Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kompleksiškai teikiama pagalba Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) skyrimas
Kompleksiškai teikiama pagalba – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programą, padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.
Kompleksiškai teikiamos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis, arba tais atvejais, kai teisės aktais nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas; Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba; Specialioji pagalba
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pagalba šeimoms
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijai. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus sveikatos pažyma ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, – pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo, taip pat kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jonas Novogreckis
Pareigos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Telefonas: 842661209
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jonas.novogreckis@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – personalizuotas.
Paslaugą galima užsisakyti Elektroninių valdžios vartų portale http://www.epaslaugos.lt
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Duomenų apie vaiką ir jo tėvus (globėjus) anketos bei išvados dėl kompleksinės pagalbos poreikio ir kompleksinės pagalbos skyrimo forma (pridedama)
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Dėl Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68989E298734
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d.  nutarimas Nr. 1509 „Dėl Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Dėl Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_ikimokyklinis/ISAKYMAS-Delklompleksiskaiteikiamospagalbos-2011-11-04.pdf
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Dėl Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459 redakcija).
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c22e98070cd11e6a014b8463e530a88
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459  redakcija). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-735/A1-459 redakcija).
Pavadinimas Kompleksiškai teikiamos pagalbos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-177.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5dfed3013b311e79800e8266c1e5d1b
Kompleksiškai teikiamos pagalbos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d.  sprendimu Nr. T-177.  Kompleksiškai teikiamos pagalbos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-177.
Pavadinimas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 26 įsakymas Nr. A-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, komandos sudėties ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.491540
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 26 įsakymas Nr. A-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, komandos sudėties ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 26 įsakymas Nr. A-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, komandos sudėties ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Kompleksinė pagalba vaikams, tėvams
PAS4448
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-07-31
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems