Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
Telefonas
+37042879600
Faksas
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas

Tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu priimami dokumentai reklamos leidimui gauti. Derinami išorinės reklamos įrengimo projektai.Išduodami leidimai išorinei vaizdinei reklamai įrengti.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama > Leidimas įrengti išorinę reklamą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (pateikiamas raštu, el. paštu arba per http://www.epaslaugos.lt );
1. 2. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo;
3. Projektas. Projekto sudėtis:
3.1. aiškinamasis raštas;
3.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
3.4. reklamos grafinis sprendimas (įskaitant vizualizacijas ir fotomontažus);
3.5. reklamos įrenginio konstrukcijos eskizas (schema) bei aprašymas;
3.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai (M1:5), jei reklama tvirtinama laikikliais;
4. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas;
6. reklamos projekto užsakovo įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintas nuorašas (jeigu užsakovas yra juridinis asmuo);
7. prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jei šio ženklo naudojimas numatytas reklamos grafiniame sprendime.
Prašymą pateikiantys fiziniai/ juridiniai asmenys pateikia parengtus reklamos įrengimo projektus (dviem egzemplioriais), žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentus, sklypo arba pastatų savininkų sutikimus, statinių ir sklypo bendraturčių sutikimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministe
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53572
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintas Brazas
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37042841550
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintas.brazas@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo formos.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254390
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.(5.3)A1-106 patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas.
Nuoroda http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=14008
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.(5.3)A1-106 patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.(5.3)A1-106 patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
reklama, išorinė
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS4038
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems