Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052615177
Fakso nr.
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įstaigos akreditavimo pažymėjimo šeimos medicinos paslaugai išdavimas

Akreditavimas – įstaigos savanoriškai inicijuotas įvertinimas, ar ji atitinka nustatytus sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų kokybės standartus, ir akreditavimo pažymėjimo išdavimas.

Sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę kreiptis dėl akreditavimo, jei ji turi licenciją ir ne mažesnę kaip trejų metų atitinkamos rūšies sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirtį. Įstaiga akredituojama ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Akreditavimas yra savanoriškas procesas, todėl pati įstaiga sprendžia, ar siekti akreditavimo.

Akreditavimas yra išorinio kokybės vertinimo formalus procesas, kuriuo vyriausybinė įstaiga vertina ir pripažįsta, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka nustatytus standartus.

Įstaigos vertinimą akreditavimo metu atlieka vertintojų grupė, kuri naudodama įvairius vertinimo būdus (dokumentų ir medicininių dokumentų peržiūra, pokalbiai, stebėjimas, patalpų apžiūra, pasiekimų vertinimas) pripažįsta pateiktus įrodymus, kurie susiję su skirtingais kokybės ir saugos elementais, nustato stipriąsias puses, potencialą ir sritis tobulinimui. Remdamasi tokio vertinimo rezultatais, vertintojų grupė rekomenduoja akredituoti įstaigą ar ne, ar nustatę sritis tobulinimui, rekomenduoja įgyvendinti patobulinimus ir pakartotinai vertinti vėliau.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Sveikatos apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įstaiga, pageidaujanti akredituoti atitinkamą paslaugą, turi pateikti patvirtintos formos dokumentus:

1. Užpildytą formą „Prašymas įvertinti paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams“.
2. Užpildytą formą „Duomenys apie asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos apimtis“.
3. Užpildytą formą „Klausimynas pacientams“.
4. Užpildytą formą „Klausimynas asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams“.
5. Užpildytą formą „Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenys“.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Palmira Morkūnienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: palmira.morkuniene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Nižauskienė
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: audrone.nizauskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“ patvirtintų formų užpildytus dokumentus:
1. Prašymas įvertinti šeimos medicinos paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams šeimos medicinos paslaugai;
2. Duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos medicinos paslaugos apimtis;
3. Klausimyną pacientams;
4. Klausimyną asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams;
5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenis.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
https://www.vaspvt.gov.lt/node/660
548 EUR Valiuta: EUR Trukmė: 120 Kalendorinės dienos Komentaras: Sprendimas akredituoti įstaigą šeimos medicinos paslaugai arba atsisakyti įstaigą akredituoti šeimos medicinos paslaugai priimamas per 120 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6/asr
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4864ec40cf3811e583a295d9366c7ab3
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 280 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233 „Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo”
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f8ab39c0da0911e583a295d9366c7ab3
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233  „Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo” Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. T1-233 „Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo”
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 3d. įsakymas Nr. T1-329 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedūros patvirtinimo”
Nuoroda https://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/D%C4%97l_akreditavimo_proced%C5%ABr%C5%B3_%C5%A1eimos_medicinai_patvirtinimo.pdf
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 3d. įsakymas Nr. T1-329  Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 3d. įsakymas Nr. T1-329 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimo šeimos medicinos paslaugai procedūros patvirtinimo”
Pastabos
Akreditavimo tarnybos sprendimas akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai arba atsisakyti Įstaigą akredituoti atitinkamai paslaugai priimamas ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Akreditavimo tarnyba, gavusi nustatytą Įstaigos prašymą įvertinti paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo atitinkamai paslaugai standartams, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų patikrina, ar yra pateikti ir kiti nurodyti dokumentai ir ar visi nurodyti dokumentai yra tinkamai įforminti (užpildyti visi formų laukai).
Akreditavimo tarnyba, nustačiusi, kad Įstaiga pateikė ne visus nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti arba kad nesumokėjo valstybės nustatyto dydžio rinkliavos, nustato 14 kalendorinių dienų terminą trūkstamiems ar tinkamai įformintiems dokumentams pateikti, kuris neįskaitomas į šių Nuostatų 10 punkte nurodytą terminą, ir apie tai raštu informuoja Įstaigą. Jeigu per nustatytą terminą Įstaiga nepateikia trūkstamų ar tinkamai įformintų dokumentų, Įstaigos akreditavimo procedūra atitinkamai paslaugai nutraukiama, o apie tai per 5 kalendorines dienas Akreditavimo tarnyba raštu informuoja Įstaigą.
Akreditavimo tarnyba, nustačiusi, kad Įstaiga pateikė visus reikiamus ir tinkamai įformintus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų nuo šių Nuostatų 10 punkte nurodyto termino pabaigos sudaro Vertintojų komandą iš ne mažiau kaip 2 narių: Akreditavimo tarnybos darbuotojo ir pageidaujamą akredituoti paslaugą teikiančio asmens sveikatos priežiūros specialisto bei, esant poreikiui, kitų sveikatos priežiūros specialistų, atlieka gautų dokumentų turinio analizę ir parengia vertinimo vietoje planą bei, nurodydama su Įstaiga suderintą vertinimo vietoje datą, raštu informuoja Įstaigą apie planuojamą atlikti Įstaigos teikiamos atitinkamos paslaugos atitikties Akreditavimo standartams vertinimą vietoje.
Vertinimas vietoje, įskaitant atitinkamos paslaugos vertinimo ataskaitos (toliau – Vertinimo ataskaita) parengimą, atliekamas ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo šių Nuostatų 12 punkte nurodyto rašto išsiuntimo Įstaigai dienos.
Vertintojų komanda vertinimo vietoje metu vertina atitinkamos paslaugos atitiktį Akreditavimo standartams pagal parengtą vertinimo vietoje planą. Vertinimo vietoje apimtis priklauso nuo Įstaigos dydžio bei joje teikiamos paslaugos, kurią pageidaujama akredituoti, apimties.
Vertintojų komanda, atlikusi vertinimą vietoje, parengia Vertinimo ataskaitą, kurią pateikia Įstaigai ir Akreditavimo komitetui, sudaromam Akreditavimo tarnybos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 Akreditavimo tarnybos darbuotojų (išskyrus Nuostatų 12 punkte nurodytus Akreditavimo tarnybos darbuotojus).
Akreditavimo komitetas svarsto Vertintojų komandos pateiktą ataskaitą ir teikia Akreditavimo tarnybos direktoriui šių Nuostatų 17 punkte nurodytus siūlymus ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Vertinimo ataskaitos gavimo dienos.
Akreditavimo komitetas, posėdžio metu įvertinęs Vertinimo ataskaitą, teikia siūlymą Akreditavimo tarnybos direktoriui akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, numatant papildomą Įstaigos teikiamos paslaugos vertinimą, arba atsisakyti akredituoti Įstaigą atitinkamai paslaugai, vadovaudamasis atitinkamoms paslaugoms nustatytais Akreditavimo standartų kriterijais.
Raktažodžiai
Akreditavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T1-233 ,,Dėl Nacionalinių akreditavimo standartų šeimos medicinos paslaugai patvirtinimo“ patvirtintų formų užpildytus dokumentus:
1. Prašymas įvertinti šeimos medicinos paslaugos atitiktį Nacionaliniams akreditavimo standartams šeimos medicinos paslaugai;
2. Duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir šeimos medicinos paslaugos apimtis;
3. Klausimyną pacientams;
4. Klausimyną asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams;
5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitikties Akreditavimo standartams įsivertinimo duomenis.
PAS30302
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems