Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052375631
Fakso nr.
+37052730233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įtraukimas ar išbraukimas į / iš Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą(o)

Pluoštinių kanapių produktų tiekėjai turi būti įtraukti į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) administruojamą Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (toliau - PKPT sąrašas), suteikiant jiems unikalų numerį. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas per Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinę sistemą (toliau - VATIS) pateikia Tarnybai prašymą įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas el. paštu ar paštu informuojamas apie jo įrašymą į sąrašą. Jei pareiškėjas neatitinka teisės aktų reikalavimų jis apie tai taip pat informuojamas el. paštu ar paštu.

Išbraukimas iš PKPT sąrašo atliekamas tik pluoštinių kanapių produktų tiekėjui per VATIS pateikus prašymą jį išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo.Tiekėjas taip pat išbraukiamas iš sąrašo, jei tiekėjo (fizinio asmens) artimieji giminaičiai (artimieji giminaičiai suprantami taip, kaip juos apibrėžia LR civilinio kodekso 3.135 straipsnis) ar įgaliotieji asmenys pateikia išrašą iš Gyventojų registro tiekėjo mirties atveju; jei viešai paskelbiama ar gaunama informacija iš kitų įstaigų, kad tiekėjas (juridinis asmuo) nutraukė veiklą, yra bankrutavęs, likviduotas ar išregistruotas iš JA registro. Prašymo teikėjas informuojamas paštu ar elektroniniu paštu apie jo išbraukimą iš sąrašo.

Išskirtiniais atvejais pasirašytą prašymą įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą / prašymą išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo ir kitus susijusius dokumentus pluoštinių kanapių produktų tiekėjas gali pristatyti asmeniškai, pateikti el. paštu info@vatzum.lt (jei pasirašytas el. parašu) ar Tarnybai paštu (Ozo g. 4A, 08200 Vilnius).

Informacija apie įrašytą / išbrauktą pluoštinių kanapių produktų tiekėją yra skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje - LIS.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Kita; Augalininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmuo įtrauktas į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą, išbrauktas iš sąrašo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas turi pateikti tik prašymą. Jei prašymą teikia įgaliotasis asmuo, jis turi turėti galiojantį įgaliojimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marija Alechnovič
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja
Telefonas: +37052754050
Mobilusis telefonas: +37068630398
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marija.alechnovic@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Odeta Gudaitytė
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052754353
Mobilusis telefonas: +37066313699
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: odeta.gudaityte@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Lamauskaitė
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052754353
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danute.lamauskaite@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Žižienė
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052754353
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: simona.ziziene@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas, norintis, kad jį įrašytų į PKPT sąrašą / išbrauktų iš PKPT sąrašo per VATIS Tarnybai pateikia prašymą įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (pridedamas)/ prašymą išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo (pridedamas).
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas per Valstybinės augalininkystės tarnybos informacinę sistemą (toliau - VATIS) pateikia Tarnybai prašymą įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą. Pluoštinių kanapių produktų tiekėjas el. paštu ar paštu informuojamas apie jo įrašymą į sąrašą. Jei pareiškėjas neatitinka teisės aktų reikalavimų jis apie tai taip pat informuojamas el. paštu ar paštu.
Išbraukimas iš PKPT sąrašo atliekamas tik pluoštinių kanapių produktų tiekėjui per VATIS pateikus prašymą jį išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo. Prašymo teikėjas informuojamas paštu ar elektroniniu paštu apie jo išbraukimą iš sąrašo.
Informacija apie įrašytą / išbrauktą pluoštinių kanapių produktų tiekėją yra skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje – LIS.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be8b1730723011e3bd0ecaffd80c672a/asr
Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867
Pavadinimas Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-562
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d8e69f03b6611e5aee6f3ae4a9cfa2d/qqefATnDLC
Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-562 Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-562
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Skundas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui paduodamas raštu. Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai, paštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Skundas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo paskelbimo Licencijų informacinėje sistemoje ar pranešimo apie paslaugų teikėjo veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos. Kai paslaugų teikėjas neatlieka savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, šis neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kurią baigiasi teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo terminas.
Pastabos
Galutinė administracinė paslauga
Raktažodžiai
kanapės, tiekėjas, produktas
PAS30919
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems