Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos: http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
1882
Fakso nr.
+370 5 21 25604
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45.
Paslaugos aprašas
Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas
Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti (iki vienerių metų) arba išdėstyti mokestinių nepriemokų sumokėjimo terminus.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos; Mokestinės nepriemokos administravimas
Gyvenimo atvejis
Įsiskolinus; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išdėstyta arba atidėta mokestinė nepriemoka.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Mokesčių mokėtojas (Juridinis asmuo), kreipdamasis dėl mokestinės nepriemokos
išdėstymo iki 4-ių mėnesių, turi pateikti:
1. Motyvuotą prašymą (jame išdėstyti aplinkybes, kodėl negalėjo laiku sumokėti mokesčių, ir nurodyti, per kiek laiko sumokės (ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo prašymo pateikimo dienos)).
2. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo grafiką (numatyti kiekvieno mėnesio įmokas (pageidautina, kad įmokos kiekvieną mėnesį būtų vienodos, jei mokėjimo grafikas netolygus, prašyme nurodyti aplinkybes kodėl negali mokėti tolygiai, mėnesio įmoką galima mokėti du ar tris kartus per mėnesį)).
3. Debitorių ir kreditorių sąrašus prašymo pateikimo dieną.
4. Bankuose esančių sąskaitų išrašus bei kasos knygos išrašus nuo skolos biudžetui susidarymo dienos iki prašymo pateikimo dienos.
5. Preliminarų balansą ir pelno (nuotolių) ataskaitą prašymo pateikimo dieną.
Mokesčių mokėtojas (Fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos, neturintis verslo liudijimo), kreipdamasis dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo iki 4-ių mėnesių, turi pateikti:
1. Motyvuotą prašymą.
2. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo grafiką (numatyti kiekvieno mėnesio įmokas).
Mokesčių mokėtojas (Fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, turintis verslo
liudijimą), kreipdamasis dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo iki 4-ių mėnesių, turi pateikti:
1. Motyvuotą prašymą (jame išdėstyti aplinkybes, kodėl negalėjo laiku sumokėti mokesčių, ir nurodyti, per kiek laiko sumokės (ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo prašymo pateikimo dienos)).
2. Mokestinės nepriemokos sumokėjimo grafiką (numatyti kiekvieno mėnesio įmokas (pageidautina, kad įmokos kiekvieną mėnesį būtų vienodos, jei mokėjimo grafikas netolygus, prašyme nurodyti aplinkybes kodėl negali mokėti tolygiai, mėnesio įmoką galima mokėti du ar tris kartus per mėnesį)).
3. Debitorių ir kreditorių sąrašus prašymo pateikimo dieną.
4. Bankuose esančių sąskaitų išrašus bei kasos knygos išrašus nuo skolos biudžetui susidarymo dienos iki prašymo pateikimo dienos.
5. Užpildytą fizinių asmenų anketą (FR0283) ir jos duomenis patvirtinančius dokumentus.
(Sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo terminas ilgesnis nei 4 mėn., prašymus nagrinėja Nepriemokų administravimo departamento Mokestinių paskolų sutarčių administravimo skyrius)
Mokesčių mokėtojas (Fizinis asmuo), kreipdamasis dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo, išdėstymo (kai terminas yra ilgesnis nei 4 mėn.), turi pateikti toliau nurodytus dokumentus:
− prašymą, kuriame būtų nurodytos: įsiskolinimo priežastys; informacija apie įsiskolinimus kitiems kreditoriams (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kredito įstaigoms ar kt.); laikotarpis, kuriam prašoma atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą, arba pageidaujamas atsiskaitymo pagal mokestinės paskolos sutartį grafikas; mokestinės nepriemokos, kurios sumokėjimą prašoma atidėti arba išdėstyti, dydis, t. y. nurodytos prašomų atidėti arba išdėstyti mokesčių sumos (atskirai pagal kiekvieną mokestį), baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;
− užpildytą fizinių asmenų anketą (FR0283) ir jos duomenis patvirtinančius dokumentus;
− dokumentus, kuriais įrodoma, kad turima realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas, išdėstytas;
− duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 6 mėn. (šie duomenys teikiami tuo atveju, kai fizinis asmuo vykdo individualią veiklą, turi verslo liudijimą, yra individualios įmonės savininkas).
Mokesčių mokėtojas (Juridinis asmuo), kreipdamasis dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo, išdėstymo (kai terminas yra ilgesnis nei 4 mėn.), turi pateikti toliau nurodytus dokumentus:
− prašymą, kuriame būtų nurodytos: įsiskolinimo priežastys, laikotarpis, kuriam prašoma atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą, arba pageidaujamas atsiskaitymo pagal mokestinės paskolos sutartį grafikas; mokestinės nepriemokos, kurios sumokėjimą prašoma atidėti arba išdėstyti, dydis, t. y. nurodytos prašomų atidėti arba išdėstyti mokesčių sumos (atskirai pagal kiekvieną mokestį), baudų ir kiekvieno mokesčio delspinigių sumos;
− dokumentus (rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus, verslo planą ir/arba kita), kuriais įrodoma, kad turima realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;
− finansinę atskaitomybę už paskutinį ketvirtį ir paskutinius 3 metus, jei ši finansinė
atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ „Registrų centras“;
− kreditorių, debitorių sąrašą (duomenys teikiami paskutinio ketvirčio paskutinės dienos), nurodant kreditorių, debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus; turimų sutarčių su bankais, lizingo bendrovėmis kopijas, sudarytų trišalių sutarčių kopijas;
− informaciją apie išdėstyti, atidėti mokestinę nepriemoką prašančio juridinio asmens suteiktas paskolas ir šių sutarčių kopijas;
− banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą;
− užpildytą Fizinių asmenų anketą (FR0283) ir jos duomenis patvirtinančius dokumentus (teikiama tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas — individuali įmonė).
Dokumentus dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo ar išdėstymo galima pateikti toliau nurodytais adresais:
- vmi@vmi.lt;
- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Nepriemokų administravimo departamentas (Vasario 16 g. 15, LT-01514 Vilnius);
- apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (tikslius adresus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mokesčių informacijos centras
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1882
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atitinkami dokumentai pristatomi į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją paštu, tiesiogiai arba elektroniniu paštu vmi@vmi.lt.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Mokestinės paskolos sutarties FR0284 forma.
http://www.vmi.lt/cms/formos?p_p_id=stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_code=FR0284
Fizinių asmenų anketos FR0283 forma.
http://www.vmi.lt/cms/formos?p_p_id=stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_code=FR0283
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prisijunkite prie Mano VMI, pasirinkite meniu kairėje pusėje punktą „Paslaugos“, spauskite mygtuką „Užsakyti paslaugą“, išskleiskite temą „Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai“, po to — "Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas", pasirinkite reikiamą formą, toliau sekite vedlio nurodymus.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo" pakeitimo“.
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.
Nuoroda #
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją." href="#" alt="Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo" pakeitimo“.
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.">Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;<br/>Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“;<br/>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimoTeisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją." title="Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo" pakeitimo“.
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją."> Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 „Dėl mokestinės paskolos sutarties ir fizinių asmenų anketos formų patvirtinimo" pakeitimo“.
Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS1194
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems