Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Jurbarko rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 96. 74187 Jurbarkas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 47 70153
Fakso nr.
+370 4 47 70166
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas
Asmenys, norintys gauti leidimus prekybai ar paslaugų teikimui viešojoje vietoje, kreipiasi į atitinkamos seniūnijos seniūną arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis į kontaktinį centrą.
Seniūnija per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas.
Seniūnija, jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi dokumentai, per 2 darbo dienas praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų trūkumus. Jeigu prašymas ir kiti dokumentai buvo pateikti elektroninėmis priemonėmis kontaktiniam centrui, organizatorius apie pateiktų dokumentų trūkumus informuojamas per šį centrą
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Kita prekyba; Leidimas prekiauti ir/ar teikti paslaugas viešosiose vietose; Aptarnavimo veikla; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Kita prekyba > Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1.1. prašymą (prašyme turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikotarpis, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, ūkininko pažymėjimo numeris arba valdos, įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, identifikavimo kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas; adresas, telefono numeris, prašymo pateikimo data, parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos, numatomas prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpis. Prašymai prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu turi būti suderinti su renginio organizatoriumi);
1.2. fiziniai asmenys:
1.2.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.2.2. verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją (išskyrus ūkininkus ir žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotus ir žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaraciją pateikusius ūkių ir kaimo valdų valdytojus);
1.2.3. sodininkų bendrijų nariai – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimo, išduoto teisės aktų nustatyta tvarka, kopiją;
1.2.4. ūkininkai – ūkininko pažymėjimo kopiją;
1.2.5. žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruoti ir žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaraciją pateikę ūkių ir kaimo valdų valdytojai – pranešimo apie žemės ūkio valdos įregistravimą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kopiją;
1.3. juridiniai asmenys – juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijas;
1.4. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, išduoto atitinkamos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kopiją, jei fizinis ar juridinis asmuo nori prekiauti savos gamybos gyvūniniais maisto produktais, negyvūniniais maisto produktais (duonos, pyrago gaminiais, sultimis ir pan.) ar įsigytais iš tiekėjų maisto produktais;
1.5. mokėjimo pavedimo su banko žymomis ar kvito, kad sumokėta nustatyta vietinė rinkliava, originalą (arba šių dokumentų kopijas), jei asmuo neatleistas nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 53494
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Adomaitienė
Pareigos: Jurbarko miesto seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044755700
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurbarkas@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andra Simonovienė
Pareigos: Eržvilko seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044743144
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: erzvilkas@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Romutė Kačiušienė
Pareigos: Girdžių seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044749923
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: girdziai@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arvydas Puodžiulis
Pareigos: Juodaičių seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37044744142
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: juodaiciai@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stasė Dulkienė
Pareigos: Jurbarkų seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044771362
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurbarkai@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ligita Banytė
Pareigos: Raudonės seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044745265
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raudone@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Milda Vaičiuškienė
Pareigos: Seredžiaus seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044742339
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: seredzius@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Bakaitienė
Pareigos: Skirsnemunės seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044747131
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: skirsnemune@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Akvilė Bialoglovytė
Pareigos: Smalininkų seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044756268
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: smalininkai@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gražina Klimaitienė
Pareigos: Šimkaičių seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044741317
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: simkaiciai@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Žičiuvienė
Pareigos: Veliuonos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044742623
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: veliuona@jurbarkas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Reda Šašienė
Pareigos: Viešvilės seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044749328
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: viesvile@jurbarkas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
paslaugos teikimo schema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
prašymą, kuriame turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikotarpis, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, ūkininko pažymėjimo numeris arba valdos, įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, identifikavimo kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas; adresas, telefono numeris, prašymo pateikimo data, parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos, numatomas prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpis. Prašymai prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu turi būti suderinti su renginio organizatoriumi);
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484); <br/> Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);

Pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“;
Nuoroda #
 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“;<br/>  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T2-27 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose“;

Pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46;
Nuoroda #
 Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46;<br/>  Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46;

Pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T2-46, pakeitimo“.
Nuoroda #
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T2-46, pakeitimo“.<br/> Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T2-46, pakeitimo“.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
prekyba viešose vietose
PAS21147
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-11-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems