Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Raseinių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Raseinių rajono savivaldybės administracija
Adresas
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042879600
Fakso nr.
+37042851604
Darbo laikas
I 8.00-17.30 val., II-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paslaugos aprašas
Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama el.paštu ekonomika@raseiniai.lt. Asmenys dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo privalo kreiptis į Raseinių savivaldybės administraciją ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki leidimo galiojimo pabaigos. 

Išduodamas leidimas, suteikiantis teisę atlikti kasinėjimo darbus Raseinių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, leidime nurodytoje (-se) konkrečioje (-se) kasimo darbų vietoje (-se).

Leidimai pareiškėjams išduodami Raseinių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriuje. Turi būti tvarkingai užpildyta paraiška, su pareiškėjo parašu. Jei viskas tvarkoje, atitinkamo darbuotojo vietoje išduodamas kasimo darbų leidimas.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Leidimas kasinėti ir aptverti
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita > Leidimas kasinėti ir aptverti
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga; El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimo kasinėti ir aptverti , pratęstas galiojimas, išduotas dublikatas, papildytas leidimas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraiška, kurioje nurodoma: pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli žemės darbų vykdymo vieta, jų apimtys, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vadovo vardas, pavardė (forma pridedama).
2. Banko mokestinis pavedimas (kvitas) apie vietinės rinkliavos sumokėjimą.
3. Leidimo statyti ar remontuoti objektą kopija iš atitinkamos institucijos, jei toks leidimas reikalingas pagal teisės aktus.
4. Žemės darbų vykdymo planas-schema, suderinta su atitinkamomis institucijomis ir seniūnu.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Raseinių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 288740810
Įmokos kodas: 53372
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT374010041400162221
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valdas Butrimas
Pareigos: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas: +37042841559
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: valdas.butrimas@raseiniai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Statytojas (užsakovas), turintis statybą leidžianti dokumentą, kai darbai bus vykdomi ir viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuose plotuose) privalo informuoti atitinkamos seniūnijos seniūną apie numatytų atlikti žemės darbų pradžią. Statytojas (užsakovas) privalo gauti pagal Statybos techniniame reglamente STR.1.06.01.:2016 „Žemės darbai“ nustatytą tvarką iš atitinkamos seniūnijos seniūno, atstovaujančio savivaldybei ir kitų institucijų būtinus sutikimus. Gavęs sutikimus kreiptis dėl Leidimo gavimo į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių - Raseinių rajono savivaldybės Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avariniu kasinėjo darbus tvarkos aprašo nustatyta tvarka). Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.
4. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Raseinių r. sav. administraciją V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių, 115 kab.), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais (oficialiu Administracijos ar paslaugos teikėjo Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus elektroninio pašto adresu ekonomika@raseiniai.lt).
5. Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių, išsiunčiamas paštu, per e. pristatymas sistemą, el. paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pridedama paraiška.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti pranešimą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Darbai užsitęsia virš 24 val. pagal išduotą Leidimą, paslaugos gavėjui pateikus prašymą leidimas gali būti pratęsiamas, pateikus prašymą leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/jHDIhwXhsy
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“
Nuoroda https://teisineinformacija.lt/raseiniai/default.aspx?Id=3&DocId=18636
Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. TS-19 „Dėl vietinių rinkliavų Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/vnDCCfIjfu
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-516 „Dėl leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://teisineinformacija.lt/raseiniai/default.aspx?Id=3&DocId=33887
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-516 „Dėl leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo“ Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-516 „Dėl leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, pratęsimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, panaikinimo arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus tvarkos aprašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
kasinėti, kasinėjimas
PAS3110
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2020-06-01
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems