Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kalvarijos savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kalvarijos savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kalvarijos savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37034323894
Fakso nr.
+37034360610
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse.
Įmonė, norinti įsigyti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.
Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu: originalas įteikiamas įmonės atstovui atvykus į instituciją arba išsiunčiamas registruotu laišku
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Prekyba tabaku; Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita)
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Prekyba tabaku > Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmeniui telefonu pranešama apie sprendimą išduoti licenciją. Licencija išduodama asmeniui (arba jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Įmonė, norinti gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodoma:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė
ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai; jeigu įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
kokios rūšies licencijos prašoma;
prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Jeigu įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio-parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (orlaiviuose, laivuose, traukiniuose), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse. Jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės, vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse);
kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduota Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti).
3. Patalpų nuomos sutarties kopija (jei nuomoja patalpas), patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu.
4. Valstybės įmonės Registrų centro pažymos apie pastato (patalpos), kuriame bus vykdoma prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu (jei įmonė privalo jį turėti);
5. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama, priėmus sprendimą dėl licencijos išdavimo).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52489
Banko pavadinimas: AB "Swedbank"
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Tumelienė
Pareigos: Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja
Telefonas: (8 343) 21272
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: projektai@kalvarija.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Kučinskienė
Pareigos: Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 343) 21272
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: e.kucinskiene@kalvarija.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
-
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška yra laisvos formos.
Paraiškoje turi būti nurodomi šie duomenys:
įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai; jeigu įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
kokios rūšies licencijos prašoma;
prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Jeigu įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio-parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (orlaiviuose, laivuose, traukiniuose), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse. Jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės, vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse);
kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799);
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).
Nuoroda #
Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317),<br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799);<br/>Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);<br/>Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285). Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799);
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
-
PAS3902
Prašymo formos
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems