Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kaišiadorių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Kaišiadorių rajono savivaldybė
Adresas
Katedros g. 4, Kaišiadorys, LT-56121
Adresas internete
Telefonas
+37034620450
Faksas
+37034620450
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar panaikinimas
Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti leidimą, leidimo dublikatą, patikslinti leidimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.

A atvejis. Išdavimas.
Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą), arba jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas nustatytais pagrindais.
Tokiu atveju, kai vežėjas dėl leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvoje arba išregistruota, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma), kurioje nurodoma, kad jeigu vežėjas nustatyta tvarka įregistruos transporto priemonę, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, savivaldybė išduos leidimą.
Vežėjas prašymą išduoti leidimą ir teiktinus dokumentus gali pateikti per atstumą įprastu paštu, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę.
Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti. Paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas (įprastu paštu)/ atsiimamas ne elektronine forma. Savivaldybės vykdomoji institucija informaciją apie išduotą pažymą nedelsdama elektroninėmis priemonėmis perduoda Kelių transporto priemonių registrui, o informaciją apie išduotą leidimą automatiniu būdu perduoda Licencijų informacinei sistemai.

B atvejis. Dublikato išdavimas.
Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas dublikatas. Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas yra prarandamas arba nepataisomai sugadinamas.
Vežėjas prašymą išduoti dublikatą ir teiktinus dokumentus gali pateikti per atstumą įprastu paštu, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę.
Leidimo dublikatas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti. Paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas (įprastu paštu)/ atsiimamas ne elektronine forma. Savivaldybės vykdomoji institucija informaciją apie išduotą pažymą nedelsdama elektroninėmis priemonėmis perduoda Kelių transporto priemonių registrui, o informaciją apie išduotą leidimo dublikatą automatiniu būdu perduoda Licencijų informacinei sistemai.

C atvejis. Patikslinimas.
Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, grąžinti leidimą jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai ir pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą. Savivaldybės vykdomoji institucija, atsižvelgusi į pasikeitusius duomenis, privalo išduoti naują (patikslintą) leidimą.
Vežėjas prašymą išduoti patikslintą leidimą ir teiktinus dokumentus gali pateikti per atstumą įprastu paštu, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę.
Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti. Paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas (įprastu paštu)/ atsiimamas ne elektronine forma. Savivaldybės vykdomoji institucija informaciją apie išduotą pažymą nedelsdama elektroninėmis priemonėmis perduoda Kelių transporto priemonių registrui, o informaciją apie išduotą leidimą automatiniu būdu perduoda Licencijų informacinei sistemai.

D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Leidimo galiojimas sustabdomas, kai vežėjas pažeidžia Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių reikalavimus arba taksi, kuris įrašytas leidime, neatitinka Techninių reikalavimų, išskyrus atvejus, kai nustatytus trūkumus vairuotojas pašalina nedelsdamas vietoje. Leidimo galiojimas sustabdomas ne trumpesniam kaip 30 darbo dienų terminui nustatytiems trūkumams pašalinti. Sustabdžius leidimo galiojimą, vežėjas privalo leidimą grąžinti jį išdavusiai savivaldybės vykdomajai institucijai. Leidimo galiojimo sustabdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo grąžinimo dienos.
Vežėjas, pašalinęs nustatytus trūkumus, gali tiesiogiai kreiptis į leidimą sustabdžiusią savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą anksčiau nustatyto termino, išskyrus atvejus, kai leidimas buvo sustabdytas Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 19 punkte numatytais atvejais. Jei Leidimo galiojimo sustabdymo terminas yra pasibaigęs ir vežėjas pašalino nustatytus trūkumus, leidimas grąžinamas vežėjui. Paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas (įprastu paštu)/ atsiimamas ne elektronine forma.

E atvejis. Panaikinimas.
Leidimo galiojimas panaikinamas, kai:
1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;
2. vežėjas perleidžia (parduoda, išnuomoja, grąžina nuomotojui) kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;
3. per nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas;
4. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;
5. taksi paslaugos buvo teikiamos neįrengus taksometro, taip pat kai jis buvo neįjungtas, neįregistruotas, techniškai netvarkingas, metrologiškai nepatikrintas, neatitiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
6. buvo klastojami taksometro duomenys;
7. antrą kartą per vienerius metus padaromas pažeidimas, numatytas Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 19 punkte.
Vežėjas prašymą panaikinti leidimą ir teiktinus dokumentus gali pateikti per atstumą įprastu paštu, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę. Panaikinus leidimo galiojimą vežėjas jį privalo grąžinti savivaldybės vykdomajai institucijai per 3 darbo dienas, tiesiogiai arba įprastu paštu.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Transportavimas, keleivių vežimas, sandėliavimas ir paštas > Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; Pradedant verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
A atvejis. Išdavimas..
Išduodamas leidimas arba išduodama pažymą apie ketinimą išduoti leidimą.
Raštas apie leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi neišdavimą.

B atvejis. Dublikato išdavimas.
Išduodamas leidimo dublikatas. Leidimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“.
Raštas apie leidimo dublikato neišdavimą.

C atvejis. Patikslinimas
Išduodamas patikslintas leidimas.
Raštas apie patikslinto leidimo neišdavimą.

D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Raštas apie leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą.

E atvejis. Panaikinimas.
Panaikintas leidimo galiojimas.
Raštas apie atsisakymą panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
A atvejis. Išdavimas.
Vežėjas pateikia:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
3. individualios veiklos registravimo pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);
5. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą;
6. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);
7. transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;
8. jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo sutartis ir pan.);

B atvejis. Dublikato išdavimas.
Vežėjas pateikia:
1. prašymą (jame nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti leidimo dublikatą);
2. leidimo originalą, jeigu leidimas nebuvo nepataisomai sugadintas.

C atvejis. Patikslinimas.
Vežėjas pateikia:
1. prašymą;
2. leidimo originalą;
3. dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą:
3.1. Jei juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
3.2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui suteikiamas naujas įmonės kodas;
3.3. pasikeičia fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, duomenys (vardas, pavardė ar adresas).

D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Vežėjas pateikia:
1. prašymą.

E atvejis. Panaikinimas.
Vežėjas pateikia:
1. prašymą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymo forma.
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo forma. Prašymo forma. Nėra aprašymo
Prašymo forma.
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: AB Citadele bankas
Sąskaitos numeris: LT787290000000130151
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52749
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Mikalauskienė
Pareigos: Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: +37034620478
Mobilusis telefonas: +37067179692
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos atveju:
Paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 10 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 7.2 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 45 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos atveju:
Paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais išskyrus pažymos apie ketinimą išduoti leidimą:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus
2. Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
3. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
4. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
5. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Taip
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 45 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.65AD818F5F9C
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C11FD85E0488
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-12-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos atveju:
Paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
PAS3096
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems