Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052615177
Fakso nr.
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimas

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnis nustato, kad teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims, įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją, o įmonės ir įstaigos teisę verstis sveikatos priežiūros veikla įgyja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gavusios licencijas.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos, išduoda įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikdama teisę teikti licencijuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Stacionarinės paslaugos; Greitosios medicinos pagalbos paslaugos; Slaugos paslaugos; Medicininė reabilitacija; Kita; Ambulatorinės specializuotos (gydytojų specialistų) paslaugos; Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą išduoti licenciją ir šiuos dokumentus:

1. Vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas.

2. Vidaus tvarkos taisyklių kopiją (vidaus tvarkos taisyklės turi būti parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsniu).

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant minėtų specialistų vardą, pavardę, išduotos licencijos verstis atitinkama praktika ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus.

4. Medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus.

5. Sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas.

6. Kitus šių Taisyklių 12.3 – 12.5, 12.7 ir 12.8 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5754
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB Citadele bankas LT787290000000130151
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius) LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Balčiauskaitė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: daiva.balciauskaite@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Žilinskienė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037052127
El. paštas: indre.zilinskiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimanta Vaičaitienė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037037052
El. paštas: rimanta.vaicaitiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas https://www.vaspvt.gov.lt/node/164
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras), kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS). Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka. Licencija ar patikslinta licencija, suteikianti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją pareiškėjui ar patikslinti licenciją suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas licencijos turėtojui pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos. Sprendimas išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sprendimas atsisakyti išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, jeigu yra pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai. Jeigu įvertinus pareiškėjo (įstaigos) pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų ar netikslumų, Akreditavimo tarnyba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos informuoja pareiškėją (įstaigą) apie visus nustatytus trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti. Trūkumų šalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 90 kalendorinių dienų ir yra neįskaitomas į šių taisyklių 20 punkte nurodytą terminą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7EAD15AF1990/IpPEOlbQwT
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C81BD50A27C6/hfoMCHFyqW
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 ,,Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.60567EF971B9/WzETmZQORw
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 ,,Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 ,,Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga galutinė. Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiami dokumentai ir / ar jų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtinti ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjo pateikti duomenys (pavadinimas, kodas, buveinės adresas) tikrinami Juridinių asmenų registre.
Raktažodžiai
Licencijos išdavimas, asmens sveikatos priežiūra, medicina
PAS35814
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-04-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems