Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Zarasų rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Adresas
Zarasų m., Sėlių a. 22
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 3 85 37155
Faksas
+370 3 85 37172
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo organizuoti renginį išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, turintiems teisę teikti renginių organizavimo paslaugas bei norintiems gauti leidimus organizuoti renginį Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose, leidimo organizuoti renginį dublikatą, taip pat jeigu kreipiasi dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo.

Organizatorius apie planuojamus renginius Savivaldybės viešosiose vietose privalo informuoti ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki renginio pradžios nustatytos formos paraiška, prieš tai ją užregistruodamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus „viename langelyje“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab., I a.).

Asmuo paraišką leidimui gauti (prašymą išduoti leidimo dublikatą arba panaikinti leidimo organizuoti renginį galiojimą) gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab., I a.), siųsti paštu (adresuojama Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai), per atstovą, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą (e. pristatymas); elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu elektroninis prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).

Atsakymas asmeniui pateikiamas jam tiesiogiai atvykus į Zarasų rajono savivaldybės administracijos „vieną langelį“ (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, 105 kab.) arba prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas paštu nurodytu adresu arba elektroninėmis priemonėmis) arba Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt).


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Kultūros ir sporto paslaugos; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita)
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas organizuoti renginį, jo dublikatas arba sustabdytas leidimo galiojimas


Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Organizacijos , įstaigos, įmonės registravimo pažymėjimo kopiją.
2. Fiziniams asmenims verslo liudijimo kopiją ar individualios veiklos pažymą.
3. Įstatų kopiją (kai Paraiška teikiama pirmą kartą).
4. Renginio veiklų išdėstymo žemėlapį; schemą dėl eismo ribojimo (jei toks bus).
Paraiška organizuoti renginį viešosiose vietose turi būti suderinta su aktualiomis renginiui atsakingomis institucijomis (žiūrėti į taisykles). Taip pat turi būti pateiktos susijusių sudarytų paslaugų sutarčių kopijos.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188753461
Įmokos kodas: 0204
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT657300010002614394
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Šukštulienė
Pareigos: Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37038537183
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038537172
El. paštas: kultura@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stanislovas Kaulavičius
Pareigos: Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas
Telefonas: +37038537165
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: svietimas@zarasai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nustatytos formos prašymas pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus vardu į Dokumentų valdymo skyriaus „vieną langelį“. Prašymas registruojamas ir Elektroninės dokumentų valdymo sistemos pagalba (toliau – EDVS) nukreipiamas rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui organizuoti leidimo išdavimo procedūrą. Prašymą nagrinėja Komisija, kuri per 5 darbo dienas pateikia atsakymą ar bus išduodamas leidimas. Jei sprendimas teigiamas, Komisija ir renginio organizatorius veikia bendradarbiavimo principu. Leidimas privalo būti išduodamas ne vėliau kaip vieną dieną prieš renginį. Leidimą galima atsiimti atvykus į Švietimo ir kultūros skyrių, ar gauti paštu arba e-paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo organizuoti renginį viešosiose vietose forma (pridedama).
http://www.zarasai.lt/informacija-prasymas-del-viesojo-renginio-organizavimo_3531

Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nustatytos formos prašymas pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus vardu Elektroninės valdžios vartų portalo pagalba (www.epaslaugos.lt). Prašymas registruojamas EDVS pagalba ir perduodamas Komisijai. Prašymą nagrinėja Komisija, kuri per 5 darbo dienas pateikia atsakymą ar bus išduodamas leidimas. Jei sprendimas teigiamas, Komisija ir renginio organizatorius veikia bendradarbiavimo principu. Atsakymas pateikiamas per 5 darbo dienas elektroninėmis priemonėmis.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.


Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/GDAmujogsL
1.	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,      1994-07-07, Nr. I-533.<br/><br/><br/> 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
2.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,       1999-06-17, VIII-1234. 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2?faces-redirect=true
3.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas     Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas 4. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-43 ,,Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.


Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc8ed6c019f511e79800e8266c1e5d1b
4.	Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-43 ,,Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.<br/><br/><br/> 4. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-43 ,,Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.Pavadinimas 5. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-210 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/058e65000e6311e9a5eaf2cd290f194
5.	Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-210 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.<br/> 5. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T-210 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

Pavadinimas 6. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I(6.27 E)-314 „Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&amp;amp;RegKodas=314&amp;amp;NuoMetai=349&amp;amp;NuoMenuo=36&amp;amp;NuoDiena=171&amp;amp;IkiMetai=374&amp;amp;IkiMenuo=47&amp;amp;IkiDiena=171&amp;amp;DokTipas=170&amp;amp;PavZodis=&amp;amp;TekstZodis=
Nuoroda http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&amp;amp;RegKodas=314&amp;amp;NuoMetai=349&amp;amp;NuoMenuo=36&amp;amp;NuoDiena=171&amp;amp;IkiMetai=374&amp;amp;IkiMenuo=47&amp;amp;IkiDiena=171&amp;amp;DokTipas=170&amp;amp;PavZodis=&amp;amp;TekstZodis=
6.	Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I(6.27 E)-314 „Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“<br/>http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&amp;amp;RegKodas=314&amp;amp;NuoMetai=349&amp;amp;NuoMenuo=36&amp;amp;NuoDiena=171&amp;amp;IkiMetai=374&amp;amp;IkiMenuo=47&amp;amp;IkiDiena=171&amp;amp;DokTipas=170&amp;amp;PavZodis=&amp;amp;TekstZodis=<br/> 6. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I(6.27 E)-314 „Dėl renginių organizavimo Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“
http://www.zarasai.lt/index.php?veik=9944&amp;amp;RegKodas=314&amp;amp;NuoMetai=349&amp;amp;NuoMenuo=36&amp;amp;NuoDiena=171&amp;amp;IkiMetai=374&amp;amp;IkiMenuo=47&amp;amp;IkiDiena=171&amp;amp;DokTipas=170&amp;amp;PavZodis=&amp;amp;TekstZodis=

Pastabos
Suderinimas su vietos medikais dėl pirmosios pagalbos paslaugų renginyje: http://zarasupspc.lt/
Suderinimas su vietos policijos pareigūnais dėl saugumo paslaugų: http://utena.policija.lrv.lt/lt/policijos-komisariatai/zarasu-r-pk
Suderinimas su teritorine seniūnija: www.zarasai.lt
Dėl sporto varžybų suderinimai su šakos federacija.
Raktažodžiai
Leidimas organizuoti renginį
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nustatytos formos prašymas pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus vardu į Dokumentų valdymo skyriaus „vieną langelį“. Prašymas registruojamas ir Elektroninės dokumentų valdymo sistemos pagalba (toliau – EDVS) nukreipiamas rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui organizuoti leidimo išdavimo procedūrą. Prašymą nagrinėja Komisija, kuri per 5 darbo dienas pateikia atsakymą ar bus išduodamas leidimas. Jei sprendimas teigiamas, Komisija ir renginio organizatorius veikia bendradarbiavimo principu. Leidimas privalo būti išduodamas ne vėliau kaip vieną dieną prieš renginį. Leidimą galima atsiimti atvykus į Švietimo ir kultūros skyrių, ar gauti paštu arba e-paštu.
PAS3498
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems