Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37037422608
Fakso nr.
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kompleksinis pedagoginis-psichologinis mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas
Atliekamas kompleksinis pedagoginis-psichologinis mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (t.y. įvertinami intelektiniai gebėjimai, kalbos ir komunikacijos gebėjimai, pasiekimai, mokslumas, imlumas pedagoginei pagalbai, mokymosi motyvacija);
Nustatomi mokymosi sutrikimai ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis;
Skiriamas specialusis ugdymas ir švietimo pagalba;
Teikiamos rekomendacijos ugdymo įstaigai apie ugdymo programos pritaikymo lygį, ugdymo metodus, specialiąsias priemones ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę bei psichologinę pagalbą;
Teikiamos rekomendacijas tėvams apie tinkamiausią ugdymo formą ir vietą bei pagalbos namuose galimybes.
Tarnybos specialistai naudoja standartizuotas asmenų pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas (WISC-III LT, WAIS-III LT, WASI, DISC ir kt.)
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba; Specialioji pagalba; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Švietimo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Lankant mokymo įstaigą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Įvertinus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius pedagoginė psichologinė tarnyba išduoda pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. Taip pat teikiamos rekomendacijos ugdymo įstaigai apie programos pritaikymo lygį, ugdymo metodus, specialiąsias priemones ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę bei psichologinę pagalbą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
-Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai pedagoginiam psichologiniam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui priimami iš anksto užregistruoti tėvų arba ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos, lydimi tėvų (globėjų) arba jų įgaliotų asmenų bei atsinešę su savimi šiuos dokumentus:
1.1. Mokyklinio amžiaus vaikai:
- užpildytą mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymai;
- mokinio charakteristiką (patvirtintą mokyklos vadovo);
- medicininius dokumentus (ne senesnį kaip vienerių metų išrašą iš medicininės kortelės su ausų-nosies-gerklės, chirurgo, nervų, akių gydytojų įrašais);
- pagrindinių mokomųjų dalykų sąsiuvinius bei piešinius;
- tėvų sutikimą dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
1.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikai:
- užpildytą ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pirminio/pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymą (jei vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą);
- medicininius dokumentus (ne senesnį kaip vienerių metų išrašą iš medicininės kortelės su ausų-nosies-gerklės, chirurgo, nervų, akių gydytojų įrašais; jei vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos – turi būti logopedo įrašas).
Pedagoginiam psichologiniam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui registruojama kasdien nuo 8 iki 16 val. telefonu: 424881.
Adresas: Mickevičiaus g. 54, Kaunas
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimunda Žiulytė
Pareigos: Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė
Telefonas: 837423284
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37083742328
El. paštas: info@kppt.lm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir kalbos bei komunikacijos gebėjimų įvertinimas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikui atvykus į įvertinimą, bus nustatyti jo kalbos ir pažintinių procesų vystymosi ypatumai. Vaiko tėvai (globėjai) bendraus su logopede ir specialiąja pedagoge. Specialistės padės tėvams (globėjams) geriau suprasti vaiko kalbos vystymosi ypatumus, bus aptartos pažintinių procesų ir kalbos bei komunikacijos gebėjimų vystymosi problemos. Vaikui bus rekomenduota švietimo pagalba, padėsianti įveikti raidos sunkumus.
Tėvai (globėjai), kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais vaiko ugdymo klausimais.
1.2. Mokyklinio amžiaus vaikų vertinimas.
Pagrindinis pedagoginio psichologinio mokinio gebėjimų įvertinimo tikslas – nustatyti jo intelektinių gebėjimų lygį bei ypatumus, išsiaiškinti realųjį žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį ir, jei reikia, rekomenduoti mokinio poreikius atitinkančią ugdymo programą ir reikalingą švietimo pagalbą.
Tarnybos specialistai susipažins su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pateikta dokumentacija, mokinio pedagogine charakteristika, sveikatos pažyma, mokinio klasės darbų sąsiuviniais (matematikos, lietuvių kalbos).
Specialioji pedagogė įvertins skaitymo, skaičiavimo ir rašymo įgūdžius, bendrąsias žinias.
Logopedė nustatys vaiko kalbos vystymosi ypatumus, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
Psichologas įvertins intelektinius gebėjimus bei jų ypatumus, nustatys mokinio galias ir sunkumus.
Tėvai (globėjai), mokytojai, kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais vaiko ugdymo klausimais, supažindinami su vertinimo rezultatais.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pagalba Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiama kai jos savarankiškai kreipiasi mokinys, jo tėvai (globėjai) arba mokinys į Tarnybą siunčiamas Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu, gavus tėvų (globėjų) sutikimą dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo arba psichologinio konsultavimo.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 0
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas - Lietuvos respublikos švietimo įstatymas;
- Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. d. įsakymu Nr. V-1795;
- Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas, 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775;
- Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai, patvirtinti 2016-11-08 Tarybos sprendimu Nr. T-581.
Nuoroda http://www.e-tar.lt
- Lietuvos respublikos švietimo įstatymas;<br/>- Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. d. įsakymu Nr. V-1795;<br/>- Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas, 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775;<br/>- Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai, patvirtinti 2016-11-08 Tarybos sprendimu Nr. T-581.<br/> - Lietuvos respublikos švietimo įstatymas;
- Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. d. įsakymu Nr. V-1795;
- Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas, 2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775;
- Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai, patvirtinti 2016-11-08 Tarybos sprendimu Nr. T-581.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių problemų turinčių asmenų konsultavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir kalbos bei komunikacijos gebėjimų įvertinimas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikui atvykus į įvertinimą, bus nustatyti jo kalbos ir pažintinių procesų vystymosi ypatumai. Vaiko tėvai (globėjai) bendraus su logopede ir specialiąja pedagoge. Specialistės padės tėvams (globėjams) geriau suprasti vaiko kalbos vystymosi ypatumus, bus aptartos pažintinių procesų ir kalbos bei komunikacijos gebėjimų vystymosi problemos. Vaikui bus rekomenduota švietimo pagalba, padėsianti įveikti raidos sunkumus.
Tėvai (globėjai), kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais vaiko ugdymo klausimais.
1.2. Mokyklinio amžiaus vaikų vertinimas.
Pagrindinis pedagoginio psichologinio mokinio gebėjimų įvertinimo tikslas – nustatyti jo intelektinių gebėjimų lygį bei ypatumus, išsiaiškinti realųjį žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį ir, jei reikia, rekomenduoti mokinio poreikius atitinkančią ugdymo programą ir reikalingą švietimo pagalbą.
Tarnybos specialistai susipažins su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pateikta dokumentacija, mokinio pedagogine charakteristika, sveikatos pažyma, mokinio klasės darbų sąsiuviniais (matematikos, lietuvių kalbos).
Specialioji pedagogė įvertins skaitymo, skaičiavimo ir rašymo įgūdžius, bendrąsias žinias.
Logopedė nustatys vaiko kalbos vystymosi ypatumus, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
Psichologas įvertins intelektinius gebėjimus bei jų ypatumus, nustatys mokinio galias ir sunkumus.
Tėvai (globėjai), mokytojai, kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais vaiko ugdymo klausimais, supažindinami su vertinimo rezultatais.
PAS2603
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems