Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos: http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
1882
Fakso nr.
+370 5 21 25604
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45.
Paslaugos aprašas
Mokesčių mokėtojų įregistravimas PVM mokėtojais / išregistravimas iš PVM mokėtojų, PVM mokėtojų duomenų keitimas. Sertifikatų išdavimas.

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju, kai:

- Lietuvoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų;- tie patys asmenys (vieni ar kartu su kitais asmenimis) kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jų kontroliuojamų juridinių asmenų ir jų pačių bendra gauta ar gautina atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 eurų sumą. Užsienio valstybės asmenys (asmenys iš kitos valstybės narės ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju nuo pat ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jis tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas. Asmenys (Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą, ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ir juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys), kurie neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruoti PVM mokėtojais, Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų, ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų. Užsienio asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą, privalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) per praėjusius kalendorinius metus viršija arba einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos atsiranda tuomet, kai atgabentų į Lietuvos Respubliką prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma). PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys. Pasikeitus asmens kontroliuojamų asmenų ir jį kontroliuojančių asmenų duomenims, Lietuvos ar užsienio valstybių asmenys turi pateikti prašymą su patikslintais duomenimis.

Lietuvos asmenys turi teisę pateikti Prašymą išregistruoti iš PVM mokėtojų, kai: - bendra jo gauto atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) yra mažesnė kaip 45 000 eurų; - pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo; - nevykdo ekonominės veiklos; - iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 eurų; - išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju. Užsienio asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai: - Lietuvoje nutraukia veiklą; - praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvą atgabentų visų prekių vertė neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti 35 000 eurų (jei užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įregistruotas dėl nuotolinės prekybos); - pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo; - išsiregistravus neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju. PVM mokėtojai gali būti išregistruojami mokesčių administratorius iniciatyva, kai: - nevykdo ekonominės veiklos ir (ar) prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių; - pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo; - yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys).

PVM mokėtojai, gali susigrąžinti sumokėtą PVM už kitose valstybėse įsigytas įvairias prekes bei paslaugas. Tam tikslui išduodamas ūkio subjekto įregistravimą PVM mokėtoju Lietuvoje patvirtinantis sertifikatas, kuris galioja vienerius kalendorinius metus.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos; Mokesčių mokėtojų registravimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Mokesčių mokėtojas įregistruotas/ išregistruotas į/iš PVM mokėtojų.

Pateikus prašymą išduodamas Sertifikatas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- Prašymas įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro (FR0388 (2 versija));
- Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mokesčių informacijos centras
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1882
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mokesčių informacijos centras skambinant iš užsienio
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052553190
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atitinkami dokumentai pristatomi į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją arba atsiunčiami paštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų /papildyti/ keisti registrinius duomenis FR0388 forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisiregistruokite Mano VMI, pasirinkite meniu kairėje pusėje punktą „Paslaugos“, spauskite mygtuką „Užsakyti paslaugą“, išskleiskite temą „Registracija PVM mokėtoju“, po to — "PVM mokėtojo įregistravimas / registrinių duomenų keitimas / išregistravimas", pasirinkite reikiamą formą, toliau sekite vedlio nurodymus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.ED68997709F5
Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją. Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją.
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.93B038827038
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių“. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją.
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo įregistravimą patvirtinančio sertifikato“. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.976EC5366B59/cxYlIxrHya
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo įregistravimą patvirtinančio sertifikato“. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-131 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo įregistravimą patvirtinančio sertifikato“. Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėkite aktualią dokumento redakciją.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.
Raktažodžiai

PAS1129
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-01-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems