Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VšĮ EkoagrosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VšĮ Ekoagros
Pavadinimas
VšĮ Ekoagros
Adresas
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 37 20 3181
Fakso nr.
+370 37 20 3182
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo didinti ekologiškai laikomų ūkinių gyvūnų bandą ar pulką neekologiškai išaugintais ūkiniais gyvūnais išdavimas

Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ūkį veisimui, tik jei nepakanka ekologiškai augintų gyvūnų. Atnaujinant bandą ar pulką, neekologiškai auginti suaugę patinai ir niekada neturėjusios palikuonių, tačiau galinčios būti jau apvaisintos, patelės vėliau turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles. Be to, patelių skaičiui taikomi šie metiniai apribojimai:

a) ne daugiau kaip 10 % suaugusių arklių arba galvijų, įskaitant bubalus ir bizonų rūšių gyvūnus, patelių ir 20 % suaugusių kiaulių, avių ir ožkų patelių;

b) vienetams, kuriuose yra mažiau kaip 10 arklių ar galvijų arba mažiau kaip penkios kiaulės, avys ar ožkos, bet koks atnaujinimas, kaip paminėta pirmiau, apribojamas iki ne daugiau kaip vieno gyvūno per metus.

Gavus išankstinį sertifikavimo įstaigos leidimą, minėtos procentinės dalys gali būti padidintos iki 40 % šiais ypatingais atvejais:

a) iš esmės plečiant gyvulininkystės ūkį;

b) keičiant veislę;

c) išvedant naujos paskirties galvijų rūšis;

d) kai veislėms gresia išnykimo pavojus ūkininkavimo metu, kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 IV priede, ir tuo atveju tų veislių gyvūnai nebūtinai turi būti niekada neturėję palikuonių arba neapvaisinti.

Paukščių atveju, kai pulkas formuojamas pirmą kartą, atnaujinamas arba keičiama jo sudėtis, ir nepakanka ekologiškai užaugintų naminių paukščių, gavus išankstinį sertifikavimo įstaigos leidimą, į ekologiškų naminių paukščių gamybos vienetą gali būti atgabenti neekologiškai užauginti naminiai paukščiai, jeigu dėsliosios vištos ir mėsiniai naminiai paukščiai yra ne vyresni kaip trijų dienų;

arba į ekologiškos gyvulininkystės padalinį gali būti atgabentos ne vyresnės kaip 18 savaičių neekologiškai užaugintos jauniklės dėsliosios vištos, jei nėra ekologiškai užaugintų jauniklių vištų (ši išimtis taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d.).


Detalus aprašymas pasiekiamas adresu: https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas Tuomet rinktis: LEIDIMAI TAIKYTI EKOLOGINĖS GAMYBOS REIKALAVIMŲ IŠIMTIS / Leidimas didinti ekologiškai laikomų ūkinių gyvūnų bandą ar pulką neekologiškai išaugintais ūkiniais gyvūnais


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Gyvulininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Būnant ūkininku
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Laisvos formos prašymas, kuriame nurodoma priežastis ir motyvai, kodėl planuojama įsigyti neekologiškų ūkinių gyvūnų, taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšis, amžius, skaičius ar kita, ūkio subjekto manymu, svarbi informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra duomenų
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: I sertifikavimo skyrius
Pareigos: I sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37069801462
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: II sertifikavimo skyrius
Pareigos: II sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37069826358
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Telšių filialas
Pareigos: Telšių filialo direktorius
Telefonas: +37044469165
Mobilusis telefonas: +37069870681
Faksas: +37044469164
El. paštas: telsiai@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Utenos filialas
Pareigos: Utenos filialo direktorius
Telefonas: +37038950740
Mobilusis telefonas: +37061575818
Faksas: +37038961925
El. paštas: utena@ekoagros.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą, prašydami leidimo didinti ekologiškai laikomų ūkinių gyvūnų bandą ar pulką neekologiškai išaugintais ūkiniais gyvūnais.

Jie turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus, kodėl planuojama įsigyti neekologiškų ūkinių gyvūnų, taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšį, amžių, skaičių ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią informaciją.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1526463762576&from=LT
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
Pavadinimas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&qid=1526464198307&from=LT
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės
Pavadinimas 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/oIZXtTljdM
2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Sertifikavimas, Ekologinė gamyba, Ekologinės gamybos ūkis, Žemės ūkis, Gyvūnų įsigijimas
.
PAS30400
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-06-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems