Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Filtras
Rasta paslaugų: 110

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Socialinės paramos mokiniams rūšys: • mokinių nemokamas maitinimas; • parama mokinio reikmenims įsigyti. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, jei...

Telšių rajono savivaldybė
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Specialistas teikia informaciją ir priima seniūnijos gyventojų prašymus piniginei socialinei paramai gauti:1. Dėl socialinės pašalpos.2. Dėl kompensacijų už šildymą, šaltą ir karštą vandenį....

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
1.Atvejai:A. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas B. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas ...

Tauragės rajono savivaldybė
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Vaikui teikiama švietimo ar kita pagalba ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Atsižvelgus į pateiktus prašymus bei surinktą papildomą medžiagą, vaikui gali būti paskirta ...

Jonavos rajono savivaldybė
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio ir jie mokosi bendroj...

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mo...

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Bendrojo ugdymo mokyklų, priešmokyklinių ugdymo grupių, 1-8 klasių mokinių, specialiųjų poreikių vaikų, kurie gyvena toliau kaip 3 km nuo mokyklos ir negali atvykti į mokyklą visuomeniniu transport...

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, turintys pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą. Priėmus visus pageidaujančius savivaldybės teritorijoje gyvenančius vaikus, į likusias vietas pr...

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė), priimamas asmuo, baigęs pradinio ugdymo programą ir pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavin...

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, priimami pradėti mokytispagal pradinio ugdymo programą. Vaikas tėvų prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytispagal priešmokykli...
« 1 2 3 4 5 »
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems