Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37037422608
Fakso nr.
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Paslauga teikiama įmonėms, pageidaujančioms gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Licencijos gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.
Įmonės paraiška išduoti licenciją pateikiama raštu (įmonės atstovui tiesiogiai atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) ar elektroninėmis priemonėmis.
Licencija išduodama įmonės atstovui atvykus į instituciją ar registruotu laišku.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Prekyba tabaku; Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba tabaku > Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas;
Paslaugos rezultato dublikato išdavimas;
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jeigu pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė, ji Klientų aptarnavimo skyriui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai per Asmenų aptarnavimo poskyrį pateikia Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Nuoroda į formą tab_prasymas_panaikinti_sustabdyma_2016-01-27.doc
Formos šablono dokumentas http://ep.kaunas.lt/service/documents/2428_TAB_Prasymas_panaikinti_sustabdyma_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas tab_prasymas_panaikinti_sustabdyma_2016-01-27.doc tab_prasymas_panaikinti_sustabdyma_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas
Pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
Nuoroda į formą tab_prasymas_patikslinti_2016-01-27.doc
Formos šablono dokumentas http://ep.kaunas.lt/service/documents/2426_TAB_Prasymas_patikslinti_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais  patikslinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas tab_prasymas_patikslinti_2016-01-27.doc tab_prasymas_patikslinti_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
Pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas
Nuoroda į formą tab-paraiska_isduoti_dublikata_2016-01-27-1.doc
Formos šablono dokumentas http://ep.kaunas.lt/service/documents/2425_TAB_Paraiska_isduoti_dublikata_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas tab-paraiska_isduoti_dublikata_2016-01-27-1.doc tab-paraiska_isduoti_dublikata_2016-01-27-1.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas
Pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas
Nuoroda į formą tab_prasymas_panaikinti_2016-01-27.doc
Formos šablono dokumentas http://ep.kaunas.lt/service/documents/2427_TAB_Prasymas_panaikinti_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas tab_prasymas_panaikinti_2016-01-27.doc tab_prasymas_panaikinti_2016-01-27.doc
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: AB DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52419
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Meilė Žutautienė
Pareigos: Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyrio vyriausioji specialistė
Telefonas: +37037425040
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37083742567
El. paštas: meile.zutautiene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Gavus paraišką įvertinama, ar ji teisingai užpildyta. Jeigu paraiška užpildyta neteisingai, pareiškėjas raštu (elektroninėmis priemonėmis, telefonu) informuojamas apie papildomos informacijos pateikimą.
2. Jeigu paraiška užpildyta teisingai ir sumokėta valstybės rinkliava, rengiamas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas.
3. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, jis elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas Dokumentų skyriui dėl įsakymo įregistravimo.
4. Įregistravus įsakymą, rengiamas licencijos dokumentas.
5. Licenciją pasirašo ir antspaudu tvirtina Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas.
6. Pasirašyta licencija (ir jos kopija) atiduodama Asmenų aptarnavimo poskyrio 3 langeliui. Pareiškėjui atsiėmus licenciją jos kopija su atsiėmusio asmens parašu grąžinama proceso šeimininkui.
7. Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ atžymima įvykdytos užduoties dėl licencijos išdavimo data ir administracijos direktoriaus įsakymo numeris.
8. Proceso šeimininkas elektroninėmis priemonėmis ar raštu užklausia teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas institucijas apie licencijos prašytoją ir įmonės vadovą.
9. Jeigu gauti atsakymai apie licencijos turėtoją prieštarauja teisės aktams, įmonė įspėjama apie licencijos galiojimo sustabdymą.
10. Licencijos galiojimo sustabdymas įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu.
11. Visa licencijos dokumentui parengti reikalinga informacija, licencijos kopija su atsiėmusio asmens rekvizitais ir data segama į bylą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://ep.kaunas.lt/service/documents/2616_TAB_Prasymas_isduoti_neterminuota_2016-03-30.doc
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijungti prie Elektroninių valdžios vartų per banką, su mobiliu el.parašu arba el. parašu. Užpildyti paraišką, prisegti dokumentus, pasirašyti el. parašu, pateikti.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F8090E375DA0/itOCmmFriO
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114.
Pavadinimas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 02 14 įsakymas Nr. A-504 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais“
Nuoroda http://ep.kaunas.lt/service/documents/2092_Tabako_isakymas.doc
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 02 14 įsakymas Nr. A-504 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais“ Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 02 14 įsakymas Nr. A-504 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.52CAEEFA80A0/iTxqvZYiCV
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/UtiEMiwrqt
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Licencijos galiojimas yra neterminuotas.
Paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Licencijos, verstis, mažmenine prekyba tabako gaminiais, išdavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
tabako-gaminiais-isdavimas.doc tabako-gaminiais-isdavimas.doc
1. Gavus paraišką įvertinama, ar ji teisingai užpildyta. Jeigu paraiška užpildyta neteisingai, pareiškėjas raštu (elektroninėmis priemonėmis, telefonu) informuojamas apie papildomos informacijos pateikimą.
2. Jeigu paraiška užpildyta teisingai ir sumokėta valstybės rinkliava, rengiamas Administracijos direktoriaus įsakymo projektas.
3. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą, jis elektroninėmis priemonėmis nusiunčiamas Dokumentų skyriui dėl įsakymo įregistravimo.
4. Įregistravus įsakymą, rengiamas licencijos dokumentas.
5. Licenciją pasirašo ir antspaudu tvirtina Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas.
6. Pasirašyta licencija (ir jos kopija) atiduodama Asmenų aptarnavimo poskyrio 3 langeliui. Pareiškėjui atsiėmus licenciją jos kopija su atsiėmusio asmens parašu grąžinama proceso šeimininkui.
7. Dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ atžymima įvykdytos užduoties dėl licencijos išdavimo data ir administracijos direktoriaus įsakymo numeris.
8. Proceso šeimininkas elektroninėmis priemonėmis ar raštu užklausia teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas institucijas apie licencijos prašytoją ir įmonės vadovą.
9. Jeigu gauti atsakymai apie licencijos turėtoją prieštarauja teisės aktams, įmonė įspėjama apie licencijos galiojimo sustabdymą.
10. Licencijos galiojimo sustabdymas įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu.
11. Visa licencijos dokumentui parengti reikalinga informacija, licencijos kopija su atsiėmusio asmens rekvizitais ir data segama į bylą.
PAS3085
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-05-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems