Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Tauragės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Tauragės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Tauragės rajono savivaldybė
Adresas
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044620301
Fakso nr.
+37044670801
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Dokumentai reikalingi vienkartinei licencijai gauti:
1. Nustatytos formos prašymas (pateikiamas raštu, el. paštu arba per http://www.epaslaugos.lt).
2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
4. Renginio organizatorių sutikimas.
5. Kauno apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Raseinių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją) už licencijos išdavimą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Norint gauti pažymą; Pradedant verslą; Naudojantis kultūros paslaugomis; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Motyvuota paraiška;
2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus;
3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduota Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti);
4. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti);
5. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jeigu įmonė privalo jį turėti);
6. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Leidimo dublikato išdavimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo dublikato išdavimas Leidimo dublikato išdavimas Nėra duomenų
Leidimo dublikato išdavimas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Bergelienė
Pareigos: Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistė
Telefonas: 844662853
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilma.bergeliene@taurage.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus;
2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus;
3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;
4. Kompetentinga institucija išsiaiškina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar negauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos;
5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją;
6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;
7. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.
Paslauga apmokama vietoje
Taip
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1. Nustatytos formos paraišką dėl vienkartinės licencijos išdavimo (žr. aprašymo 12 punktas);
2. Renginio, parodos ar mugės organizatorių sutikimas (išskyrus renginius, parodas ir muges, kuriuos organizuoja Savivaldybė);
3. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu;
4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinto pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu;
5. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-527 Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693)
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329396&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-527  Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693) Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymas Nr. B1-527 Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 123-4693)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 197 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349473&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 197 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 197 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478886
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857 Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857
Pavadinimas Lietuvos Respublikos maisto įstatymas 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471479
Lietuvos Respublikos maisto įstatymas 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608 Lietuvos Respublikos maisto įstatymas 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugų teikėjas pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus;
2. Kompetentinga institucija patikrina įmonės paraišką išduoti licenciją ar ji visiškai ir teisingai užpildyta, patikrina pateiktus dokumentus;
3. Kompetentinga institucija patikrina įmonės, pateikusios paraišką, registravimo faktą ir registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;
4. Kompetentinga institucija išsiaiškina, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams ir fondams, į kuriuos mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar negauta kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pastabų dėl įmonės veiklos;
5. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti licenciją;
6. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą;
7. Kompetentinga institucija išduoda licenciją.
PAS3820
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-06-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems