Nr. 122-5246);
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460249
4.	Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 (Žin., 2009, Nr. 122-5246); 4. Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1272 (Žin., 2009, Nr. 122-5246);
Pavadinimas 5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Nuoroda http://vyr-atstovai.lrv.lt/taurage/files/453.htm
5.	Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779); 5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Pavadinimas 6. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675);
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418559
6.	Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675); 6. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675);
Pavadinimas 7. Tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2008, Nr. 45-1714).
Nuoroda http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=113624&Zd=DĖL+ir+ASMENŲ+ir+APTARNAVIMO+ir+LIETUVOS+ir+RESPUBLIKOS+ir+RYŠIŲ+ir+REGULIAVIMO+ir+TARNYBOJE+ir+TAIKANT+ir+VIENO+ir+LANGELIO+ir+PRINCIPĄ
7.	Tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 14 d.  įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2008, Nr. 45-1714). 7. Tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2008, Nr. 45-1714).
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Ši administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
išrašas, Lietuvos vardas, interneto domenų vardai
PAS125
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems