Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Trakų rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Trakų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Trakų rajono savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 33, LT- 21106, Trakai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 28 55486
Fakso nr.
+370 5 28 53140
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimas organizuoti renginį Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose
Renginio organizatorius turi teisę organizuoti kultūros, sporto, švietimo ir kitus renginius Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose. Leidimo išdavimo paslauga teikiama elektroniniu ir neelektroniniu būdu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kultūros ir sporto paslaugos; Viešoji tvarka ir renginiai; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Naudojantis kultūros paslaugomis; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas organizuoti renginį Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos paraiška.

2. Įstaigos, įmonės, organizacijos registravimo pažymėjimo kopija. Fiziniai asmenys pristato verslo liudijimo kopiją.

3. Dokumentas, patvirtinantis vietinės rinkliavos sumokėjimą (jeigu organizuojamas komercinis renginys). Dokumentas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą.

4. Su policija suderintas Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo planas.

5. Prašymai fejerverkų (pramogai skirtų civilinės pirotechnikos priemonių) naudojimo leidimui gauti teikiami supapratinta tvarka.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53443
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Meilutė
Pareigos: Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052850480
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.meilute@trakai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ana Gornova
Pareigos: Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052855557
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ana.gornova@trakai.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.trakai.lt/index.php?3889485056
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Renginio organizatorius apie planuojamus renginius Trakų rajono savivaldybės teritorijoje privalo informuoti Kultūros ir turizmo skyrių ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki renginio pradžios. Po šio termino pateiktas prašymas gali būti svarstomas (išimties tvarka) tik administracijos direktoriaus sprendimu.
2. Leidimas, įpareigojimai ir privalomi reikalavimai renginių organizatoriui įforminami administracijos direktoriaus įsakymu.
3. Renginio organizatorius Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui pateikia šiuos dokumentus:
3.1. nustatytos formos paraišką, prieš tai ją užregistruodamas savivaldybės priimamajame;
3.2. įstaigos, įmonės, organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją. Fiziniai asmenys pristato verslo liudijimo kopiją. Leidimų išdavimą tvarkantis Skyrius turi teisę prašyti renginio organizatorių papildomos informacijos (įstatų kopijos, renginio techninių planų ir kt.);
3.3. mokamąjį pavedimą, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu arba banko kvito, patvirtinančio, kad sumokėta nustatymo dydžio rinkliava kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu (jeigu organizuojamas komercinis renginys). (Dokumentas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti leidimą. Nustatyto dydžio rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53443);
3.4. su policija suderintą Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo planą;
3.5. prašymai fejerverkų (pramogai skirtų civilinės pirotechnikos priemonių) naudojimo leidimui gauti teikiami supaprastinta tvarka. Nustatytos formos paraiška derinama su Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir seniūnijos, kurioje planuojama naudoti fejerverkus, seniūnu. Fejerverkai naudojami laikantis įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4. Paraišką nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Renginių organizavimo Trakų rajono viešosiose vietose komisija (toliau – Komisija), kuri teikia siūlymus administracijos direktoriui. Komisijos posėdžiai šaukiami bent du kartus per mėnesį (arba pagal poreikį).
5. Apie motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą organizatorius informuojamas administracijos direktoriaus raštu per 3 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6. Renginio organizatorius, gavęs leidimą, privalo saugoti jį iki renginio pabaigos. Leidimų kopijos saugomos Skyriuje. Iš savivaldybės gavus leidimą, per 2 darbo dienas informuoti apie renginį Trakų turizmo informacijos centrą el. paštu trakaitic@is.lt. Pateikti dalomąją medžiagą, afišas, informaciją apie renginį, bilietų platinimo vietas, kainas (jei renginys komercinis), organizatorių kontaktus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. S1-412
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76a699e0a08211e4a82d9548fb36f682
Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. S1-412 Renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. S1-412
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
1. Renginius Savivaldybės viešosiose vietose gali organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos ir fiziniai asmenys, turintys teisę šiai veiklai vykdyti ir nėra pažeidę šių taisyklių reikalavimų, kitų teisinių aktų, susijusių su renginių organizavimu.
2. Renginio organizatorius, pažeidęs įstatymus ir šias taisykles, nustatyta tvarka traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, atsako už padarytą materialinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius.
3. Renginio dalyviai, pažeidę viešąją tvarką, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja leidimą išdavusi institucija ir atsakingi pareigūnai (policijos komisariato pareigūnai, saugos tarnybų darbuotojai, kitų už saugos palaikymą renginių metu atsakingų įstaigų, tarnybų pareigūnai).
Raktažodžiai
Renginiai, leidimo išdavimas, viešoji vieta
PAS30692
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2016-02-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems