Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Adresas
Vilniaus m. Vilniaus g. 33 LT-01506
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 26 61400
Fakso nr.
+370 5 26 61402
Darbo laikas
I, III 8:00 – 18:00, II, IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Išvadų teikimas dėl ligos/mirties priežasties sąsajos su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius
Besikreipiantiems asmenims išduodamos išvados, patvirtinančios ligos ar mirties priežasties sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius.

Išvadas priima Specialistų komisija ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti.

Asmenys savo prašymus su dokumentais gali atsiųsti paštu arba atvykę į Sveikatos apsaugos ministeriją. Atsakymai ir išvados siunčiamos registruotu paštu arba atiduodamos asmenims, atvykusiems atsiimti jų į Sveikatos apsaugos ministeriją.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita; Mirties atveju; Susirgus
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išvada, patvirtinanti arba nepatvirtinanti ligos/mirties sąsajos su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kai asmuo kreipiasi dėl savo ligų susiejimo su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avariją, reikia pateikti:
1. prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį;
2. gydytojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta: ligų, kuriomis asmuo serga, pavadinimai, kodai pagal TLK-10-AM ir tų ligų pirmųjų simptomų ar kitų sveikatos sutrikimų, įtakojusių tų ligų išsivystymą, atsiradimo laikas. Išrašas turi būti patvirtintas užpildžiusio gydytojo spaudu, parašu ir įstaigos antspaudu;
3. pažymos, jei buvo išduota, apie darbingumo lygį kopiją;
4. siųsto iš Lietuvos asmens darbą Černobylio AE avarijos vietoje patvirtinančią pažymą, kurioje privalo būti nurodytas laikas, vieta, darbų trukmė, darbų pobūdis, vidinės ir išorinės apšvitos dozės, jei pastarosios buvo pažymėtos dokumentuose arba jos kopija. Nesant tokios pažymos – įrašų kopijos iš karinių dokumentų (jei išduota kita kalba, su vertimu į lietuvių kalbą); jei asmuo kreipiasi pakartotinai, dokumento apie darbą Černobylio AE avarijos vietoje pakartotinai pateikti nereikia;
5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Pateikiamų dokumentų kopijų tikrumas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Jei atvykęs į Sveikatos apsaugos ministeriją asmuo pateikia dokumentų originalus, tuomet kopijų tikrumą patvirtina Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai.

Kai kreipiamasi dėl dalyvavusio likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius asmens ligos, dėl kurios jį ištiko mirtis, susiejimo su dalyvavimu likviduojant Černobylio AE avariją, reikia pateikti:
1. prašymą, kuriame mirusio asmens sutuoktinis ar kitas giminaitis nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį;
2. asmens mirties liudijimo kopiją;
3. šeimos ar kito gydytojo išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a) su informacija, kokios ligos ar sveikatos sutrikimai, nurodant jų kodus pagal TLK-10-AM, sąlygojo mirtį sukėlusios ligos išsivystymą, bei kada atsirado pirmieji tų ligų ar sveikatos sutrikimų simptomai. Išraše turėtų būti pažymėta, ar buvo atlikta patologinės anatomijos autopsija arba teismo medicinos tyrimas. Išrašas turi būti patvirtintas užpildžiusio gydytojo spaudu, parašu ir įstaigos antspaudu.

Pateikiamų dokumentų kopijų tikrumas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Jei atvykęs į Sveikatos apsaugos ministeriją asmuo pateikia dokumentų originalus, tuomet kopijų tikrumą patvirtina Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas D:UsersSimkieneDocuments2014mCernobylisprasymas del ligu_mirties susiejimo.doc
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
D:UsersSimkieneDocuments2014mCernobylisprasymas del ligu_mirties susiejimo.doc D:UsersSimkieneDocuments2014mCernobylisprasymas del ligu_mirties susiejimo.doc Nėra duomenų
D:UsersSimkieneDocuments2014mCernobylisprasymas del ligu_mirties susiejimo.doc
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arūnas Anužis
Pareigos: komisijos pirmininkas
Telefonas: +37052661477
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 26 61402
El. paštas: arunas.anuzis@sam.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Šimkienė
Pareigos: komisijos sekretorė
Telefonas: +370 5 26 61467
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 5 26 61402
El. paštas: vilma.simkiene@sam.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Fizinio asmens arba viešojo subjekto prašymas. Prašymo forma nėra reglamentuota.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ 2 punktas;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir Ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“.
Nuoroda #
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ 2 punktas;<br/>2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir Ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“. 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl vienkartinių kompensacijų ir lengvatų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius“ 2 punktas;
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Specialistų komisijos ligų sąsajai su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius nustatyti sudėties, jos nuostatų, darbo reglamento ir Ligų, kurių prasidėjimo arba paūmėjimo sąsają su dalyvavimu likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius turi nustatyti specialistų komisija, sąrašo patvirtinimo“.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Informaciją apie prašymų priėmimą Sveikatos apsaugos ministerijoje teikia Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų prėmimo skyrius nemokama telefono linija: 880066004.
Raktažodžiai
Černobylis, černobyliečiai, ligos ar mirties sąsaja
PAS1933
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems