Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VšĮ EkoagrosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VšĮ Ekoagros
Pavadinimas
VšĮ Ekoagros
Adresas
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 37 20 3181
Fakso nr.
+370 37 20 3182
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo esant didelio masto nelaimėms išdavimas (ekologinė gamyba)

Esant didelio masto nelaimei sertifikavimo įstaiga gali laikinai leisti:

a) atnaujinti bandą ar pulką arba pakeisti jo sudėtį naudojant neekologiškai užaugintus gyvūnus, jei nėra ekologiškai augintų gyvūnų ir esant dideliam gyvūnų mirtingumui, kurį sukėlė ligos arba nelaimės, su sąlyga, kad neekologiškai augintiems gyvūnams taikomas atitinkamas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis;

b) esant dideliam bičių mirtingumui, kurį sukėlė ligos arba didelio masto nelaimės, pakeisti bitynų sudėtį naudojant neekologiškai užaugintas bites, jei ekologiškai užaugintų bitynų nėra;

c) pavieniams ūkio subjektams tam tikruose plotuose ribotą laiką vartoti neekologiškus pašarus, kai derlius pašarui prarandamas arba yra nustatomi apribojimai, ypač dėl išskirtinių meteorologinių sąlygų, infekcinių ligų protrūkio, užkrėtimo toksiškomis medžiagomis arba dėl gaisro pasekmių;

d) maitinti bites ekologišku medumi, ekologišku cukrumi arba ekologišku cukraus sirupu ilgalaikių išimtinių oro sąlygų arba didelio masto nelaimės, dėl kurios sutrinka nektaro ar lipčiaus gamyba, atveju.


Detalus aprašymas pasiekiamas adresu: https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas Toliau rinktis: LEIDIMAI TAIKYTI EKOLOGINĖS GAMYBOS REIKALAVIMŲ IŠIMTIS / Leidimai esant didelio masto nelaimėms.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Augalininkystė; Gyvulininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė ir augalininkystė; Būnant ūkininku
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Laisvos formos prašymą ir pagrindimą kuriame nurodoma, didelio masto nelaimės rūšis, priežastis (jei nustatyta), apimtis (ūkiui, rajonui, regionui ar kt.), planuojamas ir esamas pasekmes ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią dokumentais pagrįstą informaciją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra duomenų
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: I sertifikavimo skyrius
Pareigos: I sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37069801462
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: II sertifikavimo skyrius
Pareigos: II sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37069826358
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Telšių filialas
Pareigos: Telšių filialo direktorius
Telefonas: +37044469165
Mobilusis telefonas: +37069870681
Faksas: +37044469164
El. paštas: telsiai@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Utenos filialas
Pareigos: Utenos filialo direktorius
Telefonas: +37038950740
Mobilusis telefonas: +37061575818
Faksas: +37038961925
El. paštas: utena@ekoagros.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: IV sertifikavimo skyriaus
Pareigos: IV sertifikavimo skyriaus vadovas
Telefonas: +37037203181
Mobilusis telefonas: +37067261537
Faksas: +37037203182
El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Dėl leidimo gavimo esant didelio masto nelaimėms, ūkio subjektas raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti laisvos formos prašymą ir pagrindimą kuriame nurodoma, didelio masto nelaimės rūšis, priežastis (jei nustatyta), apimtis (ūkiui, rajonui, regionui ar kt.), planuojamas ir esamas pasekmes ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią dokumentais pagrįstą informaciją.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R0834-20130701&qid=1526463762576&from=LT
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 2007 m. birželio 28 d. dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
Pavadinimas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20180101&qid=1526464198307&from=LT
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 2008 m. rugsėjo 5 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės
Pavadinimas 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8F7A9A00595F/oIZXtTljdM
2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo 2000 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Sertifikavimas, Ekologinė gamyba, Ekologinės gamybos ūkis, Žemės ūkis, Didelio masto nelaimė
PAS30400
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-06-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems