Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos transporto saugos administracija (buv. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM)X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos transporto saugos administracija (buv. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM)
Pavadinimas
Lietuvos transporto saugos administracija (buv. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie SM)
Adresas
Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052785601
Fakso nr.
+37052132270
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Įvertinimas ar leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje yra reikalingas

Ūkio subjektas, pageidaujantis atnaujinti ar patobulinti struktūrinį posistemį, Lietuvos transporto saugos administracijai turi pateikti prašymą įvertinti, ar minėtas posistemis turi turėti leidimą pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus pateikia:

● asmeniškai atvykęs į Administraciją;

● įgaliojęs kitą asmenį;

● elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus,pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimtas sprendimas, ar leidimas yra reikalingas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Dokumentas, kuriame nurodoma:
- struktūrinio posistemio atnaujinimo ar patobulinimo projekto aprašymas;
- informacija apie atnaujinto ar patobulinto struktūrinio posistemio naudojimo sąlygas;
- esami struktūrinio posistemio pagrindiniai parametrai (geležinkelių infrastruktūros posistemio – eksploataciniai parametrai);
- struktūrinio posistemio pagrindiniai parametrai (geležinkelių infrastruktūros posistemio – eksploataciniai parametrai), pagal kuriuos bus naudojamas struktūrinis posistemis ar jo dalis po jo atnaujinimo ar patobulinimo;
- jeigu planuojama kreiptis dėl išlygos netaikyti TSS ar jų dalių struktūrinio posistemio atnaujinimo ar patobulinimo projektui, – informacija apie struktūriniam posistemiui taikomas TSS ar jų dalis, dėl kurių netaikymo planuojama kreiptis;
- su struktūrinio posistemio atnaujinimu ar patobulinimu susijusias TSS ar jų dalis, kurių pareiškėjas, atsižvelgdamas į šių TSS įgyvendinimo strategiją ir nacionalinį TSS įgyvendinimo planą, pageidauja netaikyti.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Akvilė Padalskaitė
Pareigos: Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37067214895
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Greta Ratkuvienė
Pareigos: Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37068250778
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-sarasas/gelezinkeliu-transporto-2
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224463/asr
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Pavadinimas Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 įsakymu Nr. 3-507„Dėl leidimų pradėti naudoti Lietuvos
Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B9E0826CC552
Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 įsakymu Nr. 3-507„Dėl leidimų pradėti naudoti Lietuvos<br/>Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 įsakymu Nr. 3-507„Dėl leidimų pradėti naudoti Lietuvos
Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Asmuo, nesutinkantis su institucijos sprendimu, turi teisę paduoti skundą per 1 mėnesį
nuo sprendimo priėmimo dienos Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius),
per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius). Dėl valstybės tarnautojų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą per vienerių metų terminą nuo
skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui
(Vilnius, Gedimino pr. 56).
Pastabos

Raktažodžiai
leidimas, struktūriniai posistemiai
PAS37734
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-05-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems