Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Adresas
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052751961
Fakso nr.
+37052751990
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Paslaugos aprašas
Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas

Leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais yra šių rūšių:

1. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

2. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams;

3. leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams;

4. leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.


Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Parengtas Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba siunčiamas registruotu paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas verstis prekyba nefasuotais naftos produktais.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (leidimus verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktaiskurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams/orlaiviams), kartu su nurodytu prašymu ir deklaracija pateikia šiuos dokumentus:
1. informaciją apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą;
2. deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
3. terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kartu su nurodytu prašymu ir deklaracija pateikia šiuos dokumentus:
1. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
2. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
3. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. sugadinamas.
Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, leidimą išduodančiai institucijai pateikia:
1. prašymą gauti leidimo dublikatą (jame nurodo priežastį,
Nuoroda į formą naftos-isduoti-dublikata-prasymas.docx
Formos šablono dokumentas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42520/24280?searchId=950c015b-28f8-4ad7-984b-b355a134e969
Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:<br/>1. prarandamas;<br/>2. sugadinamas.<br/>Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, leidimą išduodančiai institucijai pateikia:<br/>1. prašymą gauti leidimo dublikatą (jame nurodo priežastį, Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. sugadinamas.
Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, leidimą išduodančiai institucijai pateikia:
1. prašymą gauti leidimo dublikatą (jame nurodo priežastį,
naftos-isduoti-dublikata-prasymas.docx naftos-isduoti-dublikata-prasymas.docx
Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:
1. prarandamas;
2. sugadinamas.
Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, leidimą išduodančiai institucijai pateikia:
1. prašymą gauti leidimo dublikatą (jame nurodo priežastį,
Pavadinimas Leidimo originalą, kurio galiojimas panaikintas, leidimo turėtojas privalo grąžinti leidimus išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo leidimus išduodančios institucijos pranešimo apie sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo gavimo (
Nuoroda į formą naftos-panaikinti-leidima-prasymas.docx
Formos šablono dokumentas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42520/24280?searchId=950c015b-28f8-4ad7-984b-b355a134e969
Leidimo originalą, kurio galiojimas panaikintas, leidimo turėtojas privalo grąžinti leidimus išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo leidimus išduodančios institucijos pranešimo apie sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo gavimo ( Leidimo originalą, kurio galiojimas panaikintas, leidimo turėtojas privalo grąžinti leidimus išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo leidimus išduodančios institucijos pranešimo apie sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo gavimo ( naftos-panaikinti-leidima-prasymas.docx naftos-panaikinti-leidima-prasymas.docx
Leidimo originalą, kurio galiojimas panaikintas, leidimo turėtojas privalo grąžinti leidimus išduodančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo leidimus išduodančios institucijos pranešimo apie sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo gavimo (
Pavadinimas Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti:
1. Naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus;
2. Naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpyl
Nuoroda į formą naftos-isduoti-pakeisti-prasymas.docx
Formos šablono dokumentas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42520/24280?searchId=950c015b-28f8-4ad7-984b-b355a134e969
Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti: <br/>1. Naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus; <br/>2. Naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpyl Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti:
1. Naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus;
2. Naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpyl
naftos-isduoti-pakeisti-prasymas.docx naftos-isduoti-pakeisti-prasymas.docx
Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti:
1. Naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus;
2. Naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpyl
Pavadinimas Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. leidimo turėtojas prašo išbraukti
Nuoroda į formą naftos-isduoti-pakeisti-prasymas.docx
Formos šablono dokumentas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42520/24280?searchId=950c015b-28f8-4ad7-984b-b355a134e969
Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:<br/>1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;<br/>2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;<br/>3. leidimo turėtojas prašo išbraukti  Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. leidimo turėtojas prašo išbraukti
naftos-isduoti-pakeisti-prasymas.docx naftos-isduoti-pakeisti-prasymas.docx
Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. leidimo turėtojas prašo išbraukti
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52541
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Kucevič
Pareigos: Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: +37052755064
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.kucevic@vrsa.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia leidimus išduodančiai institucijai nustatytos formos prašymą ir deklaraciją, apie jo atitikimą Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau Leidimų išdavimo taisyklės) 24 punkto reikalavimui. Deklaracija pildoma pagal Leidimų išdavimo taisyklių 10 priede nustatytą formą.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568/pcTwYzpdxk
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 patvirtintos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EB14CFD3BEA/PglgJVfOhI
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 patvirtintos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 patvirtintos Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/jHDIhwXhsy
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/PbrWrbiykZ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1442 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Naftos produktai, leidimas verstis didmenine mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, didmenine prekyba, mažmenine prekyba
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

PAS35275
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems