Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:

1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;

2) iškaboje pateikiama informacija.

Draudžiama įrengti išorinę reklamą neturint leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio antroje dalyje nurodytus atvejus.

Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

Leidimus išduoda, apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

Prašymas išduoti leidimą išorinei reklamai įrengti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Reklama; Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje; Leidimas įrengti išorinę reklamą
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Reklama > Leidimas įrengti išorinę reklamą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėjamas apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinamas leidimo galiojimas arba atsisakoma išduoti leidimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas (pateikiamas raštu, el. paštu arba per http://www.epaslaugos.lt );
1. 2. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo;
3. Projektas. Projekto sudėtis:
3.1. aiškinamasis raštas;
3.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
3.4. reklamos grafinis sprendimas (įskaitant vizualizacijas ir fotomontažus);
3.5. reklamos įrenginio konstrukcijos eskizas (schema) bei aprašymas;
3.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai (M1:5), jei reklama tvirtinama laikikliais;
4. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas;
6. reklamos projekto užsakovo įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintas nuorašas (jeigu užsakovas yra juridinis asmuo);
7. prekės ženklo registracijos liudijimo patvirtintas nuorašas, jei šio ženklo naudojimas numatytas reklamos grafiniame sprendime.
Prašymą pateikiantys fiziniai/ juridiniai asmenys pateikia parengtus reklamos įrengimo projektus (dviem egzemplioriais), žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentus, sklypo arba pastatų savininkų sutikimus, statinių ir sklypo bendraturčių sutikimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53572
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
„Swedbank“, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gintas Brazas
Pareigos: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37042841550
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gintas.brazas@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmens prašymo priėmimas.
2. Išnagrinėjama prašymo esmė.
3. Administracijos direktorius ar už tai atsakingas valstybės tarnautojas patvirtina leidimą, leidimas išduodamas asmeniui.
4. Nustačius aplinkybes, draudžiančias išduoti leidimą išorinei reklamai įrengti, parengiamas motyvuotas atsakymas, kodėl leidimas neišduodamas.
5. Pranešimo dėl atsisakymo išduoti leidimą išsiuntimas asmeniui.

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo formos.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Nuoroda https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254390
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.(5.3)A1-106 „ Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://teisineinformacija.lt/raseiniai/default.aspx?Id=3&DocId=14007
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.(5.3)A1-106 „ Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymas Nr.(5.3)A1-106 „ Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).
Pastabos

Raktažodžiai
reklama, išorinė
PAS3098
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems