Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
Nėra duomenų
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717130
Fakso nr.
+37037052718
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje išdavimas

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, ketinantis tapti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) nariu, pateikia Vidaus reikalų ministerijai pranešimą apie savo ketinimą dalyvauti ETBG veikloje.

ETBG yra viešasis juridinis asmuo. ETBG tikslas – sudaryti peržengiančiam sienas, tarpvalstybiniam, ir (arba) tarpregioniniam jos narių bendradarbiavimui (toliau – teritorinis bendradarbiavimas) geresnes sąlygas ir jį skatinti siekiant sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą.

ETBG sudaro nariai iš ne mažiau kaip dviejų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijos. ETBG vykdo užduotis, kurias jai pagal teisės aktus paskiria nariai, pirmiausia - įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo programas ar projektus, kuriuos bendrai finansuoja Bendrija per Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir (arba) Sanglaudos fondą.

Leidimas gali būti neišduotas, kai dalyvavimas nėra suderinamas su teisės aktais, įskaitant galimo nario įgaliojimus ir pareigas, arba kai toks dalyvavimas nėra pagrįstas dėl priežasčių, susijusių su viešuoju interesu arba viešąja tvarka. Tokiu atveju pareiškime išdėstomos nepatvirtinimo priežastys.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); ES parama; Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Veiklos dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėse
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) veikloje.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pranešime turi būti tokie duomenys:

pranešimą teikiančio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas);

ETBG, kurios veikloje ketina dalyvauti juridinis asmuo, pavadinimas, registravimo vieta ir data (jeigu ETBG dar neįsteigta – numatomas jos pavadinimas ir registravimo vieta);

ETBG, kurios veikloje ketina dalyvauti juridinis asmuo, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai (jeigu ETBG dar neįsteigta – numatomi pagrindiniai tikslai ir uždaviniai).

Prie pranešimo turi būti pridėta:

pranešimą teikiančio juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos, patvirtintos asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, parašu;

ETBG, kurios veikloje ketinama dalyvauti, susitarimo ir įstatų (jeigu ETBG dar neįsteigta – šių dokumentų projektų) kopijos, patvirtintos asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, parašu.

Jeigu dokumentai pateikiami ne valstybine kalba, kartu turi būti pateikiami ir tų dokumentų vertimai į valstybinę lietuvių kalbą, patvirtinti notaro ar kito teisės aktais įgalioto asmens.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje papildymas / patikslinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje papildymas / patikslinimas Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje papildymas / patikslinimas Nėra duomenų
Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje papildymas / patikslinimas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Eglė Šarkauskaitė
Pareigos: Regioninės politikos grupės patarėja
Telefonas: +37052718729
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: egle.sarkauskaite@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vytautas Juršėnas
Pareigos: Regioninės politikos grupės vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37052718466
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vytautas.jursenas@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pranešimas gali būti pateiktas paštu (Šventaragio, 2, LT-01510 Vilnius) arba juridinio asmens atstovui atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį. Šis pranešimas Vidaus reikalų ministerijoje perduodamas Regioninės politikos grupei, kurios atstovai atlieka įvertina gautus duomenis, priima sprendimus dėl paslaugos suteikimo ir informuoja asmenį apie juos.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimas Vidaus reikalų ministerijai gali būti pateiktas raštu (paštu) (Šventaragio, 2, LT-01510 Vilnius), elektroniniu paštu bendrasisd@vrm.lt naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą arba juridinio asmens atstovui atvykus į Vidaus reikalų ministerijos priimamąjį. Pranešimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19)
Nuoroda http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082%282006%29_lt.pdf
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1D06A1CBB5AE
Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas Lietuvos Respublikos Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje išdavimo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės neatitikties 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) reikalavimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7CDB460FF497
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje išdavimo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės neatitikties 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) reikalavimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl Leidimo dalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje išdavimo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės neatitikties 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) reikalavimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Su šios paslaugos teikimu susiję Vidaus reikalų ministerijos sprendimai ar veiksmai (neveikimas) per vieną mėnesį gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu nustatyta tvarka ar apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, teritorinis bendradarbiavimas, leidimai, leidimai juridiniams asmenims
PAS302
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-09-10
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems