Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Marijampolės savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Marijampolės savivaldybės administracija
Pavadinimas
Marijampolės savivaldybės administracija
Adresas
Marijampolės, J. Basanavičiaus a. 1,
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 43 90001
Fakso nr.
+370 3 43 90022
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 12-45
Paslaugos aprašas
Išvadų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių teikimas
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ar ataskaitos įforminimo reikalavimai:

1.Viršelyje turi būti nurodyta: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Programos ar Ataskaitos pavadinimas; planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas); Programos ar Ataskaitos rengėjas; Programos ar Ataskaitos rengimo metai.
2.Titulinis lapas. Tai pirmasis Programos ar Ataskaitos puslapis, kuriame turi būti nurodyta: Programos ar Ataskaitos pavadinimas; planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas); Programos ar Ataskaitos rengimo metai.
3.Rengėjų sąrašas. Į šį sąrašą turi būti įrašyti visi asmenys – atsakingi rengėjai, kurie rengė Programą ar Ataskaitą, ar atskirą jos dalį. Jei dokumentą rengė ne vienas rengėjas, nurodoma, kokią jo dalį ir koks rengėjas parengė. Visi rengėjai tai patvirtina savo parašais. Prie kiekvieno rengėjo nurodomas jo telefonas.
4.Turinys. Turinyje nurodomi visų skyrių ir juos sudarančių poskyrių bei pridedamų priedų pavadinimai, taip pat puslapių numeriai.
5.Įvadas. Įvade pateikiami poveikio aplinkai vertinimo atlikimo tikslai, Programos ar Ataskaitos rengimo pagrindimas.
6.Santrauka.
7.Poveikio aplinkai vertinimo duomenys bei rezultatai (pagal priedą).
8.Grafinė medžiaga (šioje dalyje pateikiami žemėlapiai turi būti ne senesni kaip 5 metų).
9.Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados, susirašinėjimo su valstybės ar kitomis institucijomis dokumentai, kuriais buvo naudojamasi rengiant Programą ar Ataskaitą, bei kiti priedai.
10.Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PAV procese dokumentai: skelbtų pranešimų kopijos, suinteresuotos visuomenės motyvuoti pasiūlymai ir jų įvertinimas, viešo visuomenės supažindinimo dalyvių sąrašas, susirinkimo protokolas.
11.Literatūros sąrašas. Šiame sąraše pateikiami visi normatyviniai ir kiti dokumentai (tyrimų ataskaitos, metodikos ir kt.), kuriais vadovaujantis parengta Programa ar Ataskaita.
12.Programa ar Ataskaita turi būti susegta ar surišta, atskiros Programos ar Ataskaitos dalys turi būti aiškiai atskirtos, atitinkama informacija turi būti pateikta atitinkamose dalyse, kad prireikus ją būtų lengva rasti. Šių dalių atskiri skyriai ir poskyriai turi turėti savo pavadinimus. Tekste turi būti pateiktos nuorodos į literatūros šaltinius. Programos ar Ataskaitos puslapiai turi būti sunumeruoti. Numeruoti pradedama nuo titulinio lapo.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pateikiamos išvados.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ar ataskaitos įforminimo reikalavimai:

1.Viršelyje turi būti nurodyta: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Programos ar Ataskaitos pavadinimas; planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas); Programos ar Ataskaitos rengėjas; Programos ar Ataskaitos rengimo metai.
2.Titulinis lapas. Tai pirmasis Programos ar Ataskaitos puslapis, kuriame turi būti nurodyta: Programos ar Ataskaitos pavadinimas; planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas); Programos ar Ataskaitos rengimo metai.
3.Rengėjų sąrašas. Į šį sąrašą turi būti įrašyti visi asmenys – atsakingi rengėjai, kurie rengė Programą ar Ataskaitą, ar atskirą jos dalį. Jei dokumentą rengė ne vienas rengėjas, nurodoma, kokią jo dalį ir koks rengėjas parengė. Visi rengėjai tai patvirtina savo parašais. Prie kiekvieno rengėjo nurodomas jo telefonas.
4.Turinys. Turinyje nurodomi visų skyrių ir juos sudarančių poskyrių bei pridedamų priedų pavadinimai, taip pat puslapių numeriai.
5.Įvadas. Įvade pateikiami poveikio aplinkai vertinimo atlikimo tikslai, Programos ar Ataskaitos rengimo pagrindimas.
6.Santrauka.
7.Poveikio aplinkai vertinimo duomenys bei rezultatai (pagal priedą).
8.Grafinė medžiaga (šioje dalyje pateikiami žemėlapiai turi būti ne senesni kaip 5 metų).
9.Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados, susirašinėjimo su valstybės ar kitomis institucijomis dokumentai, kuriais buvo naudojamasi rengiant Programą ar Ataskaitą, bei kiti priedai.
10.Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PAV procese dokumentai: skelbtų pranešimų kopijos, suinteresuotos visuomenės motyvuoti pasiūlymai ir jų įvertinimas, viešo visuomenės supažindinimo dalyvių sąrašas, susirinkimo protokolas.
11.Literatūros sąrašas. Šiame sąraše pateikiami visi normatyviniai ir kiti dokumentai (tyrimų ataskaitos, metodikos ir kt.), kuriais vadovaujantis parengta Programa ar Ataskaita.
12.Programa ar Ataskaita turi būti susegta ar surišta, atskiros Programos ar Ataskaitos dalys turi būti aiškiai atskirtos, atitinkama informacija turi būti pateikta atitinkamose dalyse, kad prireikus ją būtų lengva rasti. Šių dalių atskiri skyriai ir poskyriai turi turėti savo pavadinimus. Tekste turi būti pateiktos nuorodos į literatūros šaltinius. Programos ar Ataskaitos puslapiai turi būti sunumeruoti. Numeruoti pradedama nuo titulinio lapo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: -
Pareigos: Aplinkos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37034390053
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: mindaugas.lelesius@marijampole.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Interesantas (juridinis asmuo) teisės aktų nustatyta tvarka pateikia reikiamus dokumentus.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
-
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1.Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).
2.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų (Žin., 2006, Nr. 6-225; 2010, Nr. 89-4729).
3.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr.4-129; 2010, Nr. 89-4730).
4.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207).
5.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 65-1971).
6.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 61-297).
7.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 82-3286, 2012, Nr. 13-601).
8.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600).
Nuoroda #
1.Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).<br/>2.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų (Žin., 2006, Nr. 6-225; 2010, Nr. 89-4729).<br/>3.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr.4-129; 2010, Nr. 89-4730).<br/>4.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207).<br/>5.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 65-1971).<br/>6.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 61-297).<br/>7.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 82-3286, 2012, Nr. 13-601).<br/>8.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600). 1.Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105).
2.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų (Žin., 2006, Nr. 6-225; 2010, Nr. 89-4729).
3.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo (Žin., 2006, Nr.4-129; 2010, Nr. 89-4730).
4.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207).
5.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo (Žin., 2000, Nr. 65-1971).
6.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R41-02 patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 61-297).
7.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 82-3286, 2012, Nr. 13-601).
8.Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600).

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
išvadų teikimas, išvados, planuojama ūkinė veikla, poveikio vertinimo programa, ataskaita, galimybės
PAS3425
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-10-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems