Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Rokiškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Rokiškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Rokiškio rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 94, Rokiškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 58 71233
Fakso nr.
+370 4 58 71420
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kompleksiškai teikiama pagalba Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams
Kompleksiškai teikiamos pagalbos Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, paskirtį, kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjus, nustatymo ir skyrimo procedūras, organizavimą ir finansavimą.
Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius. Kompleksiškai teikiamų paslaugų paskirtis – užtikrinti veiksmingą vaikų, kuriems reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba, ugdymąsi ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Ikimokyklinis (priešmokyklinis) ugdymas; Informacinė, psichologinė, socialinė pedagoginė pagalba; Specialioji pagalba
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pagalba šeimoms
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus-sveikatos pažyma, ir, jeigu yra nustatyti specialieji vaiko ugdymo(si) poreikiai, - Rokiškio pedagoginės psichologinės tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir rekomendacijas dėl tolesnio vaiko ugdymo(si) ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolita Geidanienė
Pareigos: Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8-458 31270
Mobilusis telefonas: 861499296
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: j.geidaniene@post.rokiskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti Pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą Savivaldybės administracijai. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus-sveikatos pažyma, ir, jeigu yra nustatyti specialieji vaiko ugdymo(si) poreikiai, - Rokiškio pedagoginės psichologinės tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir rekomendacijas dėl tolesnio vaiko ugdymo(si) ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį;
Savivaldybės administracija, gavusi vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl Pagalbos skyrimo, per 3 darbo dienas prašymą nukreipia Koordinatoriui, kuris kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją (toliau – Socialinis darbuotojas), dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo (jeigu toks poreikis nebuvo nustatytas) ir į Rokiškio pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkęs reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai (toliau – Vaiko gerovės komisija).
Vaikų teisių apsaugos skyrius, gavęs informaciją apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančiam vaikui reikalingą Pagalbą, turi teisę Koordinatoriui pateikti informaciją tiesiogiai, t. y. be Socialinio darbuotojo pranešimo.
Socialinis darbuotojas gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje seniūnijos teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus) ir, įvertinęs esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį, per 3 darbo dienas raštu informuoja Koordinatorių ir Vaikų teisių apsaugos skyrių.
Koordinatorius, gavęs informaciją iš Socialinio darbuotojo arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus, raštu kreipiasi į Rokiškio pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko pedagoginio psichologinio įvertinimo ir/ar specialiojo ugdymo(si) ir reikiamos švietimo pagalbos skyrimo, surenka kitus Pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) poreikį patvirtinančius dokumentus ir teikia juos Vaiko gerovės komisijai.
Vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašymus, Pagalbos poreikį įrodančius dokumentus ir pagal Apraše nustatytą formą (priedas) teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo.
Vaiko gerovės komisijai nustačius vaikui privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą, tuo pačiu nutarimu nustatoma ir Pagalbos skyrimo ir suteikimo tvarka.
Pagalbą organizuoja Koordinatorius, o ją teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė komanda (toliau – Komanda) – Savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistų grupė, sutelkta ir veikianti Savivaldybėje pagal Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašą.
Komanda, vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Komandos veiklos reglamentu, reguliariai analizuoja Pagalbos veiksmingumą ir apie tai informaciją teikia
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti Pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą Savivaldybės administracijai.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir 8 straipsnio 4 dalimi, Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas, Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.199
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir 8 straipsnio 4 dalimi, Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas, Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946<br/>Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.199 Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir 8 straipsnio 4 dalimi, Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas, Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-11.199

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Kompleksinė pagalba vaikams, tėvams
PAS4448
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems