Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Pakruojo rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Pakruojo rajono savivaldybė
Pavadinimas
Pakruojo rajono savivaldybė
Adresas
Kęstučio 4, Pakruojis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042169090
Fakso nr.
+37042169090
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, papildyti, patikslinti licencijas, gauti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą, pateikia atitinkamą paraišką per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai atvykęs Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

1. Nustatomos šios licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo sąlygos:

1.1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionarių parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

1.2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, gali būti išduodamos 1.1. papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams.

1.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tik alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, gali būti išduodamos Taisyklių 1.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, paviljonuose.

1.4. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos Taisyklių 1.1 papunktyje nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

1.5. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos Taisyklių 1.1 ir 1.3 papunkčiuose nurodytiems licencijų prašytojams, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

1.6. LRV nutarimu patvirtintų mažmeninės prekybos alkoholiu taisyklių 3.9–3.13 papunkčiuose nurodytos vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

1.7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos vietose, kurios nėra visiškai izoliuotos nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu.

1.8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose sandėliuose, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais.

1.9. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

1.10. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.

1.11. Jeigu mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, verčiamasi automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje automobilinėje parduotuvėje ir aptarnaujamų kaimų pavadinimai įrašomi į licenciją.

1.12. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi keliuose orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, išduodama viena licencija ir į ją įrašomi orlaivių pavadinimai ir registravimo numeriai.

Apie priimtą sprendimą gavėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, dublikatas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas.

Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Paslaugos rezultato papildymas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prašytojas pateikia:
1.1. paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti informaciją ir pranešimus, susijusius su pateikta paraiška, komercinės ūkinės veiklos, kuria prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas (vartoti vietoje ar išsinešti), licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;
1.2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus (jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name). Sutikime turi būti nurodytas numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis. Sutikime nenurodžius numatomo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ir (ar) licencijos prašytojo numatomos vykdyti veiklos rūšies, sutikimas laikomas negaliojančiu. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė arba Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo, alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus);
1.3. valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas);
1.4. mokėjimo pavedimą su banko žyma arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;
1.5. įgaliojimą, jeigu paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;
1.6. pasirašytą Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą formą.
2. Licencijos dublikatui gauti turi būti pateikta:
2.1. paraiška (įmonė nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu jis norėtų jį gauti);
2.2. sugadintos licencijos originalas (jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas licencijos originalas);
2.3. mokėjimo pavedimas su banko žymomis, arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;
2.4. įgaliojimas, jeigu paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;
2.5. pasirašyta Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma;
3. Licencijai papildyti arba patikslinti turi būti pateikta:
3.1. paraiška;
3.2. papildymą (patikslinimą) pagrindžiantys dokumentai;
3.3. mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava;
3.4. įgaliojimas, jeigu paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;
3.5. pasirašyta Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma;
4. Licencijos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti ar galiojimui panaikinti turi būti pateikta:
4.1. paraiška;
4.2. licencijos originalas (kai prašoma panaikinti licencijos galiojimą);
4.3. įgaliojimas, jeigu paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;
4.4. pasirašyta Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas
Nuoroda į formą paraiska-sustabdymo-panaikinimui.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas paraiska-sustabdymo-panaikinimui.docx paraiska-sustabdymo-panaikinimui.docx
Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas
Pavadinimas Leidimo galiojimo panaikinimas
Nuoroda į formą paraiska-panaikinimui.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo galiojimo panaikinimas Leidimo galiojimo panaikinimas paraiska-panaikinimui.docx paraiska-panaikinimui.docx
Leidimo galiojimo panaikinimas
Pavadinimas Leidimo patikslinimas
Nuoroda į formą paraiska-patikslinimui.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo patikslinimas Leidimo patikslinimas paraiska-patikslinimui.docx paraiska-patikslinimui.docx
Leidimo patikslinimas
Pavadinimas licencijos galiojimo sustabdymas
Nuoroda į formą paraiska-sustabdymui.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
licencijos galiojimo sustabdymas licencijos galiojimo sustabdymas paraiska-sustabdymui.docx paraiska-sustabdymui.docx
licencijos galiojimo sustabdymas
Pavadinimas Leidimo dublikato išdavimas
Nuoroda į formą paraiska-dublikatui.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo dublikato išdavimas Leidimo dublikato išdavimas paraiska-dublikatui.docx paraiska-dublikatui.docx
Leidimo dublikato išdavimas
Pavadinimas Leidimo papildymas
Nuoroda į formą paraiska-papildymui.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Leidimo papildymas Leidimo papildymas paraiska-papildymui.docx paraiska-papildymui.docx
Leidimo papildymas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas 52365
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52365
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
Swedbank, AB LT247300001011239430
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Telefonas: +37042169079
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: judita.vepstiene@pakruojis.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Interesantas pateikia paraišką el. paštu savivaldybe@pakruojis.lt ar per Elektroninės vadžios vartus.
2. Su gauta paraiška supažindinamas savivaldybės administracijos direktorius, kuris uždeda rezoliuciją ir paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus.
3. Paraiška su rezoliucija nukreipiama Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui.
4. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, susipažinęs su paraiška, paskiria skyriaus darbuotojui užduotį, parengti įsakymą dėl prašomos paslaugos.
5. Skyriaus darbuotojas surenka visą reikalingą informaciją licencijai išduoti (papildyti, patikslinti ar kt.) ir remdamasis turima informacija rengia įsakymus ir (ar) licencijos projektą.
6. Įsakymo rengėjas įsakymą derina su Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėju ir Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiuoju kalbos tvarkytoju.
7. Parengtas įsakymas pateikiamas administracijos direktoriui pasirašyti elektroniniu parašu.
8. Pasirašytas įsakymas registruojamas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialisto. Parengtas dokumentas publikuojamas TAIS.
9. Skyriaus darbuotojas informaciją apie išduotą (papildytą, patikslintą ar kt.) licenciją pateikia Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt).
10. Interesantas informuojamas apie sprendimą išduoti licenciją ir jos išdavimą (papildymą, patikslinimą ar kt.) paraiškoje nurodytu būdu pateikiant Administracijos direktoriaus įsakymo išrašą ir nuorodą į licenciją Licencijų informacinėje sistemoje.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 197 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349473&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 197 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 197 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478886
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6c5c42f0d08e11e9a4c8c3d3af57ad27?positionInSearchResults=5&searchModelUUID=2f3455f1-9953-4aa8-be97-d7cdcec58e39
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ebf68771-679c-4087-acaa-5aba385d1e6c
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutrinė
Raktažodžiai
Licencijos, alkoholis, prekyba
PAS30694
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-12-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems