Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052615177
Fakso nr.
+37052127310
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos sąlygų laikymosi priežiūra

Licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tikslas – užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatytų reikalavimų.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Stacionarinės paslaugos; Greitosios medicinos pagalbos paslaugos; Slaugos paslaugos; Kita; Ambulatorinės specializuotos (gydytojų specialistų) paslaugos; Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų ar jų dalies atitikimo įvertinimas teisės aktų reikalavimams.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikti dokumentus, nurodytus Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės), 12.3–12.6, 12.8, 12.10, 57.8–57.10 papunkčių reikalavimuose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Lukšienė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052127310
El. paštas: inga.luksiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Mažeikienė
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037052127
El. paštas: loreta.mazeikiene@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilius Jakimavičius
Pareigos: Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052615177
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37037037052
El. paštas: vilius.jakimavicius@vaspvt.gov.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti planinė ir neplaninė:
1. Planinė atliekama pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintą metinį tikrinimų planą.
2. Neplaninė gali būti atliekama:
2.1. Gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą.
2.2. Turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų.
2.3. Siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai.
2.4. Jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti planinė ir neplaninė:
1. Planinė atliekama pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintą metinį tikrinimų planą.
2. Neplaninė gali būti atliekama:
2.1. Gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą.
2.2. Turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų.
2.3. Siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai.
2.4. Jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7EAD15AF1990/asr
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo"
Pavadinimas Valstybinės akreditavimo sveikatos veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. T1-1754-(1.1.) redakcija)
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0E42BA74311/VuSdLKIRNk
Valstybinės akreditavimo sveikatos veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. T1-1754-(1.1.)  redakcija) Valstybinės akreditavimo sveikatos veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. T1-390 (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. T1-1754-(1.1.) redakcija)
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Kontroliuojančios valstybės institucijos, pagal savo kompetenciją nustačiusios neatitiktį galiojantiems teisės aktams įstaigoje, vykdančioje asmens sveikatos priežiūros veiklą, privalo raštu informuoti Akreditavimo tarnybą apie nustatytus pažeidimus.


Įstaigos dokumentai, pateikti licencijos sąlygų laikymosi planinei ir neplaninei priežiūrai, nagrinėjami Taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus trūkumų šalinimo terminą, kuris yra 30 kalendorinių dienų.

Akreditavimo tarnyba, priėmusi sprendimą stabdyti ar naikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar naikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, privalo raštu arba elektroniniu paštu per 5 kalendorines dienas informuoti teritorinę ligonių kasą, sudariusią sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apdraustiesiems su šia įstaiga.
Raktažodžiai
Priežiūra, kontrolė, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, sveikata
PAS35812
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-07-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems