Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
Telefonas
+37046472025
Faksas
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų surašymas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui, ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – pardavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Kultūros skyrių. Per tą laiką skyriaus specialistas turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama LR kultūros ministro nustatyta tvarka.  Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka pase užfiksuotos būklės, už tai atsako pardavėjas.

Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros skyriuje registruojamu kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu (toliau – patikrinimo aktas) (šių taisyklių priedas) dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas pardavėjui, o kitas saugomas Kultūros skyriuje. 

Prašymas parengti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą pateikiamas Kultūros skyriui. Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kultūros ir sporto paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Patikrintas kultūros paveldo objektas ir išduotas kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas;
2. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui);
4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo);
5. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5710
Banko pavadinimas: AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sonata Šmatauskienė
Pareigos: Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37046471566
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sonata.smatauskiene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nustatytos formos prašymas su nurodytais priedais pateikiami raštu atvykus į Kultūros skyrių arba paštu, arba per įgaliotą asmenį
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 57 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 49 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 58 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 52 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-593 į „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B6387D71900
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-593 į „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-593 į „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. ĮV-199 „Dėl kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
kultūra, paveldas, būklė, aktas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nustatytos formos prašymas su nurodytais priedais pateikiami raštu atvykus į Kultūros skyrių arba paštu, arba per įgaliotą asmenį
PAS4093
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-08-08
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems