Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Adresas
J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37076052400
Fakso nr.
+37052313090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Konsulinių pažymų išdavimas
Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti konsulinei įstaigai tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.
Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikalingi duomenys arba pateikti ne visi reikalingi dokumentai, konsulinis pareigūnas grąžina pateiktus dokumentus pareiškėjui, siūlydamas papildyti prašymą reikalingais duomenimis ir/ar dokumentais.
Kilus abejonių dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo, konsulinis pareigūnas privalo juos patikrinti kompetentingose institucijose arba valstybės ar žinybiniuose registruose.
Jei pareiškėjas neturi dokumento, įrodančio faktą, kurį prašo patvirtinti, bet šį faktą gali patvirtinti kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų suteikta informacija, konsulinis pareigūnas turi užklausti šios informacijos tiesiogiai arba per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą (toliau – Konsulinis departamentas).
Konsulinis pareigūnas, kuris yra valstybės ar žinybinio registro, kuriame tvarkomi ir saugomi duomenys, kurių reikia konsulinei pažymai išduoti, duomenų gavėjas, konsulinę pažymą gali išduoti, gavęs reikalingus duomenis automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį.
Konsulinė pažyma sudaroma dviem egzemplioriais, iš jų vienas duodamas pareiškėjui, kitas lieka konsulinėje įstaigoje.
Konsulinė pažyma sudaroma lietuvių, anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba. Kai tai yra tikslinga arba to prašo pareiškėjas, konsulinė pažyma sudaroma dviem kalbomis, iš kurių viena turi būti lietuvių, o kita - anglų arba, esant galimybei, kita užsienio valstybės kalba. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo sudaromos dviem kalbomis, iš kurių viena turi būti lietuvių, o kita - anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba.
Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.
Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Tuo atveju, kai dėl duomenų patikrinimo buvo kreiptasi į Konsulinį departamentą, Konsulinis departamentas duomenis, kurių reikia konsulinei pažymai išduoti, konsuliniam pareigūnui privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo Konsuliniame departamente dienos. Jei yra svarbių priežasčių, šie terminai gali būti pratęsti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį gali būti išduodama Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotos pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo (gyventojos) šeiminę padėtį pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro.
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel.: (8 5) 268 8262, faks.: (8 5) 268 8311, el. p.: info@registrucentras.lt

Konsulinė pažyma apie turimą asmens pilietybę gali būti išduodama Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto dėl pareiškėjo pilietybės pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro.
Migracijos departamentas prie LR VRM
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 7112, faks.: (8 5) 271 8210, el. p.: mdinfo@vrm.lt
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel.: (8 5) 268 8262, faks.: (8 5) 268 8311, el. p.: info@registrucentras.lt

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo gali būti išduodama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį ar šio registro išrašo pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro.
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel.: (8 5) 271 7177, faks.: (8 5) 271 8921, el. p.: ird@vrm.lt

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo yra išduodama automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ar Vairuotojų pažymėjimų registro.
Tuo atveju, kai nėra techninių galimybių valstybės ar žinybiniame registre patikrinti duomenų apie prarastą transporto priemonės registracijos liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, pareiškėjo pateiktas prašymas ir dokumentų kopijos nedelsiant siunčiami į Konsulinį departamentą elektroniniu paštu arba, jei yra techninės galimybės, per Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą (KPVS).
VĮ Regitra
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius, tel.: (8 5) 266 0421, el. p.: regitra@regitra.lt

Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje gali būti išduodama ne senesnio kaip pusės metų kompetentingos institucijos išduoto dokumento, įrodančio pareiškėjo gyvenamąją vietą, pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro.
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel.: (8 5) 268 8262, faks.: (8 5) 268 8311, el. p.: info@registrucentras.lt

Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išduodama, jei pareiškėjas, gavęs kitos valstybės pilietybę, yra grąžinęs Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą konsulinei įstaigai.

Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, yra išduodama pareiškėjo prašymu, kai pareiškėjas kreipiasi į konsulinę įstaigą su prašymu atlikti funkcijas, kurių atlikti konsuliniam pareigūnui nepriklauso, ar nepateikia reikalingų dokumentų, ar yra netenkinamos kitos sąlygos, būtinos konsulinei funkcijai atlikti.

Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išduodama pareiškėjo prašymu, kai pareiškėjas konsulinei įstaigai yra pateikęs visus reikalingus dokumentus konsulinei funkcijai atlikti.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Santuoka; Turint automobilį; Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija arba valstybės ar žinybinių registrų duomenimis.
Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams, asmenims be pilietybės, pateikusiems atitinkamą prašymą.
Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės kompetentingai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą. Pareiškėjo prašymu konsulinis pareigūnas turi išduoti konsulinę pažymą net ir tuo atveju, kai vienos valstybės kompetentingai institucijai pakanka kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotos pažymos.
Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:
1. konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį;
2. konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
3. konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
4. konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
5. konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
6. konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
7. konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
8. konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
9. konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
10. kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norintis gauti konsulinę pažymą, konsuliniam pareigūnui turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. pareiškėjo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
3. pareiškėjo atstovo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
4. kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas;
5. konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jei prašymas pateikiami paštu ar per kurjerį.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šią administracinę paslaugą teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, kurių kontaktinę informaciją rasite čia: http://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts
Pareigos: Konsuliniai pareigūnai
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų, atliekamų teikiant šią administracinę paslaugą, sekos schema pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo priede.
Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti konsulinei įstaigai tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.
Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikalingi duomenys arba pateikti ne visi reikalingi dokumentai, konsulinis pareigūnas grąžina pateiktus dokumentus pareiškėjui, siūlydamas papildyti prašymą reikalingais duomenimis ir/ar dokumentais.
Kilus abejonių dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo, konsulinis pareigūnas privalo juos patikrinti kompetentingose institucijose arba valstybės ar žinybiniuose registruose.
Jei pareiškėjas neturi dokumento, įrodančio faktą, kurį prašo patvirtinti, bet šį faktą gali patvirtinti kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų suteikta informacija, konsulinis pareigūnas turi užklausti šios informacijos tiesiogiai arba per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą (toliau – Konsulinis departamentas).
Konsulinis pareigūnas, kuris yra valstybės ar žinybinio registro, kuriame tvarkomi ir saugomi duomenys, kurių reikia konsulinei pažymai išduoti, duomenų gavėjas, konsulinę pažymą gali išduoti, gavęs reikalingus duomenis automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį.
Konsulinė pažyma sudaroma dviem egzemplioriais, iš jų vienas duodamas pareiškėjui, kitas lieka konsulinėje įstaigoje.
Konsulinė pažyma sudaroma lietuvių, anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba. Kai tai yra tikslinga arba to prašo pareiškėjas, konsulinė pažyma sudaroma dviem kalbomis, iš kurių viena turi būti lietuvių, o kita - anglų arba, esant galimybei, kita užsienio valstybės kalba. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo sudaromos dviem kalbomis, iš kurių viena turi būti lietuvių, o kita - anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba.
Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.
Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Tuo atveju, kai dėl duomenų patikrinimo buvo kreiptasi į Konsulinį departamentą, Konsulinis departamentas duomenis, kurių reikia konsulinei pažymai išduoti, konsuliniam pareigūnui privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo Konsuliniame departamente dienos. Jei yra svarbių priežasčių, šie terminai gali būti pratęsti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį gali būti išduodama Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotos pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo (gyventojos) šeiminę padėtį pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro.
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel.: (8 5) 268 8262, faks.: (8 5) 268 8311, el. p.: info@registrucentras.lt

Konsulinė pažyma apie turimą asmens pilietybę gali būti išduodama Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto dėl pareiškėjo pilietybės pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro.
Migracijos departamentas prie LR VRM
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 7112, faks.: (8 5) 271 8210, el. p.: mdinfo@vrm.lt
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel.: (8 5) 268 8262, faks.: (8 5) 268 8311, el. p.: info@registrucentras.lt

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo gali būti išduodama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį ar šio registro išrašo pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro.
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel.: (8 5) 271 7177, faks.: (8 5) 271 8921, el. p.: ird@vrm.lt

Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo yra išduodama automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ar Vairuotojų pažymėjimų registro.
Tuo atveju, kai nėra techninių galimybių valstybės ar žinybiniame registre patikrinti duomenų apie prarastą transporto priemonės registracijos liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, pareiškėjo pateiktas prašymas ir dokumentų kopijos nedelsiant siunčiami į Konsulinį departamentą elektroniniu paštu arba, jei yra techninės galimybės, per Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą (KPVS).
VĮ Regitra
Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius, tel.: (8 5) 266 0421, el. p.: regitra@regitra.lt

Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje gali būti išduodama ne senesnio kaip pusės metų kompetentingos institucijos išduoto dokumento, įrodančio pareiškėjo gyvenamąją vietą, pagrindu arba automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį gavus duomenis iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro.
VĮ Registrų centras
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel.: (8 5) 268 8262, faks.: (8 5) 268 8311, el. p.: info@registrucentras.lt

Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išduodama, jei pareiškėjas, gavęs kitos valstybės pilietybę, yra grąžinęs Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą konsulinei įstaigai.

Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, yra išduodama pareiškėjo prašymu, kai pareiškėjas kreipiasi į konsulinę įstaigą su prašymu atlikti funkcijas, kurių atlikti konsuliniam pareigūnui nepriklauso, ar nepateikia reikalingų dokumentų, ar yra netenkinamos kitos sąlygos, būtinos konsulinei funkcijai atlikti.

Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išduodama pareiškėjo prašymu, kai pareiškėjas konsulinei įstaigai yra pateikęs visus reikalingus dokumentus konsulinei funkcijai atlikti.
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymų formos
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinis statutas.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F617B8D97E05/iuPHBVNtBV
Lietuvos Respublikos konsulinis statutas.<br/><br/> Lietuvos Respublikos konsulinis statutas.


Pavadinimas Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2F1F575D794/jYlXmGzkIy
Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.<br/> Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.

Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CD24C5B1E90F/DKiAKEBdfL
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.<br/> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1134 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pavadinimas 2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289102/JDRvCRgJNB
2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas Nr.V-154 „Dėl konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
----
Raktažodžiai
pažyma, šeiminė padėtis, pilietybė, teistumas, neteistumas, dokumento praradimas, gyvenamoji vieta
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems